Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Lärarbrist

Din egen lyckas smed

Lärarbristen är stor. I Björklunds skola är dock varje elev sin egen lyckas smed. Kanske eleven ska klara sin undervisning på egen hand? Entreprenörskap är ju i ropet. Elverna ska ta ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Och visst har väl alla elever samma förutsättningar? Visst?!