Visar alla blogginlägg från: januari 2013

Projekt Runor på Färgpaletten i Bromma

Allting började med att barnen visade intresse för och upptäckte mönster av olika slag. En dag föreslog en pojke att de skulle göra en utflykt till en sten med mönster som han kände till. De åkte dit och upptäckte en runsten full av mönster och olika tecken. Det uppstod många frågor bland barnen kring stenen: Vem hade gjort mönstret? Betydde det något? Hur hade man gjort mönstret? Och när?

Frågorna följde med tillbaks till förskolan och utmynnade i en projektplan. Barnen utmanades i att prova sina olika teorier och hypoteser bland annat med en mångfald av material.

Filmen är gjord av Carina Wassberg, pedagog på Färgpaletten på Bävervägens förskola i Bromma.