”Change agent” – med rätt att utveckla

På engelska används titeln ”Change agent” inom en del branscher för människor som arbetar som förändringsledare. Tänk att efter 14 år som lärare äntligen få vara agent. I januari 2012 axlade jag uppdraget som förändringsledare i Stockholms grundskolor. Den bästa beskrivningen jag hittills har hittat, som stämmer bäst överens med min roll som förändringsledare, är nog beskrivningen av en katalysator: ”Ett ämne som tillsätts, utan att själv förbrukas, ändrar och öppnar en alternativ reaktionsväg så att fler partiklar har tillräckligt hög energi för att kunna reagera”.

 ”Med lätta steg till jobbet”

Ingen dag är den andra lik i mitt förändringsledaruppdrag, men jag går oftast med lätta steg till jobbet. Att vara med och forma utvecklingsarbete tillsammans med andra är alltid spännande, utmanande och intressant. Jag har förmånen att knyta många nya kontakter inom Stockholms skolvärld. Tillsammans skapar vi utveckling av gemensamma möten och konferenser, som leder till mer kvalitativ tid för kollegialt samarbete, samplanering och sambedömning samt analys och konkret arbete framåt.

Allt utifrån det som såväl nationellt som internationellt visat sig vara framgångsfaktorer i skolor och skolsystem som höjt sina elevers resultat.

Jag möter många lärare och skolledare som är glada och tacksamma för att vi förändringsledare är med och hjälper till samt sprider goda exempel på utveckling från andra skolor och skolsystem. Mitt månadskort används flitigt på bussar, pendeltåg och t-banor, i de fall det inte är cykelavstånd till de skolor jag arbetar på som förändringsledare för tillfället. Vissa terminer kan det vara långt hemifrån till jobbet, vissa terminer närmare.

 Tid för reflektion och analys

Trots att jag är född och uppvuxen i Stockholm finns det fortfarande många nya platser och sammanhang jag hamnar i som förändringsledare. Ibland inträffar dock en ”social trötthet” då man som förändringsledare just behöver knyta många kontakter. Det är därför viktigt att se till att lägga in pass av analys och reflektion i sitt arbete. Det behövde jag göra som lärare och det behöver även en förändringsledare göra.

Den svåraste tiden för alla i en förändringsprocess är när teori ska omvandlas till praktik, när alla vackra nya tankar faktiskt ska ersätta gamla beprövade arbetssätt och metoder, som visat sig behöva utvecklas. Inte alltför sällan möter jag en rädsla och skepsis för nya arbetssätt och hur man som lärare själv ska klara av att navigera i de nya öppnare arbetsformerna tillsammans. Även om jag som person finner det kittlande och spännande att som lärare ifrågasätta min egen undervisning och lära av min egen och andras praktik inser och förstår jag så klart att det för andra personer istället kan kännas skrämmande. Här gäller det att som förändringsledare följa med och vägleda alla.

Förändringsarbete är inte lätt

Det är inte alltid lätt, men med en viss portion envishet och något lite hårdare skinn på näsan går det att hantera uppdraget som förändringsledare även då det blåser hårt. Som förändringsledare är jag den som behöver sätta ambitionsnivån för en skola och även vara den som får ta många av de svåra samtal som ibland uppkommer från personal som tycker att förändring i sig är svår. Det är inte alltid lätt, men tricket är att ändå i första hand ha fokus på de många goda och positiva krafter som finns inom en skola.

Ann Goliath Pillola”Om alla lärare inser att de måste förbättra sin metodik för att de ständigt kan bli ännu bättre, och inte för att de inte är bra nog, och fokusera på de saker som enligt forskningen innebär störst skillnad för eleverna, då kan vi förbereda våra unga att utvecklas framgångsrikt i 2000-talets oerhört komplexa och oförutsägbara värld”.
Dylan William

Jag är stolt och glad att vara en del i den utveckling Stockholms och Sveriges skolor står inför och jag bär med mig ett hopp och en tro på att de där skolresultaten för våra elever snart vänder uppåt genom utökat kollegialt lärande såväl i globalt som lokalt perspektiv.

 

Ann Goliath-Pillóla,  förändringsledare i Stockholms grundskolor inom PRIO Stockholm sedan januari 2012.

Läs mer här hur PRIO blev på Mälarhöjdens skola.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.