Visar alla blogginlägg från: maj 2013

Lyckat arbete med införandet av fritidshemmens utvecklingsplan på Abrahemsbergsskolan

Kristina Riksberg, bitr rektor på Abrahamsbergsskolan, omgiven av skolans fritidssamordnare Per Wirström, Marcus Hellsten, Pernilla Persson, Patric Orto och Malin Linderoth.

”Vår skola har startat arbetet med att implementera fritidshemmens plan för kvalitetsutveckling och vi tycker att vårt arbete har varit mycket lyckat. Jag och fem pedagoger som är fritidssamordnare satt oss ner redan under höstterminen och började fundera över hur vi på bästa sätt skulle lägga upp implementeringsarbetet. Vi enades om att en viktig start är att vi lägger grunden i ett gemensamt pedagogiskt tänk, en plattform där vi är enade om uppdraget och fritids kvalitetsutveckling.

Skolverkets arbetsmaterial

Jag hade skickat efter Skolverkets publikationer Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling samt Utveckling pågår – om kvalitetsarbete i fritidshem. Vi läste dessa tillsammans och enades om att starta en studiecirkel för alla pedagoger som arbetar på våra fritidshem. Vi valde Skolverkets bok Fritidshemmet – en samtalsguide som underlag samt utbildningsförvaltningens plan för uppdraget.

Studiecirkel för samsyn

Studiecirkeln startade med en hel studiedag i början av vårterminen och fortsatte sedan med tre kvällstillfällen. Fritidssamordnarna höll i cirkeln utifrån samtalsguiden. Cirkeln avslutades med en heldag i maj där även jag deltog. Syftet med cirkeln var att den skulle mynna ut i en samhörighetskänsla och en gemensam pedagogisk plattform. Några huvudfrågor var:

• Vad är fritidspedagogik för oss?

• Hur synliggör vi barnens lärande under hela dagen?

”Vi är på god väg”

Vi har sedan tidigare arbetat med pedagogisk planering för fritidshemmen, dessa är kopplade till läroplanen, fritidshemmens riktlinjer och till skolans arbetsplan. Fritidshemmen utvärderar sin verksamhet regelbundet. Efter vår avslutade studiecirkel har vi kommit fram till att vi är på god väg att uppfylla utbildningsförvaltningens plan, men vi behöver uppdatera och utveckla våra rutiner utifrån det nya uppdraget.

 Nytt nätverk stöttar

Utbildningsförvaltningen har startat ett nätverk för att ge goda förutsättningar för personalen att genomföra planen, det kan man göra band annat genom att träffa andra fritidshem. Vi har anmält våra fritidspedagoger Marcus Hellsten och Per Wirström till detta nätverk. Nätverket har träffats två gånger och det har varit mycket givande enligt Marcus och Per.”

Med vänliga hälsningar

Kristina Riksberg, bitr rektor
Abrahamsbergsskolan

Studiedag 1 

Studiedag 2 

Konkreta uppdrag från planen, grupparbete

Jag fick hjälp att skrämma bort ett äckel

Kom ihåg barns och ungdomars trygghet i kollektivtrafiken!

Rädda Barnen gjorde till 2011 undersökningen Ung Röst där det kom fram att många barn/ungdomar kände sig otrygga i kollektivtrafiken. Vi tog med oss denna information till SL, Stockholms lokaltrafik, vilket har lett till ett samarbete där vi gemensamt strävar efter att så många barn/ungdomar som vi kan nå ska få information om trygghetsnumret som kan ge barn/ungdomar trygghet i kollektivtrafiken, 020-120 25 25. Att ha tillgång till trygghetsnumret i barns/ungdomars mobil ger barnet/ungdomen möjlighet att få hjälp när de känner rädsla/obehag vid resor med buss, T-bana och spårvagn.

För att stödja skolorna att få ut informationen så finns det material som affischer och broschyrer vilka kan beställas gratis från SL eller laddas ner här. Vi är väldigt tacksamma för hjälp med att nå så många barn/ungdomar som möjligt!

Tipsa gärna dina elever att lägga in trygghetsnumret i sina mobiler 020 120 25 25!

Stort tack!

Hälsningar
Lollo Lindahl
Ordförande, Rädda Barnens Stockholmsdistrikt

Utvecklingsarbete av Fritidshemmen på Igelbäcksskolan

Ta del av vårt utvecklingsarbete på Igelbäcksskolans fritidshem!

