Förväntansfulla pedagoger på Norrmalm

Skolplattformens piloter i förskolan har varit igång under hela hösten. Strax är fem av Norrmalms sex förskoleenheter klara med sin utbildning, vilket innebär att nästan 400 av Norrmalms 450 pedagoger redan är rustade för arbete i Skolplattformens Pedagogiska verktyg.

Pedagogena strömmar in

Efter en lång arbetsdag strömmar pedagogerna in i lokalen. Passet börjar med en snabbavstämning. ”Vad har du för förväntningar på utbildningen?” står det på projektionsduken längst fram. Pedagogerna tar upp sina mobiler, skannar en QR-kod och börjar skriva. Ett efter ett dyker de anonyma svaren upp i pratbubblor. Utvecklingspedagogen Karin läser upp svaren och diskuterar med deltagarna. Verktyget som används heter Mentimeter. Att ta del av pedagogernas tankar är alltid lika roligt och spännande.

Mentimeterbild 1

Mentimerbild 2

 

Inom en snar framtid kommer förskolans pedagoger att kunna visa sitt fantastiska pedagogiska arbete på riktigt. Vi ser fram emot att äntligen kunna få ta del av deras arbete i form av text, bild, film och ljud i Skolplattformen. Äntligen blir förskolan digitalt uppgraderad.

Läs mer om Skolplattformen på hemsidan eller intranätet.

/Christel Jahge och Karin Benjaminsson, utvecklingspedagoger på Norrmalm

2 kommentarer

  1. Shetand, 10 februari 2016

    Jag he5ller med om att det e4r spe4nnande att le4sa ff6rkolebloggar men jag hf6jer ett varningens fgneir ff6r att me5nga pedagoger inte te4nker pe5 det he4r med etik pe5 internet.. Det e4r mycket som ska ste4mma, man ska inte visa ansikten pe5 barnen t.ex och se5 bf6r man ju inte skriva ne5got som kan ke4nnas kre4nkande ff6r ne5gon.. Jag fick en liten tankeste4llare ne4r jag le4ste ”vad bere4ttas om mig?” och under en pe5ge5ende kurs.. Se5 nu har vi startat en lf6senskyddad hemsida som bara vi och ff6re4ldrarna kommer e5t..

  2. http://www./, 4 juli 2016

    I was just chatting with my coworker about this today at Outback steak house. Don’t remember how in the world we landed on the topic in fact, they brought it up. I do recall eating a outstanding fruit salad with cranberries on it. I digress

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.