Visar alla blogginlägg från: december 2015

Förväntansfulla pedagoger på Norrmalm

Skolplattformens piloter i förskolan har varit igång under hela hösten. Strax är fem av Norrmalms sex förskoleenheter klara med sin utbildning, vilket innebär att nästan 400 av Norrmalms 450 pedagoger redan är rustade för arbete i Skolplattformens Pedagogiska verktyg.

Pedagogena strömmar in

Efter en lång arbetsdag strömmar pedagogerna in i lokalen. Passet börjar med en snabbavstämning. ”Vad har du för förväntningar på utbildningen?” står det på projektionsduken längst fram. Pedagogerna tar upp sina mobiler, skannar en QR-kod och börjar skriva. Ett efter ett dyker de anonyma svaren upp i pratbubblor. Utvecklingspedagogen Karin läser upp svaren och diskuterar med deltagarna. Verktyget som används heter Mentimeter. Att ta del av pedagogernas tankar är alltid lika roligt och spännande.

Mentimeterbild 1

Mentimerbild 2

 

Inom en snar framtid kommer förskolans pedagoger att kunna visa sitt fantastiska pedagogiska arbete på riktigt. Vi ser fram emot att äntligen kunna få ta del av deras arbete i form av text, bild, film och ljud i Skolplattformen. Äntligen blir förskolan digitalt uppgraderad.

Läs mer om Skolplattformen på hemsidan eller intranätet.

/Christel Jahge och Karin Benjaminsson, utvecklingspedagoger på Norrmalm

Besök på förskolan Sture

Pedagogerna Ellen Wicklén och Helena Gyllensporre arbetar på Förskolan Sture som tillhör Mitt i Citys förskoleenhet på Norrmalm. Enhetens pedagoger var de första som utbildades i Skolplattformens Pedagogiska verktyg inom förskolan. Nu har nästan två månader passerat sedan utbildningen och Ellen och Helena berättar hur de har tagit sig an arbetet.

IMG_1350- Verktyget är enkelt och bra! Vi har kommit igång jättebra med vårt reflektionsarbete. På enheten har vi skapat en reflektionshandledning som är kopplad till Skolplattformens planeringsverktyg Planeraren, vilket innebär att vi har fått ett nytt sätt att arbeta med reflektion. Våra reflektioner hamnar direkt i planeraren där vi även har all vår dokumentation. Därmed finns allt samlat i samma form och är tillgängligt för alla pedagoger, säger Ellen Wicklén och Helena Gyllensporre.

Nya tankebanor och nya arbetssätt

Skolplattformen är den digitala plattform som pedagoger ska använda sig av i sitt arbete med pedagogisk dokumentation. För vårdnadshavare inom förskolan kommer Skolplattformen att bli tillgänglig med start hösten 2016 i åtta stadsdelar. Övriga får tillgång under 2017. Skolplattformen kommer då förhoppningsvis fylla rollen som en modern och digital kommunikationskanal som idag saknas inom förskolan.

För pedagogerna blir arbetet i plattformen lite annorlunda mot hur de tidigare arbetat med bland annat bildhantering. De får träna på att spränga upp nya tankebanor. Så här berättar Helena om förändringen:

– Efter utbildningen var vi startklara. Men det är en omställning att börja jobba i något nytt. Vi har brottats lite med att det inte ser ut som vi är vana vid. Vissa funktioner kring bildredigering som vi är vana vid att använda i Word eller Powerpoint saknas eller fungerar annorlunda. Men det är bara att jobba på. Prova och testa, om och om igen är det som gäller.

Förändringar innebär ofta att vi tvingas utmana oss själva för att skapa ny kunskap och rutiner. Ett tips som Ellen och Helena gärna skickar med till andra kollegor som ska börja arbeta i Skolplattformen är att de sitter tillsammans och jobbar på sin pedagogiska utvecklingstid. På så vis blir de varandras kompetenta kollega som kan hjälpa och stötta.

Ett arbetssätt som lyfter professionenIMG_1363

– Det finns så mycket bra funktioner att använda i Skolplattformen, säger Ellen Wicklén. Den största vinsten är att allt finns på samma ställe och att strukturen i plattformen är lättöverskådlig. Jag behöver inte söka information och material på olika ställen som jag gjort förut. Allt som jag behöver i det pedagogiska arbetet finns samlat på samma plats. Skolplattformen inbjuder till ett mobilt arbetssätt där jag bara behöver ta med mig datorn eller lärplattan (surfplatta etc.) till exempelvis en tvärreflektion och kan arbeta direkt in i verktyget. Detta förenklar och sparar tid för mig. Tid som istället kan komma barnen tillgodo.

Ytterligare fördelar som Ellen och Helena lyfter är att Skolplattformen förtydligar kommunikationen ut mot föräldrarna samt att de med hjälp av Skolplattformens struktur kan visa och lyfta fram sitt professionella arbete på ett helt annat vis än förut. Föräldrarna kommer att få möjlighet att skapa sig en fördjupad förståelse för vårt arbete, menar Ellen och Helena.

För att etablera och utveckla arbetet med Skolplattformen har förskolenheten också skapat en mottagarorganisation. Där enhetens pedagogiska utvecklingsgrupp bestående av pedagoger från varje förskola har axlat ”Superuser-rollen”. Dennes uppdrag är att stötta kollegor i att komma igång och ansvara för att lyfta inspirerande exempel på enhetens pedagogmöten. Syftet är att skapas en levande återkoppling kring hur arbetet i plattformen fungerar i praktiken.

Läs mer om Skolplattformens på hemsidan eller intranätet.

/Christel Jahge och Karin Benjaminsson, utvecklingspedagoger på Norrmalm