Visar alla blogginlägg från: januari 2013

Barns rättigheter. Och skyldigheter.

Träslöjdslärare har det inte heller så lätt alla gånger. Elverna är väldigt medvetna om sina rättigheter. Och det är bra! Vi arbetar aktivt med likabehandlingsplan och elevinflytande. Men det här med skyldigheter?!

Det är roligt med bild

Idag blev det mycket bild. Både under skoltid och på fritids. Det är roligt. Kanske för roligt.

Skolsamverkan och fritidspedagogens dilemma

Arbetsdagen är lång och innehåller många olika moment. Så här känner sig vissa fritidspedagoger.  Får jag för mig. Eller så hittar jag bara på alltsammans.

Fritidspedagogens status

Yrkesstolthet
Yrkesstolthet… Ibland verkar det nästan som om arbetet med barn inte var så viktigt. Men det är det ju! Så tokigt.

När får man gå in och bara va´?

När man inte har så gott om utrymme gäller det att dela upp eleverna. Utevistelse och aktiviteter. Aktiviteter och aktiviteter. Men när får man gå in och bara vara?

Lugnt och skönt