Vi har satt fokus på barnets lärande där de själva fått bedöma sitt lärande och pedagogen har kommenterat. Barnsamtal om trivsel och trygghet har också genomförts. Alla föräldrar har getts möjlighet att ta del av sitt barns lärande och barnsamtal. Vårt utvecklingsarbete har sitt ursprung då vi för några år sedan skev ”Fritidshemmets uppdrag på Igelbäcksskolan”. Detta baserades på att vi alla läste Kvalitet i fritidshem– allmänna råd och kommentarer, från Skolverket.

Vi läste och diskuterade ”Fritidshemmet– en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling och reviderade vårt ”Uppdrag”. Pedagogisk planering har skrivits för de olika aktiviteter som sker på fritidshemmen. Vi har genomfört ”Barnsamtal” med varje barn. Förskoleklassens uppdrag har specificerats. Nu har vi tagit ytterligare ett steg genom att barnen får bedöma sitt eget lärande på fritidshemmet; ”Mitt lärande på fritidshemmet”. Vi har i ett dokument samlat de olika aktiviteter vi stimulerar till på fritidshemmet i form av en enkel pedagogisk planering. Barnen har fått rita bilder till aktiviteterna för att göra dem än mer delaktiga och öka förståelsen för att lärande sker även på fritidshemmet. Både barn och pedagog har gjort en bedömning. Vi har också genomfört ”Barnsamtal”.Detta är ett individuellt samtal om trygghet och trivsel mellan barn och pedagog.

Föräldrarna har informerats om att ”Mitt lärande på fritidshemmet” och ”Barnsamtal” genomförts och ombeds boka samtal med en pedagog för att få information om sitt barns utveckling. Fritidshemmets personal har ett tydligt uppdrag både i samverkan med skolan och på fritidshemmet. Vi har en mötes/konferensorganisation och alla har ”Ställtid”. Tid att ställa om mellan skol- och fritidshemstid. Kompetensfortbildning för fritidshemmens personal följer de mål vi har för Igelbäcksskolan och specifika mål utifrån fritidshemmets behov.

Vill du veta mer? Kontakta mig,  Anncatrine von Rothstein, biträdande rektor på Igelbäcksskolan.

 

Lillholmsskolans åttor kliver in i historien

Kliv in i konsten

Under läsåret 2011-2012 genomförde sjuorna i Lillholmsskolan i samarbete med Nationalmuseum projektet Kliv in i konsten. Eleverna arbetade utifrån 12 målningarna från muséets samlingar. Uppgiften var att i bild och ord göra en tidsresa till varsin bild, och att rapportera om sina upplevelser som besökare i målningen och dess tid. Projektet finns beskrivet på Nationalmuseums hemsida: http://www.nationalmuseum.se/klivinikonsten

och på bildämnets: http://lillholmsbild.weebly.com/kliv-in-i-konsten.html

Elevernas texter och bilder visades sedan i en utställning på museet, fram till dess stängning för renovering i februari.

Kliv in i historien

I Kliv in i historien återvänder sjuorna, som nu är åttor, till samma målningar som de arbetade med förra året. Den gången genomförde de en tidsresa och uppträdde, fotograferade i sina vardagskläder, som främmande besökare i sina målningar. I Kliv in i historien, som genomförs i samarbete med Livrustkammaren i Kungliga Slottet, ska de inte tänka sig att de är besökare från vår tid, utan att de faktiskt lever i sin målnings tid. De blir fotograferade i tidstypiska kläder och ska sedan i Photoshop lägga till sig själva i sin målning, så diskret att man vid en hastig blick inte ska märka att de inte är en del av den från början. På svensklektionerna skriver de tillsammans med sina lärare Elin Christensen och Tuva-Stina Lindén berättelser om sina liv i konstverken, i form av inre monologer. Bild möter sedan text i en utställning som visas på Livrustkammaren 5 september – 17 november.

Rollfotograferingarna – en förhandstitt

I månadsskiftet april-maj fotograferades eleverna i dräkter och rekvisita från Livrustkammarens förråd. Vi höll till i den vackra Stensalen i Slottet. Här kan du se fyra av bilderna, de övriga 56 finns att se på bildämnets hemsida: http://lillholmsbild.weebly.com/kliv-in-i-historien—rollfotografering.html. Mycket historiskt, och konsthistoriskt, nöje!

Sten Canevall

Bildlärare

Lillholmsskolan