Visar alla blogginlägg med kategorin:
Språkutveckling

QR-koder

Varför ska vi använda oss av QR-koder?

Kan det vara ett verktyg i barns språkutveckling?

Det tror vi visst!

Låt barnet berätta något, spela in det, skapa en QR-kod, det blir då en dokumentation som barnen, föräldrarna och vi pedagoger kan ta del av.

Lätt som en plätt!

Vi använder oss av appen Cloud QR som gör det enkelt att skapa en ”talande bild” som görs om till en QR-kod som sedan går att läsas av med en QR Reader app.

Användningsområdena är oändliga, bara fantasin sätter gränser.

Ni kan spela in sånger som föräldrarna kan lyssna på, barnens beskrivningar av sina alster, använda vid sagotering, låta barnen bjuda in föräldrarna till mötet/ vårfesten mm, använda i projektarbetet.

Låt barnen lyssna på vad kompisarna har att berätta, varit med om, för att sedan återberätta och reflektera kring, det blir en pedagogisk dokumentation som ni kan lyssna på tillsammans.

//Jenny och Oona

IMG_0016

Miksi käyttää QR-koodeja?

Voisiko se tukea lapsen kielenkehtitystä?

Meidän mielestä vastaus on kyllä!

Anna lapsen kertoa, äänitä se ja luo QR-koodi. Siitä tulee dokumentointi, johon sekä lapsi, vanhemmat että pedagogit voivat ottaa osaa.

Helppoa vai mitä!

Me käytämme appia Cloud QR, jolla on helppo luoda ”puhuva kuva”. Kuvasta tehdään QR-koodi, jonka voi lukea QR Reader- apin avulla.

Käyttömahdollisuudet ovat loputtomia, vain taivas on rajana!

QR-koodien avulla voi äänittää lauluja, joita vanhemmat voivat kunnella. Lapset voivat kertoa heidän tekemistään töistä, sitä voi käyttää sadutuksessa, lapset voivat kutsua vanhempia kokouksiin ja juhliin sekä sitä voidaan käyttää projektityöskentelyssä.

Lapset voivat kuunnella, mitä kaverit kertovat ja mitä he ovat tehneet. Sen jälkeen lapset voivat kertoa uudelleen tapahtumat, sekä yhdessä reflektioda tapahtunutta. Siitä syntyy pedagoginen dokumentointi, jota kaikki voivat kuunnella yhdessä.

//Jenny ja Oona

BlueBot i förskolan

Nyfiken på matematik! Nyfiken på matematik!

Vi är två finskspråkiga pedagoger som arbetar på Östermalm och vi ska blogga om vår vardag, vad vi står och går i just nu….. Ibland har vi mycket att säga… ibland lite…

Just nu med leken och nyfikenheten som utgångspunkt lär vi oss kodning tillsammans med barnen. Nya ord och begrepp som vi använder oss av: Digitalt, programmering, sekvens och kodn
ing.

RobotVi använder oss av Bluebot roboten, olika rutmönsterbanor som vi skapat, spel och Beebot- och Bluebot appen på lärplattan.

Barnen använder symbolerna= pilknapparna på Bluebot för att styra roboten dit de vill. Just nu visar barnen intresse för siffror och bokstäver. Dvs barnen tränar sin matematiska förmåga och visar intresse för skriftspråket= språkutveckling.

När barnen arbetar med Bluebot gör de det tillsammans, de tränas då i samarbete och problemlösning.

// Jenny och Oona

 

//Me olemme kaksi suomenkielistä pedagogia Östermalmilta ja bloggaamme meidän arjesta…. Välillä meillä on paljon sanottavaa, toisinaan taas vähän…

Juuri nyt opettelemme koodausta yhdessä lasten kanssa, lähtökohtana leikki ja lasten kiinnostuksenkohteet. Uusia sanoja joita käytämme on digitaalinen, ohjelmointi, sekvenssi ja koodaus.

Olemme tehneet Bluebotille erilaisia ratoja ja pelanneet sekä analogisesti että Beebot- ja Bluebot-apeilla.

Lapset oppivat nopeasti, sekä opettavat mielellään toisilleen kuinka digitaalisia työvälineitä käytetään. Bluebotia ohjataan nuolinäppäimiä käyttämällä. Lapset ovat juuri nyt kiinnostuneita numeroista ja kirjaimista eli toisinsanoen harjoittelevat taitojaan matematiikassa sekä kielenkehityksessä.

Kun lapset työskentelevät Bluebotin kanssa, harjoittelevat he yhteistyö- sekä ongelmanratkaisutaitojaan. Kaavio yllä näyttää ruotsiksi mitä eri taitoja lapset ovat harjoitelleet meidän käyttäessä Bluebot-robottia.

//Jenny ja Oona

Här finns boken om Oskar och ormen från Förskolesummit 2015

Sagan om Oskar och ormen av barn, pedagoger och föräldrar från Abisko förskola, Grimsta förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdel.
Tema: Konsten att berätta med många utrycksformer. ”Besjälat lärande skapar idé, tanke och låter oss levandegöra med alla våra språk”.

Syftet:
Att förmedla upplevelser, tankar och förstå andras perspektiv. Att tillägna sig flera sätt att förstå sin omvärld. Att skapa förundran och låta sig fascineras.

Hur gjorde vi?
Jo, björnen Oskar kom till oss en dag i skogen och blev vår vän under detta läsår. Barnen har visat björnen Oskar sin värld genom olika uttryckssätt. Gruppen har skapat böcker och författat en saga och dramatiserat på många sätt.

De har illustrerat med färg och lera, fotograferat och skapat ljud. Barnen tillverkade ett tegelhus till vår vän och fick på så vis undersöka hållfasthet, bygga och konstruera eget tegel.
Under processen med filmen och de digitala böckerna utvecklades barnens ordförråd med till exempel tekniska begrepp som mindmap, storyboard och animering.
Föräldrar översatt boken till olika språk: engelska, italienska och arabiska. Här är den svenska versionen.

Sagan om Oskar och Ormen

Här är den animerade versionen. Den arabiska versionen finns i spellistan.

Nejat Hasson Petersson, IKT pedagog
Grimsta förskolor, Hässelby- Vällingby stadsdel

Liselott Olsson om Det magiska språket

liselott-mariett-olsson (2)Under åren 2010-2012 har forskningsprojektet Det Magiska Språket i tätt samarbete med fyra förskolor arbetat med forskningsproblematiken Hur vi teoretiskt kan förstå och didaktiskt arbeta med språk, läsande och skrivande i förskolan i ett globaliserat samhälle?

En förändrad kunskapsproduktion, digitalisering och mångkulturalitet definierades som tre utmärkande områden för små barns språk, läsande och skrivande i vårt globaliserade samhälle. Utifrån socialsemiotiska Kress, kulturteoretiska Massumi och filosofiska Deleuze perspektiv och experimentella metoder, har vi iscensatt oemotståndliga zoner för lärande i förskolorna.

Resultaten visar att små barn redan mycket tidigt äger en metalingvistisk förmåga, att de i läsande och skrivande med både analoga och digitala tekniker använder sig av meningsskapande och mer subtila erfarenhetsregister som affekt, känsla och intensitet, samt att de behandlar språket som kulturellt fenomen i en transdisciplinär rörelse.

Liselott Olsson är lektor i pedagogik vid Södertörns Högskola, författare till boken Movement and Experimentation in young Children’s Learning – Deleuze and Guattari in early childhood education och har varit projektledare för forskningsprojektet Det Magiska Språket.

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Helena Karlson