Algebraiska resonemang – från lågstadiet till gymnasiet.

Har du i din undervisning erfarit utmaningar i att utveckla resonemangsförmågan kopplat till algebra?

Algebra

I höst har du möjlighet att delta i ett undervisningsutvecklande så kallat ramprojekt som tar sin utgångspunkt i elevers förmåga att föra och följa algebraiska resonemang. Vad finns det för utmaningar i att utveckla resonemangsförmågan kopplat till algebra? På vilka sätt kan vi utveckla undervisning- och/eller bedömningsformer kopplade till detta? Vad innebär det egentligen att föra och följa matematiska resonemang i algebra?

Det övergripande syftet med ramprojekten är att på sikt kunna bidra med en mera samlad kunskap om vad elever behöver kunna för att kunna ”föra och följa matematiska resonemang”, hur denna förmåga förstås i relation till det innehållsliga området algebra och i relation till olika åldrar. Algerbra står numera som ett eget kunskapsområde under centralt innehåll redan för de lägre årskurserna och med bakgrund av detta är vi intresserade av projekt på såväl låg-, mellan-, högstadiet som gymnasiet. Vidare ser vi en möjlighet i att få en ökad kunskap om hur undervisning kan utvecklas för att bättre bidra till att eleverna utvecklar en sådan förmåga, och hur deras kunskaper kan bedömas.

Varje delprojekt kommer att få hjälp med att utveckla forskningsfråga, metoder och analysarbete. Den vetenskapliga ledningen organiseras i form av projektmöten, seminarier och workshops. Du kan delta som enskild lärare eller i en mindre grupp av lärare från din skola eller från olika skolor.

Anmäl ditt/ert intresse senast den 15/4. Här hittar du ansökningsblankett och mer information: http://www.pedagogstockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/amnesdidaktiska-ramprojekt/.

1 kommentar

  1. power divider, 6 maj 2015

    Cooooooooooooooooooooool

Lämna ett svar till power divider Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.