Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
lärande samtal

Elisabeth Åsén Nordström om pedagogisk handledning

Elisabeth Åsen NordströmUnder seminariet presenteras avhandlingen Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av handledares lärande, som bygger på två olika studier utförda med fem års mellanrum, med syftet att undersöka hur pedagogiska handledare utvecklar sin handledarkompetens.

Vilket lärande äger rum hos handledarna? Vilka ramar och förutsättningar framträder som betydelsefulla för handledningssamtalen och handledarnas lärande? Vilka samtalsmönster kan urskiljas under handledningssamtalen och hur speglar dessa mönster handledarnas kompetens?

Elisabeth Åsén Nordström är fil dr och pedagogisk handledare. Hon har utbildat ett stort antal pedagogiska handledare och föreläser om handledning, kollegialt lärande och lärande samtal. Hon har också under många år arbetat med utbildningsfrågor inom samtliga skolformer, från förskola till högskola, på Kommunförbundet Stockholms län.

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Helena Karlson