Förskolorna där normkritik och genuspedagogik genomsyrar vardagen

”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” så står det i Läroplan för förskolan som först kom ut 1998. Detta har sedan dess varit en ledstjärna i det genuspedagogiska arbete på Nicolaigården. I första hand har pedagogerna konfronterat egna förutfattade meningar och på så sätt tillämpat ett normkritisk arbetssätt.

Genuspedagogiken genomsyrar vardagen

2011 HBT-certifierades Nicolaigården och systerförskolan Egalia av RFSL. Genom certifieringen har pedagogerna ytterligare fördjupat arbetet kring jämställdhet och normkritik i förskoleverksamheten likväl som jämtemot familjer och vårdnadshavare. Nu genomsyrar  genuspedagogiken alla delar av den dagliga verksamheten på förskolorna likaväl som den övergripande förhållningssätt.

Samtidigt blev det tydligt att vår metodik både provocerade och förvirrade. Stort fokus lades till exempel på användandet av ordet ’hen’. Så under våren 2014 beslutade Lotta Rajalin, förskolechef i Maria Gamla Stans förskolenhet, Frida Wikström, filmare och samordnare  i enheten, tillsammans med pedagogerna att skapa en film för att förtydliga och förklara både förskolornas metodik och tanke.

Förskolorna tar emot många studiebesök

Filmen sammanfattar och levandegör vårt skrivna material och riktar sig främst till vårdnadshavare, pedagoger och studenter. Förskolenheten tar även emot många externa besök både från Sverige och internationellt, allt från myndigheter, journalister och lärare till författare och forskare. Filmen har varit en bra introduktion till verksamheten och bemött förutfattade meningar.

Pedagogerna har gemensamt tagit fram en lathund att använda som stöd och verktyg i det dagliga arbetet. Denna har används som grund till filmen.

Frida Wikström, samordnare
Maria Gamla Stans Förskolor,  Södermalms stadsdelsförvaltning

Pedagogik för ett helt livsutrymme

 • Vi pratar med, ser, bemöter och bekräftar varje barn uppmärksamt och med uppskattning och lyhördhet. Vi rör oss nära barnen och i deras ögonhöjd, vi uppmuntrar till ögonkontakt och närhet.
 • Vi säger kompisar, barnen eller barngruppens namn (t ex Trollen) samt använder barnens egennamn i stället för att säga t ex flickor, pojkar, tjejer, killar eller grabbar.
 • Vi uppmuntrar alla barn till allsidighet i sina val av lek, teman, kompisar, platser, och material. Vi vuxna engagerar oss i lek, skapande och dialog. Vi är förebilder.
 • Vi förutsätter varken att barn eller vuxna är på ett visst sätt utifrån kön, ålder, härkomst eller klädsel. Till exempel lugn, vild, busig, försiktig, söt, cool, glad, arg, omtänksam, bestämd etc. Alla har rätt till olika känslor och uttryck.
 • Vi varierar vårt språkbruk i dagligt tal, lek, sånger, berättande, sagoläsning och dramatiserande. Hon, han, gumman, gubben eller liknande kan ofta utelämnas eller benämnas som den, hen, personen, figuren etc.
 • Vår barnlitteratur och vårt lekmaterial ska innehålla och möjliggöra en rik variation av roller, lekar, fantasier och egenskaper. Öppna och normbrytande huvudroller och biroller etableras och en mångfald av familjekonstellationer syns genom lek och samtal och medvetna val av litteratur och material.
 • Vi främjar samlärande, vänskap och perspektivtagande. Vi hänvisar barnen till varandra för att söka stöd, idéer, lösningar, tröst etc. Vi vuxna ställer öppna frågor och bekräftar barnens olika tankar och tillvägagångssätt.
 • Vi skapar starka relationer och växande genom omsorg och ansvarstagande. De äldre förskolebarnen hälsar på hos de yngre kompisarna och/eller hos sina småsyskon för att hjälpa till. Både barn och vuxna hjälps åt med olika sysslor.
 • Vi månar om allas talutrymme. Varje individ är viktig och ska bli synliggjord och både få komma till tals och bli lyssnad på.
 • I våra dokumentationer, filmer, fotografier och andra återkopplingar rörande barnen strävar vi efter att ge en allsidig och positiv bild av barnet och barnen.

 

1 kommentar

 1. Per, 13 september 2020

  Fantastisk video.

  Och vilket otroligt arbete som läggs ner på våra förskolor.

  Har det här spritt sig, blivit norm?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.