Visar alla blogginlägg från: juni 2015

Här finns boken om Oskar och ormen från Förskolesummit 2015

Sagan om Oskar och ormen av barn, pedagoger och föräldrar från Abisko förskola, Grimsta förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdel.
Tema: Konsten att berätta med många utrycksformer. ”Besjälat lärande skapar idé, tanke och låter oss levandegöra med alla våra språk”.

Syftet:
Att förmedla upplevelser, tankar och förstå andras perspektiv. Att tillägna sig flera sätt att förstå sin omvärld. Att skapa förundran och låta sig fascineras.

Hur gjorde vi?
Jo, björnen Oskar kom till oss en dag i skogen och blev vår vän under detta läsår. Barnen har visat björnen Oskar sin värld genom olika uttryckssätt. Gruppen har skapat böcker och författat en saga och dramatiserat på många sätt.

De har illustrerat med färg och lera, fotograferat och skapat ljud. Barnen tillverkade ett tegelhus till vår vän och fick på så vis undersöka hållfasthet, bygga och konstruera eget tegel.
Under processen med filmen och de digitala böckerna utvecklades barnens ordförråd med till exempel tekniska begrepp som mindmap, storyboard och animering.
Föräldrar översatt boken till olika språk: engelska, italienska och arabiska. Här är den svenska versionen.

Sagan om Oskar och Ormen

Här är den animerade versionen. Den arabiska versionen finns i spellistan.

Nejat Hasson Petersson, IKT pedagog
Grimsta förskolor, Hässelby- Vällingby stadsdel

Olika sätt att lära och lära ut

Och båda behövs i förskolan. Med och utan lärandemål och processen ser olika ut. 

Ett: barnet kan inte – lärande – barnet kan

Två: barnet har en fråga – undersöker och forskar – barnet har fler frågor 

 Per Dahlbeck
Annika Nylen 

 

Vi måste vara optimistiska inför framtiden 

så avslutar Carlina Rinaldi sin föreläsning. 

”We must keep telling the story of our children”

Annika Nylen 

När tänker vi inte? 

Om vi ska tro som Gunther Kress tänker vi alltid. Vad innebär det för vår praktik i förskolan? Gör det någon skillnad om vi förhåller oss till det? 

Annika Nylen 

Kvalitet i förskolan ska inte vara ett lotteri

vi har mycket att göra, hur kan det vara så olika mellan förskolor och inom förskolan? Inger Fält berättar om forskning som visar att kvaliteten kan vara olika mellan grupper på samma förskola. Hur kan det bli så frågar vi oss? 

Dokumentation och objektifiering. Hur tänker vi till kring det? Inger skickar vidare frågan med oss vid dagens slut. 

Annika Nylen 

Bemötande?

Jonas Stier funderar på vad bemötande innebär. Eller be-mötande. Han vill ta bort bokstäverna be och ha kvar mötande. Bemötande kan tänkas definieras som: att ett jag bemöter ett objekt. 

Mötande kan definieras som två jag/subjekt som möts? Om vi väljer mötande istället kan det kanske innebära att alla kan bli subjekt? 

Annika Nylen 

Nu har eftermiddagen börjat

mycket viktigt och intressant har sagts redan före lunch. 

Harold Göthson beskriver Förskolesummiten som en programförklaring för alla förskolor i Sverige! 

Howard Gardner talar om att vi måste omdefiniera värdeorden sanning, skönhet och godhet. I ett postmodernt samhälle. 

Paola Gagliari om barns rättighet till förskoleverksamhet och tillgång till kunskap. 

Stora och viktiga ord på summiten – och den har bara börjat! 

Annika Nylen