Visar alla blogginlägg med kategorin:
Inkludering

Det kompetenta barnet

När tiden är knapp, kommer inläggen sällan.
Vardagen går runt på förskolan som vanligt – utan stopp.  Hur ser vi på barnen som befinner sig på förskolan? Vilka förväntningar finns på barnen?

På väg ut i hallen säger vi till barnen ”Kan du hitta din hylla, din overall och klä på dig?”, barnen förväntas hitta sin overall och börja klä sig redan från tidig ålder. I en miljö med få vuxna och många barn. Vi stödjer och stöttar, men i slutänden ska barnen klara av att klä sig själva innan de går ut på gården för att leka.
Samma sak gäller när vi har ätit klart vår lunch, barnen dukar av och skrapar sina tallrikar. I en redan rörig miljö ska barnen klara av detta själv.
I barngrupper med 15 barn och 3 vuxna behöver barnen klara sig själva redan när de är 1,5-3år. Och nog kan dem! Det gäller bara att se till barnens kompetens. Det kompetenta barnet!
Att bortse från barnens egna kompetens är som att sluta räkna med dem. Vi måste se våra barn på förskola som kompetenta individer. Ha tilltro till deras egna förmåga att genomföra uppgifterna vi ställer dem framför.
Att vi finns tillhands när barnen utmanas i nya situationer men ändå inte ingripa direkt – utan låter barnen tänka och reflektera själva i den nya situationen. Hur ska de agera? Att finnas där med verktyg för att vägleda dem till lösningar. ”Är pappret tomt kan det behövas en penna.”
För hur utmanar vi barnen? Hur rustar vi dem för att klara uppgifterna? Vilka verktyg får de hemifrån och från förskolan?

//Fredagstankar från Evelina

Synvilja: Grimsta Förskolors Vårsalong 2015

På Förskolans Dag den 21 maj öppnar vi årets VÅRSALONG.
Kom och inspireras, förundras och FÖRTROLLAS!

För fjärde året på rad visar våra barn upp sina alster, tankar, funderingar, undersökningar och skapelser  i en glittrande blandning av material och tekniker.

Vernissage på Förskolans Dag den 21 maj klockan 18-19.30.
Sedan har vi  öppet en vecka fram till den 28 maj,  vardagar 10-19, helgen 12-18.
Utställningen är i Vällingby City, Vällingby torg 8, ingången mellan Lagerhaus och Apoteket Hjärtat.

Varmt välkomna!

Affish 2015

Synvilja: Goda exempel-mässan

I veckan var vi på äventyr och föreläste på Goda Exempel-mässan på Annexet.

Vi pratade om vårt arbete kring att K-märka, kvalitetssäkra, våra miljöer och gå pedagogiska miljöronder för att säkerställa barnens rätt till en förstrollande, spännande förskoletid där de kan bli sitt bästa. Det var riktigt roligt!

GEM2

Grimsta förskolors ateljeristor på Goda Exempel-mässan, 5 maj 2015

 

Vill du veta mer är det bara att kontakta oss.
Trevlig helg allesammans!

Hejsan, jag är ny!

Mitt namn är Evelina och jag är en glad och entusiastisk förskollärare som jobbar på en förskola i härliga Vårberg i Stockholm.
På förskolan har vi fyra avdelningar med 68 glada barn. Jag jobbar med förskolans ynIMG_1984-beskurengsta barn, i åldrarna mellan 1 och 3.
Jag kommer blogga om det som händer här på vår förskola då tiden räcker till och kommer då främst att fokusera på de yngre barnen och om deras vardag i projekt och verksamhet. Jag kommer att gå in på förskolans likabehandlingsarbete och ”det kompetenta barnet”.
Det ska bli spännande att få skriva och förhoppningsvis få feedback och dialog med er som finns här på pedagogstockholm!

Väl mött!
//Evelina

Det handlar om att lägga till flera varianter på….?

eller vi kan kalla det att ”koda om”. Det många vanligtvis kodar som tillhörande manligt kön eller kvinnligt kön kan förändras. Vi alla kan förändra och göra nya koder, om vi vill? Om vi har makten? Ja, vi har makten om vi tar den och inte låter andra ha den. Ett annat ord för att ha makten är

Tolkningsföreträde

Balettskor fungerar ihop med Spiderman

IMG_4450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulken tar ibland hand om sitt barn och handlar mat

Hulk med barn och kasse

Tillsammans med barnen kan vi göra andra tolkningar av vad en kan göra och säga – oavsett könstillhörighet.

Vi kan ta oss tolkningsföreträde på det som händer i förskolan och barnen kan öva sig på att ha tolkningsförträde så det kan ta med sig den förmågan utanför förskolan.

Annika Nylen (Nilsson)

Synliggörs allas familjer?

Som du som läser kanske har märkt så bloggar jag om det som jag stöter på i vardagen, det som händer här och nu (jag går en kurs i teckenstöd).

De normer som vi alla är en del av och som vi formas av och som vi kan forma! Alla människor måste förhålla sig till normer. Detta faktum ger konsekvensen för oss som arbetar i förskolan att vi ska göra oss medvetna om de normer som finns i oss och runt oss.  Sen ska vi  bestämma oss för vilka som inkluderar alla! Här kommer ett exempel.

