Visar alla blogginlägg från: november 2012

Lönerna ska förklaras av kvalitet

Lärarlönerna har under den senaste tiden diskuterats internt men främst externt. Uttryck som kollektivt straff, flykt från ”sämre skolor” och risk för betygsinflation har använts på tidningars debattsidor men också vid möten lärare och förvaltningsledning emellan. Låt mig här helt kort ge en bild av hur vi inom förvaltningsledningen resonerat vad gäller löneutvecklingen för lärare.

Vi står inför stora utmaningar för stadens skolor. Det handlar bland annat om att erbjuda alla elever en bra verksamhet och att skolor kan hävda sig vid valet av skola. Måluppfyllelsen är olika på olika skolor, även om man tar hänsyn till skolornas förutsättningar. Den individuella lönesättningen fungerar inte tillfredsställande utifrån stadens mål och löneavtalet. Det finns i dag skillnader i löneläget mellan våra skolor som inte går att förklara utifrån kvalitet och prestation. Medianlönen för lärare kan skilja upp till 50 000 kronor per år! Vi har dessutom ett stort rekryteringsbehov framför oss och det är ett välkänt faktum att det är lättare att rekrytera till centralt belägna skolor än ytterstadsskolor.

Vår uppgift är att säkerställa en löneutveckling som grundar sig på medarbetarnas arbete och prestationer. Så är inte lönestrukturen i dag. Därför arbetar vi med metoder för differentiering av löner på individ-, skol- och förvaltningsnivå. Vi menar att det går att bedöma kvalitet och resultat i lärares arbete. Arbetsgivaren och facken har gemensamt tagit fram kriterier för att kunna göra sådana bedömningar. Vi har alltså underlag och verktyg för att kunna bedöma skolornas kvalitet och resultat, och vi menar att det är rimligt att också bedöma skolledares insatser. Även där har vi ett brett underlag.

I debatten förekommer uppfattningen att vi inte kan göra dessa bedömningar. Där verkar vi helt enkelt ha olika uppfattningar. Det är viktigt att vi tar fram fakta om våra prestationer och är beredda att diskutera dem öppet och ärligt. Utan ett sådant medvetet kvalitetsarbete blir det svårt att ytterligare förbättra våra verksamheter. Vi ser att det uppstår obalanser i löneutvecklingen mellan skolor som förvaltningen blir ansvarig för. Det är inte rimligt att låtsas som att dessa inte finns. Vad vi behöver göra är att ta ett samlat ansvar för löneutvecklingen. För andra året i rad använder vi en metod som tydligare styr löneutfallet för såväl lärarkollektivet som för rektorerna. Det gör vi för att vi i förvaltningsledningen har som mål att skolornas snittlöner ska förklaras av skolornas kvalitet och resultat.

Vi vill också att lärare ska kunna göra lönekarriär och att lönen sätts utifrån arbetets svårighetsgrad och den individuella prestationen – oavsett skola. Allt detta eftersom vårt mål är att öka lönespridningen och premiera skickliga lärare samtidigt som vi behöver motverka orimliga löneskillnader skolor emellan.

PS. Jag ser fram emot en fortsatt diskussion. Säg din mening här nedanför i kommentarsfältet. Jag är verkligen intresserad av att få möjlighet att i dialog med er medarbetare förmedla, förtydliga och förklara hur vi i förvaltningsledningen ser på löneutveckling och lärarlöner.

/Thomas Persson