Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Loris Malaguzzi

Peter Moss om demokrati och inkludering

Peter Moss2Utifrån ett nyligen avslutat arbete av arkivering av Loris Malaguzzis skrifter och föreläsningar, kommer Peter Moss att diskutera den centrala roll som Malaguzzi menade att demokrati borde ha i den förnyade utbildningen som har önskats för alla, även för de allra yngsta barnen i staden Reggio Emilia. Även om ordet ”inkludering” inte var del av hans vokabulär, så var bilden av skolan som öppen och nära sammanbunden med samhället ytterst viktig. Peter Moss kommer i föreläsningen undersöka hur detta koncept formade Malaguzzis tänkande kring skolan. Även om arkivet som han undersökt rör åren 1945-93, är hans slutsats att Malaguzzis tankar och praktik är fortsatt relevanta för dagens utbildningssystem och skola.

Peter Moss är professor emeritus vid Instutionen för barndom, familj och hälsa, Thomas Coram Research Unit, UCL Institute of Education, University College London. Han är i grunden historiker med ett omfattande forskningsintresse som inkluderar bistånd för barn, genusfrågor, sambandet mellan sysselsättning och omsorg med fokus på uppsägningar. Han är även intresserad av socialpedagogik och radical education.

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Helena Karlson

Carlina Rinaldi – Reggio Emilias första pedagog kommer till Stockholm

Carlina RinaldiHär två gånger i veckan – tisdag och fredag – presenterar vi föreläsarna på Förskolesummit 11-12 juni 2015. Vi börjar med Carlina Rinaldi.

Vem är det vi utbildar? Vem är ett barn? Hur lär hen sig? Vilka uppgifter finns det för skolor för små barn, och skolan i allmänhet? Dessa är frågeställningar som berör oss alla. Beroende på hur vi svarar definierar vi vår roll som lärare, föräldrar, utbildare och relationen mellan lärare och lärande, skolans egen identitet och våra liv tillsammans inom skolan, och själva meningen med skolan.

Carlina Rinaldi är idag president för Reggio Children and chef för Loris Malaguzzi International Center i Reggio Emilia, Italien. Hon är också lärare vid universitetet i Modena/Reggio. Mellan åren 1970-1994 arbetade hon sida vid sida med Loris Malaguzzi och hon var Reggio Emilias första pedagog. Hon är inbjuden till olika sammanhang runt om i världen och hon har publicerat många artiklar kring verksamheten i Reggio. På engelska finns hennes bok ”In Dialogue with Reggio Emilia”. Listening, researching and learning.

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Helena Karlson Pedagog Stockholm