Visar alla blogginlägg med kategorin:
Fysik

Bodil Halvars och Camilla Emilsson om naturvetenskap och hållbarhetsfrågor i förskolan

bodil_halvars_franzenFrågor kring vår och vår planets framtid är högaktuella och brännande. Detta når även barn i förskoleåldern från flera håll. Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro och medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

Utifrån barnens egna frågor

Hur kan komplexa områden som naturvetenskap och hållbarhetsfrågor utforskas utifrån barnens egna frågor, nyfikenhet och kreativitet? I presentationen kommer det att belysas utifrån ett förskoledidaktiskt såväl som ett forskningsperspektiv med utgångspunkt från barnens utforskande.

camilla emilssonBodil Halvars är universitetslektor och filosofie doktor i didaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, med särskilt intresse för barn, etik och hållbarhet. Camilla Emilsson är förskollärare vid S:t Görans förskoleområde, Kungsholmens sdf.

Helena Karlson

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni