Visar alla blogginlägg från: mars 2013

8C på Gubbängsskolan pluggar nordiska språk med norska och danska elever med stöd av Nordplus

Klass 8 c på Gubbängsskolan har ett NordPlus-utbyte med en skola i Norge och en i Danmark. Utbytesprojektet är i grunden ett litteraturprojekt, där eleverna får läsa många texter på de nordiska språken och dessutom möta författare från de tre olika länderna i riktiga livet.

Genom det här utbytesprogrammet ökar vi elevernas möjligheter att kommunicera med människor i våra nordiska grannländer. Det kan också göra det lättare för dem att senare i livet studera och arbeta i Norden. Vi vet att hela Europa har en stor ungdomsarbetslöshet och det är viktigt att vi ger dem möjligheter till vidgade vyer. Det här utbytet ger mervärde för eleverna och det ger dem kunskaper som de inte skulle kunna få på annat sätt varken i den vanliga skolundervisningen eller genom vardagslivet.

De två skolorna som Gubbängsskolan samarbetar med är

• Risil Ungdomsskole, Vestby, Norge. Orten ligger ca. 5,5 mil söder om Oslo. Det är en skola med 300 elever.

• Höjmeskolen, Odense, Danmark ligger i en förort till Odense. Skolan har 650 elever fördelat på 10 årskurser.

Under vecka 11 har klassen haft besök av elever från Norge och Danmark och under vecka 20 kommer halva klassen att besöka skolan i Norge. Under vecka 43 kommer resten av klassen att besöka skolan i Danmark. Elever från 8C kommer att rapportera här i bloggen om hur det var att besöka skolorna och eleverna i Danmark och Norge.

Mellan besöken samarbetar eleverna över eTwinning och eleverna har kontakt med varandra på Facebook.

Utbytesprojektet med Norge och Danmark är ett så kallat Nordplus-projekt  och det är finansierat av nordiska ministerrådet. Det är statsministrarna från de nordiska länderna som har det yttersta ansvaret för detta nordiska regeringssamarbete. Ministerrådet arbetar för att främja nordiskt samarbete och vårt utbytesprojekt är den del av detta. Gå gärna in på NordPlus hemsida för att läsa om målen för verksamheten.

Håll gärna utkik efter våra kommande inlägg om du är nyfiken på hur projektet fortskrider. Våra elever kommer att skriva här och berätta mer.

Besök gärna vår hemsida med blogg. Här finns lite mer information om projektet

Gubbängsskolans webbplats

/ Sofia Sik Book, lärare på Gubbängsskolan.

Sjöängsskolan köpte regnskog för pengarna

Klass 7 b på Sjöängsskolan har samlat in 12 000 kronor och köpt regnskog motsvarande 30 fotbollsplaner. Vi vill med detta inspirera, uppmana och utmana andra skolklasser att göra som oss. Det är ett viktigt, kreativt, lärorikt och roligt projekt som vi kommer fortsätta med på vår skola. Målet är att vi varje år tillsammans med
åk 7 ska samla in pengar och på så vis tillsammans rädda en liten bit av världen varje år. Vi vill tillsammans med
organisationen Barnens regnskog väcka liv i denna fråga, då den är viktigare än någonsin.

 En liten insats kan göra stor skillnad

Avverkningen av regnskog går tyvärr snabbt. Under de senaste hundra åren har hälften av all regnskog försvunnit. Om utvecklingen fortsätteri samma takt som idag kommer det inte att finnas någon regnskog alls om 100 år. Om skogsskövlingen helt kunde stoppas skulle de total  växthusgaserna minska med 20 procent. Det skulle betyda mer än om all biltrafik i hela världen upphörde.

Det finns flera saker man kan göra för att rädda regnskogen. Men det allra bästa är att plantera träd och rädda gammal skog. Det går att förändra världen, man måste bara börja någonstans. En liten insats kan göra stor skillnad.

Så här gjorde vi

Vi började med att klassen på SO:n läste om regnskogen  och dess vikt för jordklotet och alla dess levande varelsers överlevnad. Då föddes idéen om att klassen skulle samla in pengar för att rädda åtminstone en del av den snabbt krympande regnskogen. Organisationen Barnens regnskog kontaktades och kom på besök.

Bildämnet hakade på projektet för att eleverna med så många sinnen som möjligt skulle kunna uppleva vad en regnskog verkligen är.

Besök på fjärilsmuseet

Ett studiebesök gjordes på fjärilshuset i Haga där eleverna fick teckna av var sin fjäril och varsitt blad, samt fotografera så mycket de ville. Därefter delades klassen upp i fem grupper som fick var sin del av en vägg i ett
grupprum på skolan på sin lott att måla. Uppdraget var att omvandla rummet till en miniregnskog. Under tre månader användes bildlektionerna samt frivillig tid efter skoltid till att färdigställa alla väggarna.De byggde också var sin tredimensionell fjäril samt ett tredimensionellt djur per grupp.

Varmt och fuktigt vernissage

Slutligen färdigställde vi klassföreståndare rummet för utställning och föräldrar och personal på skolan bjöds in. Vår regnskog var då komplett med ett varmt och fuktigt klimat (tre extra element gjorde susen) regnskogsljud från spotify,  skogs- och jorddoft från i höstas insamlade löv som spreds ut på marken samt skolans samtliga växter på plats i vår regnskog.

Under perioden samlade alltså eleverna in pengar genom att till exempel panta tomglas, baka kakor till försäljning osv. Varje elev samlade in 400 kronor som oavkortat gick till att köpa varsin regnskogsbit till ytan lika stor som en fotbollsplan.

Undervisning som väcker lust

Den svenska skolan idag är väldigt fokuserad på att dokumentera, administrera och bedöma. Det här projektet tar oss tillbaka till rötterna, till undervisningens kärna: Att väcka lust, kreativitet, empati, engagemang och kunskap.

Adam Jönsson, SO-lärare
Karen Kihlström, Bildlärare

Vad kan man göra mer med AirServer?

När jag började använda Airserver höll jag i en presentation över hur jag tänkte att man skulle kunna använda airserver tillsammans med projektorn i undervisningen, dessa appar använde jag som inspiration till kollegor:

Explain everything: Utmärkt som whiteboard, man kan lägga in en webbläsare som man kan ha aktiv eller rita på. Finns flera alternativ till denna såklart som Show me eller Educreation, men det är nog mer en smaksak eller tillfälle som avgör vilken man vill använda.

Google Drive: Använder google apps på jobbet, så uppgiften kan ges där/bygga upp i introduktionen och sen dela dokumentet med eleverna.

TeachersPick: SlumpApp. Man skriver in gruppens namn, som slumpar elev eller elever med valda direktiv. Eleverna kan själva se att namnen slumpas fram.

Moji Klocka: Jobba med klockan tillsammans, skicka runt iPaden i klassrummet för att diskutera och hjälpas åt att ställa in klockan rätt.

Let´s name things: Rolig app till engelskan, har även använt den som förslag till våra SvA-elever på skolan, genom att inte ta det på engelska, utan svara på svenska istället.

Elementary school math: Bara för att påvisa att man använda matteappar till gruppdiskussion. Ibland är det väldigt bra bilder att prata om. (Bl. a. många appar som handlar om bråk, procent)

Geoboard: Grym i geometri när det handlar om att visualisera area och omkrets.

Slice it: De svårare uppgifterna kan diskuteras i klassen, innan vi testar tillsammans vart strecken ska dras.

Probability tools: Sannolikhet!

Farfar Spöke: Läsa saga för eleverna, men låta bilderna visas på projektorn så att alla barn ser. (Man kan ju låna böcker på biblioteket via iPad)

Eyeillusions, Build a Body & 3D4Medical Images: Snygga bilder till NO som gör sig bra på projektor.

My ScriptCalculator: Alltid bra att ha en miniräknare till hands när vi diskuterar matematik =)

Youtube: Kolla relevanta klipp med elever.

Origami: Träna finmotorik och att följa instruktioner.

Stickyboard2: Skriv ner idéer, skicka runt iPaden och låt alla skriva sin post-it!

Graphs: Olika diagram att prata i helklass omkring.

Mentimeter: Snabba undersökningar, där resultatet kommer live!

Kameran: Tänk er att rikta kameran mot era elever och se deras leenden första gången de ser sig själva på projektorduken? Härligt! Tror ni att det var många som började vinka?

När fröken (Jag) sen säger; ska jag gå med iPaden och tjuvkika vad de andra eleverna gör i andra delar av skolan, och de inser att de kommer att se mitt bus på projektorduken? Obeskrivligt härligt! Och med ett enat JAAAA! så gjorde fröken det =D Hahaha!

Att använda Airserver i undervisningen har för mig blivit oumbärligt!

Friheten att kunna röra sig i klassrummet, att kunna interagera med eleverna, kunna vara vart som helst i klassrummet för att visa, diskutera och låta eleverna vara en del av genomgången.

Att se elevernas stolthet när de lätt kan visa upp vad de kan på ett enkelt sätt, att kunna snabbt förtydliga saker ur böcker.

Man kan säga att jag flippar in eleverna i genomgången istället för att flippa lektionen. Aktiva elever = Intresserade elever!

Följ gärna min blogg; www.livetsgladapussel.blogspot.se eller häng med på twitter: @Askeback

// Camilla Askebäck Diaz, tycker att alla ska få ta del av detta verktyg för att skapa tillsammans med eleverna!

