Visar alla blogginlägg från: juni 2013

Sommarkollo för ”hemmasittare”

”Om exakt en månad öppnar vi våra portar till en till omgång ”Sommarkollo4me”, ett kollo för ungdomar med hög skolfrånvaro. Det som började som en dröm om ett eget kollo i Sverige finns nu på riktigt. Idén att arrangera ett kollo just för skolfrånvarande ungdomar kom när jag satt hemma hos en familj vars son vägrade att gå i skolan. Det var många som hade kopplats in till pojkens hjälp. Socialtjänsten, BUP, mellanvården, elevhälsan på skolan – ingenting förmådde nå honom.

”Om man skulle lyckas locka dessa ungdomar på kollo?” tänkte jag då.  Några månader senare hade jag fått ett stipendium på över 60 000 kronor av stiftelsen Idéer för livet. Genom att massivt mejlutskick till Stockholms skolor, BUP- och ungdomsmottagningar, samt socialtjänsten och till olika kurators-nätverk fick vi till slut tag i 21 killar och tjejer som ville åka på kollo med oss.

Alla ville hjälpa till

I början var vi jätteoroliga om någon skulle anmäla sig över huvud taget. Det ingår ju i bilden av en ”hemmasittare” att den inte vill lämna rummet. Vi blev gladeligen överraskade över responsen vi fick. Det var flera som hörde av sig, några ville hjälpa till på kollot som ledare, andra undrade om det fanns platser kvar. Karl Lindqvist, grundaren till insamlingsstiftelsen Polstjärna, ville stödja oss genom att samla in pengar till vårt projekt. Inom några veckor hade han samlat in 17 600 kronor för att täcka våra matkostnader. Harley Davidson Owner group (HOG) överförde 8 000 kronor till oss – som tillskott till våra kollotröjor. Jag blev överväldigad över alla dessa människors vilja att bidra till finansieringen av vår kollovecka. Jag tror att  människor finner en mening i att bidra till andra människors hälsa och välmående. Tack vare det fortsatta stödet från både Ideer för livet och Polstjärna blir det även kollo under sommaren 2013. Anmälningslistan är fulltecknad. Gården är bokad, personalen har rekryterats och årets kollotröjor är beställda.

Ett alternativ till isoleringen

Den 18 juni träffade vi våra deltagare till en bowlingkväll samtidigt som vi mötte föräldrarna till en dialog kring barnens behov och livssituation. Detta för att ge barnen ett första tillfälle att lära känna varandra och föräldrarna möjlighet att bakgrunds-informera oss om deras barn. Ibland finns det ”knep kring ens barn” som är bra att känna till när vi är på kollo.

Vårt kollo vill vara motvikt och alternativ till den isolering och det utanförskap som skolfrånvaron ofta för med sig för den enskilde. Främsta målet  med kollot är inte att deltagarna ska återvända till skolbänken. Främsta målet är att ungdomarna ska få uppleva trygghet, gemenskap och en samhörighet som väcker lusten till att skapa sig det liv man drömmer om att leva.

Vår ambition är att ungdomarna ska kunna lita på att de accepteras och ges plats i vår gemenskap – oavsett hur de är eller vad de visar av sig själva. Med den tryggheten i hjärtat blir det lättare att öppna sig för världen omkring, tror vi.”

Matthias Rowe, initiativtagare till sommarkollot

Länk till Sommarkollo4me

Läs också Matthias rapport från sommarkollot 2012.