Idag blir det bilder från det instruktionsmaterial som finns för teckenstöd*.

Jag tänkte på hur det känns för det barn som har en annan familj än mamma och pappa.

”Hur ska jag teckna min familj?” kanske hen tänker?

Eller ”Min familj är kanske inte ok, bäst att hålla tyst om hur den ser ut”

Familjer (1)Familjer (2)

För att bredda och synliggöra hur familjer kan se ut är mitt förslag är att materialet görs om till att omfatta fler sidor och med tecknet ”familj” och sen en möjlighet att fylla på med hur familjen ser ut.

Har du som läser detta några exempel eller förslag på hur vi kan medvetandegöra normer och hur vi kan göra istället?

* Teckenstöd är ett fantastiskt sätt att förstärka det talade språket med. Rekomenderas! Det är inte samma sak som teckenspråk.

Synvilja: Vikten av att få vara i flow

Ni vet den där speciella vibrationen i luften när total koncentration råder och görandet bara blir? När orden och talet försvinner och blicken är enkelriktad och händernas arbete eller tankens kraft är det enda som spelar roll? Det är nästan så att att man hör hur det sprakar.

barn med kol webOfta när man arbetar med händerna på olika sätt kan den där känslan infinna sig, man brukar kalla den flow. Under Synvilja märkte vi tydligt när pedagogerna kom dit. Pratet tystnar, ett lugn infinner sig. Flera deltagare satte också ord på det efter arbetspasset. Ni känner säkert igen det från egen upplevelse.

 

Bloggwebpedagogerflow
Men hur organiserar och iordningställer vi för att våra barn ska få hamna i flow och få vara kvar där utan att bli störda? Vilka krav ställer det på oss som pedagoger, på vår miljö och vårt förhållningssätt?

Miljön som den tredje pedagogen
När det gäller miljön handlar det mycket om att den ska vara förberedd utifrån vad som skulle kunna hända. Ett varierat och rikt material som är tillgängligt på ett snabbt och enkelt sätt är en viktig förutsättning. Frustrationen att behöva leta, hämta och sakna tar kål på flowet på en sekund. I Reggio Emilia talar man om miljön som den tredje pedagogen, dvs att miljön är så rik och tydlig i sitt innehåll och struktur att barnen blir mer eller mindre självgående i den. Miljöns utforming och innehåll är oroligt viktig för de processer som kan fortgå där. Detta är ett ämne för sig, vi återkommer med våra tankar kring det en annan gång.

Bloggwebateljé

 

Material
För att barnen ska hamna i flow krävs att de har kunskap kring material och tekniker så att de själv kan hålla på. Spretiga penslar, dåliga saxar eller fel papper är inte bra förutsättningar för kreativiteten och flowet.


Tid och plats

Hur organiserar vi så att barnens möjligheter och chanser att få hålla på blir så bra som möjligt? Tid är en viktig aspekt. Vet jag att jag får hålla på finns det en mening att göra. Vet jag att jag ständigt blir avbruten för att det ska göras någonting annat så kanske jag inte ens känner för att börja. Finns det möjlighet att gå iväg och komma tillbaka utan att det jag gjort är förstört? Finns det ett bord, en plats, ett hörn, som inte behöver ”städas”?
I en del situationer är vårt jobb som pedagoger att vara vakter för ett barns rätt att få vara ifred både i tanke och handling. Ibland är det att vara en aktiv aktör mitt i för att ett flow ska kunna fortgå. Ingen med vårt yrke kan i alla fall säga att de har ett ensidigt och långtråkigt jobb!

Normer: synliga eller osynliga?

Häromdagen städade och rensade jag och en medarbetare ett förråd som har varit eftersatt en ganska lång tid. Äntligen hade vi prioriterat att få ordning på materialet, framför allt för att tillföra nytt och mer kreativt material.

Vi hittade

”hudfärgade flirtkulor som vi kan göra gubbar med”

Flirtkulor

Vi sa detta och skrattade gott! Alla vet väl att det finns olika hudfärger och att alla människor inte är gubbar!

Eller?

Fortsättning följer

Ha en bra dag

Annika

Hur kan vi styra över normerna och välja vilka normer som ska gälla i förskolan av idag?

IMG_0057.JPG

Hej!

En kort presentation av mig:

efter att ha arbetat i många år som förskollärare med start 1985 gick jag en utbildning som pedagogista 2008-2009. Sedan hösten 2009 har jag arbetat som pedagogisk ledare och sedan 2013 även som bitr förskolechef på Maria förskolor på Södermalm i Stockholm.

Flerspråkighet, mångkulturalitet, en demokratisk mötesplats, normkritik, normkreativitet, genuspedagogik, synliggöra, möjliggöra, tillgänglighet, estetiska läroprocesser - listan kan göras lång på begrepp och ord som används i den svenska förskolan idag 2015. Vilka begrepp vill du som läsare lägga till? Vilka är användbara? Och vilka ska vi använda för att alla, barn som vuxna, ska känna sig inkluderade och delaktiga? Och HUR?

det saknas två begrepp som jag vill ska synas ännu mer än de gör idag är: subjektivitet och tolkningsföreträde och det tänkte jag att denna blogg ska handla om – till att börja med. Och det viktiga HUR:et!

Annika Nylén

Maria förskolor