Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
förskolesummit 2015

Gediget material från Förskolesummit 2015

Nu har webbplatsen Förskolesummit fyllts med artiklar och filmer från summiten i somras. Det är bara att gå in och botanisera och i oktober kommer ytterligare filmer från UR att bli klara.

IMG_0032 IMG_0044 IMG_0054 IMG_0057
/Pelle Mårtenson

Paola Cagliari föreläser om Lärandets Demokrati på Förskolesummit 2015

PaolaCagliariDet är i skolan och förskolan, som vi första gången lär oss och utövar kunskapsdemokrati. Denna demokrati är idag vanligtvis sprungen ur de sociala nätverken. Men vi tror att den först och främst borde hittas i skolan, om skolorna är beredda att acceptera skillnader och alla olika språk. Det är därför viktigt att skapa utrymmen för lärande, men även plats för utbildningsområden med inriktning på kunskapsberikande forskning, som samtidigt främjar det kulturella och sociala välmående i staden. Ett välmående av kulturell och social gestaltning.

Paola Cagliari är chef på Instutionen för Skolor och Förskolor i Reggio Emilia, Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia a Reggio Emilia.

Helena Karlson

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Carlina Rinaldi – Reggio Emilias första pedagog kommer till Stockholm

Carlina RinaldiHär två gånger i veckan – tisdag och fredag – presenterar vi föreläsarna på Förskolesummit 11-12 juni 2015. Vi börjar med Carlina Rinaldi.

Vem är det vi utbildar? Vem är ett barn? Hur lär hen sig? Vilka uppgifter finns det för skolor för små barn, och skolan i allmänhet? Dessa är frågeställningar som berör oss alla. Beroende på hur vi svarar definierar vi vår roll som lärare, föräldrar, utbildare och relationen mellan lärare och lärande, skolans egen identitet och våra liv tillsammans inom skolan, och själva meningen med skolan.

Carlina Rinaldi är idag president för Reggio Children and chef för Loris Malaguzzi International Center i Reggio Emilia, Italien. Hon är också lärare vid universitetet i Modena/Reggio. Mellan åren 1970-1994 arbetade hon sida vid sida med Loris Malaguzzi och hon var Reggio Emilias första pedagog. Hon är inbjuden till olika sammanhang runt om i världen och hon har publicerat många artiklar kring verksamheten i Reggio. På engelska finns hennes bok ”In Dialogue with Reggio Emilia”. Listening, researching and learning.

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Helena Karlson Pedagog Stockholm