Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
förskollärare

Synvilja: Vikten av att få vara i flow

Ni vet den där speciella vibrationen i luften när total koncentration råder och görandet bara blir? När orden och talet försvinner och blicken är enkelriktad och händernas arbete eller tankens kraft är det enda som spelar roll? Det är nästan så att att man hör hur det sprakar.

barn med kol webOfta när man arbetar med händerna på olika sätt kan den där känslan infinna sig, man brukar kalla den flow. Under Synvilja märkte vi tydligt när pedagogerna kom dit. Pratet tystnar, ett lugn infinner sig. Flera deltagare satte också ord på det efter arbetspasset. Ni känner säkert igen det från egen upplevelse.

 

Bloggwebpedagogerflow
Men hur organiserar och iordningställer vi för att våra barn ska få hamna i flow och få vara kvar där utan att bli störda? Vilka krav ställer det på oss som pedagoger, på vår miljö och vårt förhållningssätt?

Miljön som den tredje pedagogen
När det gäller miljön handlar det mycket om att den ska vara förberedd utifrån vad som skulle kunna hända. Ett varierat och rikt material som är tillgängligt på ett snabbt och enkelt sätt är en viktig förutsättning. Frustrationen att behöva leta, hämta och sakna tar kål på flowet på en sekund. I Reggio Emilia talar man om miljön som den tredje pedagogen, dvs att miljön är så rik och tydlig i sitt innehåll och struktur att barnen blir mer eller mindre självgående i den. Miljöns utforming och innehåll är oroligt viktig för de processer som kan fortgå där. Detta är ett ämne för sig, vi återkommer med våra tankar kring det en annan gång.

Bloggwebateljé

 

Material
För att barnen ska hamna i flow krävs att de har kunskap kring material och tekniker så att de själv kan hålla på. Spretiga penslar, dåliga saxar eller fel papper är inte bra förutsättningar för kreativiteten och flowet.


Tid och plats

Hur organiserar vi så att barnens möjligheter och chanser att få hålla på blir så bra som möjligt? Tid är en viktig aspekt. Vet jag att jag får hålla på finns det en mening att göra. Vet jag att jag ständigt blir avbruten för att det ska göras någonting annat så kanske jag inte ens känner för att börja. Finns det möjlighet att gå iväg och komma tillbaka utan att det jag gjort är förstört? Finns det ett bord, en plats, ett hörn, som inte behöver ”städas”?
I en del situationer är vårt jobb som pedagoger att vara vakter för ett barns rätt att få vara ifred både i tanke och handling. Ibland är det att vara en aktiv aktör mitt i för att ett flow ska kunna fortgå. Ingen med vårt yrke kan i alla fall säga att de har ett ensidigt och långtråkigt jobb!