Visar alla blogginlägg från: augusti 2013

Hur många ettor är det rimligt att man ansvarar för på eftermiddagen?

20 ettor per pedagog är tydligen rimligt. Men om man låtsas att två fristående fritids på skilda våningar är SAMMA fritids då kan man snitta. Så att det ser ut som om vi är 2,5 pedagoger på 50 små ettor. Verkligheten innebär att något av dessa två fritids har två, TVÅ pedagoger tre dagar i veckan. De dagarna gäller det att det inte händer NÅGOT utöver det vanliga. Kära små barn. Och kära små pedagoger. Vilka enorma krav vi har på oss!