Vad är egentligen Airserver?

Airserver är en programvara, för både pc och mac, som man installerar på datorn och som innebär att iPadens skärm speglas på datorns skärm. Ingen app på själva iPaden behövs.

Detta möjliggör t ex att man skapa skärminspelningar av iPadens skärm eller koppla in datorn i en projektor för att trådlöst kunna röra sig runt med iPaden i klassrummet. Även ljudet hänger med i speglingen.

Tips!

Man kan spegla flera iOSdevices (telefoner eller surfplattor som har operativsystemet iOS) till samma dator, de skärmdelar då datorns skärm så att man ser båda (eller flera) samtidigt.

Hur installerar man Airserver?

  1. Installera AirServer genom att köpa en licens från airserverapp.com på din dator.(Se till att du har ett kompatibelt operativsystem)
  2. Se till att din iOSdevice ligger i samma wifinät som datorn och att inte brandväggar ställer till problem.
  3. Tryck igång skärmdubblering på din iOSdevice genom dubbeltrycka på hemknappen, svepa till vänster och hitta AirServersymbolen.
  4. Koppla ihop dator och projektor.
  5. Lek! Både bild och ljud speglas.

Vad menar jag med skärminspelning?

Eftersom iPadens skärm speglas på datorn, kan man använda sig av olika skärminspelningsverktyg på datorn för att skapa olika inspelningar från iPadens skärm.

Att tänka på;

  • Se över ert operativsystem på er PC eller Mac så att den har rätt prestanda.
  • iOSdevices som fungerar är, iPhone 4S, 5, iPad 2, 3, 4, mini.
  • Brandväggar! Testa trialversionen som är gratis först, för att säkerställa att det fungerar i just ditt klassrum!
  • Dator och iPad måste ligga i samma wifi-nät, kan verka självklart, men jag tänkte inte först på att min dator ligger i personalnät och iPadsen är inloggade på elevnätet. Snabbt fixat, men att tänka på!

//Camilla Askebäck Diaz, gillar att använda iPaden i helklassdiskussioner, mer om det i nästa inlägg!

Det första inlägget kan du läsa här.

 

 

Airserver! –  Hur har jag klarat mig utan alla dessa år?

Efter sommaren 2012 började jag ett nytt jobb på Vittra Telefonplan som matematiklärare för år 4-6. Skolan har en tydlig IT-inriktning då eleverna har en varsin dator från år 4.

Med tillgång till dator, iPad och projektor kan man ju inte låta bli testa olika IKT-verktyg för att se hur detta påverkar eleverna och hur man kan nå det omdefinierade lärandet.

Jag är ett iPad-fan av rang, inte för att själva iPaden i sig är ett grymt verktyg, utan för att jag som pedagog kan tänka till hur jag på bästa sätt kan använda mig utav nya arbetssätt med hjälp av den. Men det som störde mig var att när jag hade iPaden inkopplad i projektor halkade ofta adaptern ur och möjligheten att kunna använda iPaden tillsammans med eleverna försvann.

Jag hade hört talas om Appletv, men aldrig satt mig in i hur den fungerade.

I min jakt på information ramlade jag över ett program som genast blev väldigt intressant: Airserver!

Vad har jag gjort i klassrummet idag med Airserver som jag inte kunde göra tidigare?

Framförallt använder jag den som en liten whiteboard i klassrummet för att inte vara låst framme vid den stora whiteboardtavlan.

Till detta använder jag övervägande appen ”Explain Everything”. I appen finns det möjlighet att rita, skriva, infoga dokument, bilder, webbläsare och en massa mer.

Man kan också skapa olika slides, vilket gör att man kan skapa levande presentationer eftersom man kan ha färdiga slides som är förändringsbara under genomgång. Till exempel kan man rita vidare på sliden tillsammans med eleverna, ställa frågor och låta eleverna lägga till information, gå ut på hemsidor inne i appen etc.

Jag tycker att det är otroligt smidigt att kunna gå runt med iPaden i handen medan jag pratar och interagerar med eleverna, byter position i rummet och kan enkelt använda kameran för att visa något på stora skärmen. Visa olika elevers lösningar direkt från deras block, visa en uppgift ur läroboken. Eleverna kan också snabbt visa hur de tänker genom att skicka runt iPaden, så att alla se på projektorn det som de tecknar på skärmen.

Jag har också använt airserver för att kunna spegla iPadens skärm för att kunna använda en del appar som helklassdiskussioner. T ex har jag använt airserver till appen “Slice it”, mer om det här i min blogg

//Camilla Askebäck Diaz, förklarar hur man installerar detta fantastiska i nästa inlägg!