Lyckat arbete med införandet av fritidshemmens utvecklingsplan på Abrahemsbergsskolan

Kristina Riksberg, bitr rektor på Abrahamsbergsskolan, omgiven av skolans fritidssamordnare Per Wirström, Marcus Hellsten, Pernilla Persson, Patric Orto och Malin Linderoth.

”Vår skola har startat arbetet med att implementera fritidshemmens plan för kvalitetsutveckling och vi tycker att vårt arbete har varit mycket lyckat. Jag och fem pedagoger som är fritidssamordnare satt oss ner redan under höstterminen och började fundera över hur vi på bästa sätt skulle lägga upp implementeringsarbetet. Vi enades om att en viktig start är att vi lägger grunden i ett gemensamt pedagogiskt tänk, en plattform där vi är enade om uppdraget och fritids kvalitetsutveckling.

Skolverkets arbetsmaterial

Jag hade skickat efter Skolverkets publikationer Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling samt Utveckling pågår – om kvalitetsarbete i fritidshem. Vi läste dessa tillsammans och enades om att starta en studiecirkel för alla pedagoger som arbetar på våra fritidshem. Vi valde Skolverkets bok Fritidshemmet – en samtalsguide som underlag samt utbildningsförvaltningens plan för uppdraget.

Studiecirkel för samsyn

Studiecirkeln startade med en hel studiedag i början av vårterminen och fortsatte sedan med tre kvällstillfällen. Fritidssamordnarna höll i cirkeln utifrån samtalsguiden. Cirkeln avslutades med en heldag i maj där även jag deltog. Syftet med cirkeln var att den skulle mynna ut i en samhörighetskänsla och en gemensam pedagogisk plattform. Några huvudfrågor var:

• Vad är fritidspedagogik för oss?

• Hur synliggör vi barnens lärande under hela dagen?

”Vi är på god väg”

Vi har sedan tidigare arbetat med pedagogisk planering för fritidshemmen, dessa är kopplade till läroplanen, fritidshemmens riktlinjer och till skolans arbetsplan. Fritidshemmen utvärderar sin verksamhet regelbundet. Efter vår avslutade studiecirkel har vi kommit fram till att vi är på god väg att uppfylla utbildningsförvaltningens plan, men vi behöver uppdatera och utveckla våra rutiner utifrån det nya uppdraget.

 Nytt nätverk stöttar

Utbildningsförvaltningen har startat ett nätverk för att ge goda förutsättningar för personalen att genomföra planen, det kan man göra band annat genom att träffa andra fritidshem. Vi har anmält våra fritidspedagoger Marcus Hellsten och Per Wirström till detta nätverk. Nätverket har träffats två gånger och det har varit mycket givande enligt Marcus och Per.”

Med vänliga hälsningar

Kristina Riksberg, bitr rektor
Abrahamsbergsskolan

Studiedag 1 

Studiedag 2 

Konkreta uppdrag från planen, grupparbete

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.