Paola Cagliari föreläser om Lärandets Demokrati på Förskolesummit 2015

PaolaCagliariDet är i skolan och förskolan, som vi första gången lär oss och utövar kunskapsdemokrati. Denna demokrati är idag vanligtvis sprungen ur de sociala nätverken. Men vi tror att den först och främst borde hittas i skolan, om skolorna är beredda att acceptera skillnader och alla olika språk. Det är därför viktigt att skapa utrymmen för lärande, men även plats för utbildningsområden med inriktning på kunskapsberikande forskning, som samtidigt främjar det kulturella och sociala välmående i staden. Ett välmående av kulturell och social gestaltning.

Paola Cagliari är chef på Instutionen för Skolor och Förskolor i Reggio Emilia, Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia a Reggio Emilia.

Helena Karlson

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.