Visar alla blogginlägg från: maj 2014

Danslärares bedömning av tyngd och flöde

Ett intressant STLS-projekt inom de praktisk-estetiska ämnena är Danslärares bedömning av tyngd och flöde. I detta projekt har sju danslärare på Fryshusets dansprogram studerat hur olika danslärare värderar begreppen tyngd och flöde. Dessa begrepp får olika betydelser  för den dansteknik som dansläraren är specialiserad inom. I Gy11 är det nämligen inte formulerat vad det innebär att kunna undervisa om och bedöma tyngd och flöde. Undersökningen pågick under läsåret 12-13.
I projektet har följande frågeställningar använts:

  1. Vad bedömer danslärare när det gäller de danstekniska fenomenen tyngd och flöde?
  2. Vilket kunnande visar sig utifrån två olika sätt att lära och återge dansfraser.

Förhoppningen är att denna studie skall bidra med ett värdefullt kunskapsbidrag till danslärare och hur de kan se på bedömning i undervisningen. Studien kan också sägas utgöra en grund för vidare forskning inom bedömning av danstekniska kunskaper.
Resultat från studien har så långt presenteras internt på Fryshusets gymnasium, Lärarnas forskningskonferens hösten 2013 och på Nationella estetiska kongressen våren 2014. Resultatet kommer utmynna i en artikel.

/Torben