Visar alla blogginlägg från: februari 2015

Vad är visuell kommunikation i förskolan? 

Jag heter Mira Banjac och har arbetat på Södermalm i Stockholm sedan 1999. Som pedagogisk utvecklingsledare på enheten Söderförskolor har jag arbetat för att pedagoger ska tolka måldokumenten och förverkliga dem i kreativa sammanhang med barnen. Jag har tänker mycket kring det visuella som möter oss inne på förskolan. Vad ser barnen? Vad ser pedagogerna? Vad ser föräldrarna? Det vi ser är verkligt för oss. Tolkningen av det synbara är intressant eftersom det är en kommunikation som fastnar i våra medvetanden. Därför är barns miljöer och pedagogiska dokumentationen på förskolan viktiga för reflektion och fortsatt utveckling. Förutom mitt arbete på Södermalm skriver jag också krönika i Tidningen Förskolan.

Jag kommer att skriva om mina tankar kring utveckling under mars månad. Vi ses!

Mira

Hur utvecklar vi ett projekterande förhållningssätt?

inlägg 1

Vi som skriver heter Lisa Prembäck och Malin Gyunda och är pedagogistor i Vällingby förskolor. Vi har arbetat knappt två år tillsammans.

Tillsammans med våra kollegor på tre förskolor, är vi nu i en process att utveckla enhetens projekterande förhållningssätt.

Enheten har tidigare haft ett gemensamt projekt. Förra året när vi startade upp vårt nuvarande projekt ”Barns relation till litteratur” var det första gången som vi började arbeta med höstens projekt redan under våren. Tillsammans upptäcker vi allt eftersom hur vi kan ta ett nytt steg vidare mot att få projektet att leva under hela dagen på förskolan.

Här kommer vi att dela med oss av hur vi arbetat hittills, både organisatoriskt och i mötet med barn och föräldrar. Vilka upplevelser väntar oss och vilka utmaningar står vi inför? Delge oss gärna era reflektioner under resans gång.

Malin och Lisa

Hur kan vi styra över normerna och välja vilka normer som ska gälla i förskolan av idag?

IMG_0057.JPG

Hej!

En kort presentation av mig:

efter att ha arbetat i många år som förskollärare med start 1985 gick jag en utbildning som pedagogista 2008-2009. Sedan hösten 2009 har jag arbetat som pedagogisk ledare och sedan 2013 även som bitr förskolechef på Maria förskolor på Södermalm i Stockholm.

Flerspråkighet, mångkulturalitet, en demokratisk mötesplats, normkritik, normkreativitet, genuspedagogik, synliggöra, möjliggöra, tillgänglighet, estetiska läroprocesser - listan kan göras lång på begrepp och ord som används i den svenska förskolan idag 2015. Vilka begrepp vill du som läsare lägga till? Vilka är användbara? Och vilka ska vi använda för att alla, barn som vuxna, ska känna sig inkluderade och delaktiga? Och HUR?

det saknas två begrepp som jag vill ska synas ännu mer än de gör idag är: subjektivitet och tolkningsföreträde och det tänkte jag att denna blogg ska handla om – till att börja med. Och det viktiga HUR:et!

Annika Nylén

Maria förskolor

 

 

Här är vi.

Ellinor och Michelle

Det här är vi,  Ellinor Holmqvist och Michelle Smid Ekström.

Vi arbetar som ateljeristor på Grimsta förskoleenhet i Vällingby, Stockholm. Vi möttes på ateljeristautbildningen på Reggio Emiliainstitutet för 6 år sedan och har under de senaste åren arbetat tillsammans som en del av enhetens Resursteam där även pedagogista, specialpedagog och IKT-pedagog ingår.

Eftersom vi är två ateljeristor på fem förskolor så har vi precis som många andra pedagoger en ständig känsla av att tiden inte räcker till, man vill så mycket mer än vad som är genomförbart. För att råda bot på detta och öka kreativiteten och det skapande arbetet för alla enhetens barn startar vi nu ett nätverk, Synvilja,  för pedagoger på vår enhet. Så här en vecka innan start är hälften av vår pedagoggrupp anmälda vilket känns underbart!

Vi kommer att ses en gång i månaden och arbeta med olika skapande språk varje gång, och som en röd tråd i arbetet kommer vi arbeta kring mångkulturalitet. I arbetet som ateljeristor arbetar vi mycket med övergångar mellan olika språk för att skapa en djupare förståelse och kunskap för barnen kring olika begrepp och fenomen. Vårt mål är att nu låta våra pedagoger få uppleva samma sak. Och som grädden på moset tänker vi att den här bloggen ska fungera som en länk ut i staden och landet till andra intresserade pedaoger som vill vara med oss och tycka och tänka. Vi tänker att om vi delar med oss av material, tekniker och tankar så kommer vi säkert få mycket klokhet tillbaka från er.

På tisdag om en vecka är det dags – SÅ SPÄNNANDE! Led- och locktråden får bli:

Genomskinlig huvudsak i hängande möte

Synvilja, en presentation

händer på ljusbord

Vi är två ateljeristor, Ellinor och Michelle, som arbetar vid Grimsta förskolor, Vällingby.
Som ateljeristor arbetar vi både med barn och pedagoger kring de skapande språken som teckning, lera, måleri men även med bygg och konstruktion, dans, musik och drama. I vårt arbete ingår att arbeta gränsöverskridande mellan olika språk, uttryckssätt, för att vidga och utmana barnens och pedagogernas lärande och utveckling genom estetiska läroprocesser.
Vi står precis i startgroparna att kicka igång ett eget nätverk, Synvilja, kring skapande arbete på vår enhet. Under våren kommer ni få följa oss och våra kollegor i detta arbete. Vi tänker att bloggen kan bli vårt verktyg utåt för att dela tankar, idéer, svårigheter och aha-upplevelser med andra samt få respons tillbaka, för som vi brukar säga – tillsammans blir vi ännu klokare!

Att se bortom det som någonting är

för att  söka det någonting kan bli”

                                                                   -Synvilja