Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
projekterande

Hur utvecklar vi ett projekterande förhållningssätt?

inlägg 1

Vi som skriver heter Lisa Prembäck och Malin Gyunda och är pedagogistor i Vällingby förskolor. Vi har arbetat knappt två år tillsammans.

Tillsammans med våra kollegor på tre förskolor, är vi nu i en process att utveckla enhetens projekterande förhållningssätt.

Enheten har tidigare haft ett gemensamt projekt. Förra året när vi startade upp vårt nuvarande projekt ”Barns relation till litteratur” var det första gången som vi började arbeta med höstens projekt redan under våren. Tillsammans upptäcker vi allt eftersom hur vi kan ta ett nytt steg vidare mot att få projektet att leva under hela dagen på förskolan.

Här kommer vi att dela med oss av hur vi arbetat hittills, både organisatoriskt och i mötet med barn och föräldrar. Vilka upplevelser väntar oss och vilka utmaningar står vi inför? Delge oss gärna era reflektioner under resans gång.

Malin och Lisa