Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
kvalitetsindikationer

Verktyg för systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete i förskolan

christian eidevallChristian Eidevald, Karin Danielsson och Hans Dahlins föreläsning går under rubriken Självvärdering med stöd av kvalitetsindikatorer – en integrerad del av förskolans planerings- och utvärderingsprocess.

Stockholm stad vill följa upp kvalitet i förskoleverksamheten. Därför har man tagit fram en kvalitetsindikator som alla stadens kommunala förskoleverksamheter använder som en del av sitt systematiska kvalitetsutvecklingsarbete. Under föreläsningen presenterar Hans Dahlin  tankarna bakom verktyget och Karin Danielsson ger praktiska exempel på hur hon som förskolechef upplever denna självvärdering och vad den bidrar med i verksamheten. Karin DanielssonUnder sista delen kommenterar Christian Eidevald delge sina tankar om kvalitetsarbete i förskolan samt reflektioner av Stockholms stads system och processer.

Christian Eidevald är leg förskollärare, fil dr i pedagogik och universitetslektor i Barn- och ungdomsvetenskap på avdelningen för förskollärarutbildning vid Stockholms Universitet. Bland annat forskar, föreläser och skriver han om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Han har även gett ut ett antal böcker och inom föreläsningens område, senast Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: Hallå, hur gör man?

hans_dahlinKarin Danielsson är förskolechef vid Centrala Tenstas förskolor, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.
Hans Dahlin är förskolesamordnare vid utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Helena Karlson