Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Små barns lärande

#SETTMÄSSAN2015

Försöker sortera alla mässintryck från SETT2015. Så många pedagoger med fantastiska exempel. Tankar och idéer studsar runt. Utbildningsförvaltningens monter var en skatt. IKT för att stärka barnens identitet när de fotar bilder under utflykt till parken. Åter på förskolan väljer barnen själva de bilder som ska bli film. Helst väljer de bilder där de själva är med. Barnens kommentarer läggs till. Nu blir det filmvisning. Tre stolta tvååringar står framför filmduken och presenterar sig själva och sin film för sina kamrater. Jublet och förtjusningen när barnen får syn på sig själva och sina kamrater i storbild.”Försök se det stora i det lilla” sa pedagogen från Rågsved som presenterade arbetet. Det var inte svårt – tvååringar som skapat en egen film med egna perspektiv och röster, det är stort!

Inger Fält om kvalitet i förskolan – en fråga om likvärdighet eller ett lotteri?

Inger FältBarn har rätt till goda möten med professionella pedagoger som genom sitt förhållningssätt och kommunikationsförmåga ger förutsättningar för utveckling av goda relationer mellan barn-barn och barn-vuxna. Därigenom kan utveckling och lärande gynnas och stödjas utifrån varje barns behov.

Vad betyder det om varje barn får del av detta genom en likvärdig kvalitet oavsett vilken förskola eller vilken avdelning det får plats på? Hur når vi gemensamt dit och vems ansvar är det att uppnå likvärdighet?

Inger Fält är universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet och har en fil mag i pedagogik. Inger har många års erfarenhet som skolledare inom förskola och skola. Hon utbildar även rektorer och förskolechefer, samt representerar Linnéuniversitetet i projektet ”Små barns lärande”.

Helena Karlson

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni