Visar alla blogginlägg med kategorin:
Bild

Synvilja: Grimsta Förskolors Vårsalong 2015

På Förskolans Dag den 21 maj öppnar vi årets VÅRSALONG.
Kom och inspireras, förundras och FÖRTROLLAS!

För fjärde året på rad visar våra barn upp sina alster, tankar, funderingar, undersökningar och skapelser  i en glittrande blandning av material och tekniker.

Vernissage på Förskolans Dag den 21 maj klockan 18-19.30.
Sedan har vi  öppet en vecka fram till den 28 maj,  vardagar 10-19, helgen 12-18.
Utställningen är i Vällingby City, Vällingby torg 8, ingången mellan Lagerhaus och Apoteket Hjärtat.

Varmt välkomna!

Affish 2015

Synvilja: Att besjäla världen

Du går längst stigen precis som varje morgon, på väg mot jobbet. Du känner till varje grop, varje sten, varje träd. Idag det kallt och ytan på vattenpölarna från gårdagens regn har frusit till is . På marken framför dig ser du plötsligt en figur, en någon som tittar på dig. Du tittar tillbaka. Ser den inte lite ut som en sjöhäst? En sjöhäst som visslar? Den har vingar! Undrar om den kan flyga?

6 webbsjöhäst

Att besjäla världen, att skapa ett personligt förhållande till tingen, ligger nära barnens varande och görande. En sten kan bli en hund i sandlådan, en kotte förvandlas till en morfar med skägg. En personlig värld, full av magi där barnen gärna bjuder in andra att delta genom leken och fantasin.

Syn 2 väggen

I månadens Synvilja fick deltagarna leta väsen, figurer från fotografier av naturen. När de hittat ett väsen som tilltalade dem fick de teckna ett svart/vitt porträtt av sin figur. De flesta gjorde flera teckningar och letade figurer från olika bilder.

Syn2 foto och teckningSyn2 foto och teckning2

De valde sedan ut en av sina figurer att arbeta vidare med. Genom att översätta teckningen från ritspråket till lerspråket förvandlades deras figur till en tredimentionell modell.

Efter en kort genomgång kring ”tips att tänka på” när man arbetar med lera, satte alla igång att bygga och forma sina figurer. Vi erbjöd svart lera att bygga med och engober i olika färger att färgsätta med. Engober är färgpigment blandade med lerslam som målas direkt på den fuktiga leran.

Syn2 foto och teckning3

Figurerna står nu på tork för att om några veckor brännas till keramik. Framöver kommer deltagarna att få möta sina varelser på nytt, fast med ett annat språk, i en ny översättning.

Syn2 väsen i lera

Synvilja: Vikten av att få vara i flow

Ni vet den där speciella vibrationen i luften när total koncentration råder och görandet bara blir? När orden och talet försvinner och blicken är enkelriktad och händernas arbete eller tankens kraft är det enda som spelar roll? Det är nästan så att att man hör hur det sprakar.

barn med kol webOfta när man arbetar med händerna på olika sätt kan den där känslan infinna sig, man brukar kalla den flow. Under Synvilja märkte vi tydligt när pedagogerna kom dit. Pratet tystnar, ett lugn infinner sig. Flera deltagare satte också ord på det efter arbetspasset. Ni känner säkert igen det från egen upplevelse.

 

Bloggwebpedagogerflow
Men hur organiserar och iordningställer vi för att våra barn ska få hamna i flow och få vara kvar där utan att bli störda? Vilka krav ställer det på oss som pedagoger, på vår miljö och vårt förhållningssätt?

Miljön som den tredje pedagogen
När det gäller miljön handlar det mycket om att den ska vara förberedd utifrån vad som skulle kunna hända. Ett varierat och rikt material som är tillgängligt på ett snabbt och enkelt sätt är en viktig förutsättning. Frustrationen att behöva leta, hämta och sakna tar kål på flowet på en sekund. I Reggio Emilia talar man om miljön som den tredje pedagogen, dvs att miljön är så rik och tydlig i sitt innehåll och struktur att barnen blir mer eller mindre självgående i den. Miljöns utforming och innehåll är oroligt viktig för de processer som kan fortgå där. Detta är ett ämne för sig, vi återkommer med våra tankar kring det en annan gång.

Bloggwebateljé

 

Material
För att barnen ska hamna i flow krävs att de har kunskap kring material och tekniker så att de själv kan hålla på. Spretiga penslar, dåliga saxar eller fel papper är inte bra förutsättningar för kreativiteten och flowet.


Tid och plats

Hur organiserar vi så att barnens möjligheter och chanser att få hålla på blir så bra som möjligt? Tid är en viktig aspekt. Vet jag att jag får hålla på finns det en mening att göra. Vet jag att jag ständigt blir avbruten för att det ska göras någonting annat så kanske jag inte ens känner för att börja. Finns det möjlighet att gå iväg och komma tillbaka utan att det jag gjort är förstört? Finns det ett bord, en plats, ett hörn, som inte behöver ”städas”?
I en del situationer är vårt jobb som pedagoger att vara vakter för ett barns rätt att få vara ifred både i tanke och handling. Ibland är det att vara en aktiv aktör mitt i för att ett flow ska kunna fortgå. Ingen med vårt yrke kan i alla fall säga att de har ett ensidigt och långtråkigt jobb!

Lust eller ångest?

