Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
pedagogiska relationer

Sven Persson om relationernas betydelse för barns lärande och utveckling

sven svensson”Vad är det i de pedagogiska relationerna som är så betydelsefullt? Hur kan de förstås? Är det vad vi kan kalla undervisning? Föreläsningen tar sin utgångspunkt i forskning som framhåller interaktion och processkvalitet som viktigast för barns lärande och utveckling på kort och lång sikt, vad jag kommer att beteckna som pedagogiska relationer.”

Sven Persson är professor i pedagogik och ledare för Centrum för professionsstudier vid Malmö högskola. Hans forskningsintresse är riktat mot förskolan i ett samhällsperspektiv samt mot villkoren för barns lärande. Han har skrivit flera forskningsöversikter om förskolan – de senaste om pedagogiska relationer i förskolan och förskolans likvärdighet.

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Helena Karlson