Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
mutipla intelligenser

Howard Gardner om utbildning och sociala förutsättningar för en bra start i livet

Howard GardnerTidig barndom – i relation till det livslånga lärandet och medborgarskap

Nästan alla människor skulle nog uppskatta att leva i en värld där individer är goda människor, goda arbetare och goda medborgare. Trots att formandet av sådana individer pågår genom hela livet, så planteras fröna till ett sådant resultat redan under barnets tidiga år.

Gardner kommer att diskutera de utbildningsmässiga och sociala förutsättningar som möjliggör en ”rätt start” i livet. Utifrån sin egen forskning och med lärdom från staden Reggio Emilia kommer han att identifiera de viktigaste faktorerna som möjliggör ett gott samhälle.

Teori om multipla intelligenser

Howard Gardner är professor i kognition och utbildning vid Harvard Graduate School of Education. Han är också adjungerad professor i psykologi vid Harvard University och senior chef för Harvards Project Zero. I pedagogiska sammanhang är professor Gardner mest känd för sin teori om multipla intelligenser. I den teorin utmanar han den vanliga uppfattningen om att det finns en enda mänsklig intelligens som kan bedömas med hjälp av standardiserade psykometriska instrument och test.

Vad utmärker det goda arbetet?

Sedan mitten av 1990-talet har Gardner bland annat arbetat med Professor Mihaly Csikszentmihalyi, mest känd för sin forskning om bland annat kreativitet och flow. Tillsammans har de utforskat frågor kring vad som utmärker det goda arbetet. Under senare tid har Gardner även undersökt de etiska dimensioner som följer av användningen av nya digitala medier. I två senare forskningsprojekt har han studerat effektivt samarbete mellan ideella organisationer inom utbildning och då med särskilt fokus på föreställningar om kvalitet, nationellt och internationellt. Han bedriver också en stor studie av humanioras och naturvetenskapens roll i det tjugonde århundradet.

Helena Karlson

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni