Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
hakremspingviner

Synliggöra olika är demokrati eftersom alla får vara med

Jag har ofta mött pedagoger som säger ”vi måste lära barnen acceptera olikheter”. För mig blir det alldeles bakvänt, barnets hela värld är olika!

Det är vi vuxna som har levt längre och lärt oss värdera olikheter, det vill säga vi har lärt oss att vissa egenskaper och beteenden är mer värda än andra. Och skapar strukturer som gör att individer känner sig mer eller mindre värda i vissa sammanhang. Som exemplet med tecken för mamma och pappa och inte för familj. Eller hur den vita hudfärgen tas för given som normen – den mörka hudfärgen beskrivs eftersom den avviker från normen.*

Det finns hopp om förändring som alltid och det är till exempel i vårt gemensamma arbete i förskolan! Förändring måste till för att alla ska med och känna sig delaktiga och värda sig själva som de är.

På Maria förskolor deltar alla medarbetare i nätverk, samma grupp träffas var 6.e vecka, och detta läsåret har fokus varit Likabehandling. Vid ett tillfälle kom vi att reflektera kring olika familjebilder och en medarbetare hade läst om att det finns en bok om hakremspingvinerna Roy och Silo som bor i New York Zoo. Skaffa den till era förskolor och läs den!

Hakremspingvin

Ser ni hakremmen?

ha en bra vecka!

Annika

*Det kallas med ett teoretisk begrepp för vithetsnorm.