Visar alla blogginlägg från: september 2013

Tyska lärarstudenter gillar svenska skolan

Utbytet med tyska lärarstudenter startades av dåvarande gymnasiechefen Inger Nyrell som också varit rektor vid Ross Tensta gymnasium. Dr Rudolf Hitzler och en grupp lärare från universitetet i Regensburg besökte Ross Tensta 2004 och blev mycket imponerade av skolans utvecklingsarbete. Rudolf Hitzler är doktor i pedagogik och arbetar på universitetet i Regensburg med att utbilda lärarkandidater. Han har sedan kommit tillbaka med grupper av studenter i flera år. Inger Nyrell har också hållit föredrag vid universitet i Regensburg för lärare och lärarkandidater vid ett flertal tillfällen.

Under senare år har samarbetet utvecklats. Lärarkandidater gör en form av praktik vid skolor i Stockholm. Grundskolor har involverats och numera också fler gymnasieskolor. Projektet är mycket lyckat och många lärarkandidater från Regensburg vill komma hit. Vi har möjlighet att ta emot högst 10 kandidater årligen åtminstone under de närmaste åren. De skolor i Sverige som deltagit har varit mycket positiva och tycker sig ha fått ut mycket av praktiskt internationaliseringsarbete genom projektet och kunskap om resp skolsystem.

Under hösten 2013 kommer tio skolor i Stockholm att ta emot studenter. De är här under sex veckor och kommer att dela sin tid mellan både en grund- och en gymnasieskola. De skolor som tar emot lärarkandidater i höst är: Akallaskolan, Ross Tensta gymnasium, Matteusskolan, S:t Eriks gymnasium, Enbackaskolan, Norra Real, Gullingeskolan, Thorildsplans gymnasium och Elinsborgsskolan.

I våras var en grupp med lärare, rektorer, gymnasiechefer och undertecknad på studiebesök i Regensburg. Vi fick då möjlighet att träffa ansvariga för lärarutbildningen, ta del av det tyska skolsystemet, särskilt då det bayerska i både teori och praktik. Tyska elever väljer redan efter år 4 (även efter år 5) vilken väg de ska gå med fortsatta studier. Till dessa studier är det betygsintag. Elever som inte väljer akademiska studier fortsätter i haupt/mittelschule. Här finns bland annat lärlingsutbildning. Det är möjligt att lämna skolan efter realskolan, då man gått i skola i tio år.

De praktiska kunskaperna inhämtades genom besök på en privatskola vars elever valt realskolestudier/gymnasiestudier och en grundskola som jobbar integrerat.

En av kvällarna fick vi möjlighet att träffa borgmästaren, som uppvisade mycket stor stolthet över utbytet med Sverige.

Birgitta Elm