Visar alla blogginlägg från: mars 2014

Lärarnas forskningskonferens – för, med och av lärare

 

Nu börjar planeringen av Lärarnas forskningskonferens (LFK) 2014. I år anordnas konferensen på Nacka gymnasium, tisdag 28 oktober (vecka 44). Förra året hade vi tolv presentationer av ämnesdidaktiska projekt i dans, idrott, musik, matematik, historia, teknik, engelska, svenska, samhällskunskap och NO. Just nu funderar vi bland annat på keynote/huvudtalare. Förra året talade professor Caroline Liberg om Språket i ämnet och ämnet i språket. Vem skulle du vilja lyssna på i år?

/Jessica och Sanna

Vi är Forskning i praktiken!

 

Övre raden: Hans Ytterberg, Jonna Wiblom, Eva Lindqvist, Ann-Sofie Jägerskog, Jessica Berggren, Jörgen Stridh, Sanna Wettergren, Torben Freytag, Malin Lavett-Lagerström. Undre raden: Ulrika Dahl, Tammi Nadel, Anna-Maija Norberg, Kerstin Hudner Sidén, Cecilia Sträng, Anna-Karin Frisk. Saknas: Henning Bengtsson, Verner Gerholm, Anna-Karin Nordin.

 

Här är vi som bloggar på Forskning i praktiken. Här kommer du bland annat att kunna följa vårt arbete med lärardrivna forskningsprojekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktisk-estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen. Dessutom kommer vi att lyfta ämnesdidaktiska frågor och diskutera skolforskning. Välkommen!