Första tillfället på Synvilja, vårt praktiskt estetiska nätverk. Vi började med att fotografera alla deltagare för vi tänker att vi på många sätt ska låta pedagogerna få upplevelser som vi bjuder och utsätter barnen för, och att bli dokumenterad är en av dem. Denna gång hade vi också en tanke att använda porträtten till ett uppdrag.

Blog8web

Efter en färg och ljudupplevelse uppe i stora ateljén med is, vatten, musik och lärplatta/projektor för att skapa en skön stämning fick deltagarna dagens första utmaning: Utifrån de fotograferade porträtten skulle de med hjälp av  ståltråd göra självporträtt som skulle kunna hänga fritt.

Vi hade dukat upp fyra bord med ståltråd i olika färger, tänger och glaspärlor.

Blog1webEfter ett inledande fnitter sänker sig lugnet i rummet när var och en går in i utmaningen att forma sig själv. Enstaka utrop, skratt och irritation studsar mellan väggarna. Någon frågar, någon visar. Vi dokumenterar med kamera och går runt bland borden. Vi ser olika strategier, några gör ansikten som kan stå upp, några funderar länge kring hur de ska fästa ansiktets olika delar i ståltrådsramen.

Vårt val av uppgift utgår återigen från ett barnuppdrag. Varje år under början av hösten arbetar vi med självporträtt med alla våra barn på enheten.  Till Synvilja valde vi ståltråd och glaspärlor för att komma ifrån den prestationsångest som många männsikor känner, framförallt vuxna, om de får en penna eller pensel i handen och ska skapa någonting bildlikt. Efter reflektion med deltagarna visade det sig vara ett klokt val. Flera uttryckte just känslan av kravlöshet och experimentlust kring användandet av materialet. Bara känslan av att arbeta med självporträtt kan kännas svår, för det finns ingen man har så nära förhållande med som med sig själv. Genom ett material som gör det omöjligt att vara exakt, underlättas processen och glädjen infinner sig.

Efter byggandet fick de med hjälp av OH-apparat förstora och teckna av sina porträtt på stora kartonger. Dessa tecknade porträtt kommer deltagarna att få använda som personliga anslagstavlor att samla sina reflektioner och känslor på under Synviljas gång.

bloggweb Blog3 web Blog6web

I grupper fick de sätta ihop sina ståltrådsporträtt till hängade mobiler som vi satte upp i hallen på förskolan för att lämna spår till barnen av vårt görande.

Innan Synvilja började kände vi oss lite nervösa inför hur våra kollegor skulle reagera och ta emot våra tankar och idéer, men efter första tillfället där vi möttes av en otrolig  skaparglädje och nyfikenhet efter material och tekniker har det gett oss lust och energi att planera fortsättningen.

På återseende.

Michelle och Ellinor

 

Här är vi.

Ellinor och Michelle

Det här är vi,  Ellinor Holmqvist och Michelle Smid Ekström.

Vi arbetar som ateljeristor på Grimsta förskoleenhet i Vällingby, Stockholm. Vi möttes på ateljeristautbildningen på Reggio Emiliainstitutet för 6 år sedan och har under de senaste åren arbetat tillsammans som en del av enhetens Resursteam där även pedagogista, specialpedagog och IKT-pedagog ingår.

Eftersom vi är två ateljeristor på fem förskolor så har vi precis som många andra pedagoger en ständig känsla av att tiden inte räcker till, man vill så mycket mer än vad som är genomförbart. För att råda bot på detta och öka kreativiteten och det skapande arbetet för alla enhetens barn startar vi nu ett nätverk, Synvilja,  för pedagoger på vår enhet. Så här en vecka innan start är hälften av vår pedagoggrupp anmälda vilket känns underbart!

Vi kommer att ses en gång i månaden och arbeta med olika skapande språk varje gång, och som en röd tråd i arbetet kommer vi arbeta kring mångkulturalitet. I arbetet som ateljeristor arbetar vi mycket med övergångar mellan olika språk för att skapa en djupare förståelse och kunskap för barnen kring olika begrepp och fenomen. Vårt mål är att nu låta våra pedagoger få uppleva samma sak. Och som grädden på moset tänker vi att den här bloggen ska fungera som en länk ut i staden och landet till andra intresserade pedaoger som vill vara med oss och tycka och tänka. Vi tänker att om vi delar med oss av material, tekniker och tankar så kommer vi säkert få mycket klokhet tillbaka från er.

På tisdag om en vecka är det dags – SÅ SPÄNNANDE! Led- och locktråden får bli:

Genomskinlig huvudsak i hängande möte

Synvilja, en presentation

händer på ljusbord

Vi är två ateljeristor, Ellinor och Michelle, som arbetar vid Grimsta förskolor, Vällingby.
Som ateljeristor arbetar vi både med barn och pedagoger kring de skapande språken som teckning, lera, måleri men även med bygg och konstruktion, dans, musik och drama. I vårt arbete ingår att arbeta gränsöverskridande mellan olika språk, uttryckssätt, för att vidga och utmana barnens och pedagogernas lärande och utveckling genom estetiska läroprocesser.
Vi står precis i startgroparna att kicka igång ett eget nätverk, Synvilja, kring skapande arbete på vår enhet. Under våren kommer ni få följa oss och våra kollegor i detta arbete. Vi tänker att bloggen kan bli vårt verktyg utåt för att dela tankar, idéer, svårigheter och aha-upplevelser med andra samt få respons tillbaka, för som vi brukar säga – tillsammans blir vi ännu klokare!

Att se bortom det som någonting är

för att  söka det någonting kan bli”

                                                                   -Synvilja