Visar alla blogginlägg från: februari 2012

Visa upp hur ni arbetar med Strindberg i wikin August-2012!

August-2012 är en webbplats där elever, lärare och skolbibliotekarier delar med sig av det arbete som pågår i skolor under Strindbergsåret 2012. Här samlar vi tillsammans presentationer, bilder, film, ljud och idéer för lärare att inspireras av. Tanken är att belysa ”hela” August Strindberg utifrån så många ämnen och perspektiv som möjligt, därför finns sidor som motsvarar de flesta skolämnen. I wikin finns möjligheter att enkelt kommunicera med varandra. Förhoppningen är att det kan knytas kontakter mellan skolor inom och utanför Stockholm, kanske till och med utanför Sverige!

August-2012 är också en mötesplats mellan skolvärlden och andra aktörer, som museer, teatrar, arkiv och informationsdatabaser, vilka presenterar vad de erbjuder skolor under Strindbergsåret.

Wikin hittar du här: http://august-2012.wikispaces.com/
Vi hoppas att många, många vill medverka!

August-2012 är navet i läsfrämjandeprojektet Unga möten med August som genomförs med anledning av Strindbergsåret 2012. Projektet samordnas av Medioteket, Stockholms Utbildningsförvaltning, med stöd från Kulturrådet.

För mer information kontakta Charlotte Hansén Goobar, Medioteket:
charlotte.goobar@stockholm.se

Månadens arbetslag februari-Hjärtats arbetslag Katarina Norra Skola

 Hjärtats arbetslag på Katarina Norra skola

På bilden ser ni på övre raden från vänster: Sofie Lennman, Pia Åsing, Chatarina Florin, Petra Östergren, Anders Clarstedt, Cathrin Svedén
Undre raden från vänster: Christina Molander, Mathias Bergsten-Kjellstrlm, Anna Mork-Åslund

På Katarina Norra skola finns vi, Hjärtats arbetslag,
vi kommer till jobbet otroligt glada varje dag!
Här finns inte bara 66 underbara barn att ta hand om,
det finns ju 9 lika underbara kollegor liksom.
Vi skrattar och har kul för det mesta,
men även tårar är okej när man är bland de bästa.
Smått hysteriska men roliga möten har vi varje vecka,
tills någon ”ryter” att nu får det räcka.
Att vara en i detta gäng är verkligen lycka,
det vill vi med detta brev uttrycka.

 

Alviksskolan 4d var med i Hjärnkontoret

Du kan kolla på filmen genom att klicka på bilden!

Under fyra dagar arbetade klass 4d i Alviksskolan intensivt och glädjerikt med skapandet av en Rube Goldberg-maskin. Av Beppe på Hjärnkontoret fick vi två tips: börja med slutet och använd er av saker ni har i klassrummet.

Klassen planerade gemensamt (se bild) och de som ville fick i läxa att rita en skiss över en viss del av banan. En elev gick ett steg längre med den frivilliga läxan då han sammanställde en skiss över allas förslag som sedan ritades upp på tavlan (se bild).

Nu kändes det som att vi hade kommit långt! Hur skulle nu banan byggas? Vilka saker behövde vi? Ett kreativt letande efter saker i klassrummet påbörjades; tejp, pennor, böcker osv. När allt tagits fram byggdes banans olika delar upp gruppvis. Små förändringar gjordes hela tiden och klassen visade en enorm förmåga att lyssna till varandras nya förslag och att ständigt vilja förbättrad banan.

Dagen när filmteamet kom var det nervöst. Skulle banan fungera? Det gjorde den! Se filmen här

Kerstin Dareflod och klass 4D i Alviksskolan