Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
qr koder

QR-koder

Varför ska vi använda oss av QR-koder?

Kan det vara ett verktyg i barns språkutveckling?

Det tror vi visst!

Låt barnet berätta något, spela in det, skapa en QR-kod, det blir då en dokumentation som barnen, föräldrarna och vi pedagoger kan ta del av.

Lätt som en plätt!

Vi använder oss av appen Cloud QR som gör det enkelt att skapa en ”talande bild” som görs om till en QR-kod som sedan går att läsas av med en QR Reader app.

Användningsområdena är oändliga, bara fantasin sätter gränser.

Ni kan spela in sånger som föräldrarna kan lyssna på, barnens beskrivningar av sina alster, använda vid sagotering, låta barnen bjuda in föräldrarna till mötet/ vårfesten mm, använda i projektarbetet.

Låt barnen lyssna på vad kompisarna har att berätta, varit med om, för att sedan återberätta och reflektera kring, det blir en pedagogisk dokumentation som ni kan lyssna på tillsammans.

//Jenny och Oona

IMG_0016

Miksi käyttää QR-koodeja?

Voisiko se tukea lapsen kielenkehtitystä?

Meidän mielestä vastaus on kyllä!

Anna lapsen kertoa, äänitä se ja luo QR-koodi. Siitä tulee dokumentointi, johon sekä lapsi, vanhemmat että pedagogit voivat ottaa osaa.

Helppoa vai mitä!

Me käytämme appia Cloud QR, jolla on helppo luoda ”puhuva kuva”. Kuvasta tehdään QR-koodi, jonka voi lukea QR Reader- apin avulla.

Käyttömahdollisuudet ovat loputtomia, vain taivas on rajana!

QR-koodien avulla voi äänittää lauluja, joita vanhemmat voivat kunnella. Lapset voivat kertoa heidän tekemistään töistä, sitä voi käyttää sadutuksessa, lapset voivat kutsua vanhempia kokouksiin ja juhliin sekä sitä voidaan käyttää projektityöskentelyssä.

Lapset voivat kuunnella, mitä kaverit kertovat ja mitä he ovat tehneet. Sen jälkeen lapset voivat kertoa uudelleen tapahtumat, sekä yhdessä reflektioda tapahtunutta. Siitä syntyy pedagoginen dokumentointi, jota kaikki voivat kuunnella yhdessä.

//Jenny ja Oona