Per Dahlbeck: Vad kan vi lära av Malmö FF? Inte i fråga om fotboll, men väl om inkludering?

Per DahlbeckMalmö FF har ett lag och en publik som speglar Malmös mångfald väl. Hur har de lyckats med att inkludera medborgarna, oberoende kön eller etniskt ursprung?

Vad kan en förskola betyda för barns och föräldrars möjlighet att vara med i ett samhällsbygge? Hur kan olika förmågor, språkliga såväl som andra, tillvaratas och bli viktiga i ett meningsskapande arbete på en förskola? Kortsiktigt för att utveckla en pedagogisk verksamhet och långsiktigt för att påverka och utgöra en del av ett samhällsbygge? Hur skapar vi en förskola som välkomnar alla de som kommer dit, men samtidigt är tydligt med vissa krav och förväntningar? Föreläsningen ger teoretiska perspektiv och utgår från praktiska exempel, både vad gäller förskolans möjliga roll i ett samhällsbygge och i relation till det som Malmö FF tycks lyckas med.

Per Dahlbeck arbetar som universitetsadjunkt på Malmö högskola. Han har varit redaktör för två böcker som har som ambition att synliggöra och ge exempel på en förskola respektive en skola som berör och gör skillnad. Dahlbeck arbetar numera nästan uteslutande med utvecklingsuppdrag som riktar sig till både förskolan och skolan och som inkluderar att arbeta med dokumentation som ett redskap för utveckling.

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Helena Karlson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.