Visar alla blogginlägg med kategorin:
Internationellt

Ingrid Pramling Samuelsson om svensk förskola i ett internationellt perspektiv

Win 4623Sverige lyfts ofta fram i internationella jämförelser som avundsvärt och ouppnåeligt för förskolor i många andra länder. Men hur förhåller sig egentligen svensk förskola i ett globalt perspektiv? Vilka är våra utmaningar och problem att lösa?
Ingrid Pramling Samuelsson arbetar som professor vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsfokus är barns lärande i förskolan och förutsättningar för detta.

Hon innehar också en UNESCO professur i Early childhood Education and Sustainable Development, och är därför engagerad i internationella frågor om barn.

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Helena Karlson