Enskede gårds gymnasium/Lindeparkens gymnasiesärskola- We are stronger together

Vi på Enskede gårds gymnasium/Lindeparkens gymnasiesärskola (Medie-handel- och kontors programmet), Hotell och restaurang skolan(särskoleklass) och St Eriks gymnasiesärskola fick möjligheten att åka till Madrid och träffa ungdomar med funktionsnedsättning från Spanien och Grekland för att genomföra projektet ”We are stronger together”.

Genom detta projekt har vi lyckats att visa hur vi känner, tycker och tänker angående vad vi har rätt till i samhället. Huvudtemat för utbytet var mänskliga rättigheter för ungdomar med funktionsnedsättning. Under veckan när vi var i Madrid besökte vi Afanias  Studio 3 särskola, Afanias/Plegar trädgård (daglig verksamhet), Afanias tryckeri (företag för personer med funktionsnedsättning) och vi deltog  i en föreläsning som handlade om mänskliga rättigheter. Föreläsaren var en ung spanjorska med funktionsnedsättning som hade läst en kurs på universitet i Madrid för att bli informatör om mänskliga rättigheter.

Vi upptäckte olikheter och likheter mellan oss som personer och grupp och insåg att det vi vill alla ha är en framtid där vi kan bli inkluderade i samhället, vi vill bygga familj och kunna försörja oss på egen hand utan att bortse från den hjälp vi behöver. Vi lärde oss mycket från spanska och grekiska ungdomar och de berättade att det svenska socialsystemet och LSS är mycket uppskattat och önskad i andra länder. Ytterligare besökte vi El Prado museet, Toledo stad, El Grecos museet, Madrid stad, Flamenco Tablado, ett diskotek och hade mycket roligt tillsammans.  Nu har vi nya vänner och ska fortsätta att jobba tillsammans för att bygga ett nätverk för ungdomar med funktionsnedsättnig.

För att kunna sprida kunskap om vårt projekt har vi redovisat projektets resultat till Duveholmsgymnasiet i Katrineholm (särskola program), St: Eriks gymnasium (särskola program), Arlanda gymnasiesärskola i Sigtuna och Rodengymnasiet i Norrtälje.  Vi hoppas att kunna inspirera andra ungdomar med funktionsnedsättning att ”go international” med mänskliga rättigheter.

Vi hoppas att flera ungdomar får möjlighet att delta i internationella projekt genom programmet Youth in Action (YIA).

Stor tack till vår skola Lindeparkens gymnasiesärskola, Ungdomsstyrelsen och Olof Palmes minnesfond.

Vi alla från ”We are stronger together”

/Elever på Enskede gårds gymnasium/Lindeparkens gymnasiesärskola

 Mer information:

Tillsammans är vi starkare ”Kontaktnätverk om rättigheter för ungdomar med funktionsnedsättning”

36 ungdomar från Sverige, Spanien och Grekland träffades i staden Madrid för att delta i ett ungdomsutbyte ”Tillsammans är vi starkare” under 7 dagar (23 – 30 oktober 2011). Syftet med projektet var att starta och utveckla ett europeiskt kontaktnätverk om rättigheter för ungdomar med funktionsnedsättning. Motivet med att genomföra projektet ”Tillsammans är vi starkare” var att hjälpa ungdomar med utvecklingsstörning att skapa INTERNATIONELL FÖRSTÅELSE för deras livssituation och stärka dem att uppnå självständighet och delaktighet i samhället genom inkludering på arbetsmarknaden, fritids och kulturlivet. Genom workshops, presentationer och grupparbeten jämförde ungdomar metoder, idéer och erfarenheter om deras dagliga liv för att kunna analysera sina livsvillkor och komma med förslag på förbättringar. Analys av och diskussion om dokumentet ”Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning” ökade kunskapen om förståelse för principerna om FRIHET, DEMOKRATI, RESPEKT OCH INTERNATIONELL FÖRSTÅELSE. De unga deltagarna hoppas att nå synlighet och representation i samhället på ett nytt sätt genom att sprida kunskap om deras europeiska kontaktnät. De hoppas att komma med nya förslag som kan påverka politiker, arbetsgivare och samhället.

De organisationer som var partners i detta ungdomsutbyte är Lindeparken Gymnasiesärskola / St. Erik Gymnasiesärskola – Stockholm, Afanias Studio 3 – Madrid och Estia – Aten.

/ Nelly Andersson, Lindeparken Gymnasiesärskola, projektledare Tel: 0768254344 nelly.andersson@stockholm.se

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.