Visar alla blogginlägg från: oktober 2015

Torsdag den 8 oktober

8 okt Kultirfestival Monica dansar 8 okt Workshop MinistryIdag har vi haft möte med utbildningsministern, generaldirektörerna och övrig personal från utbildningsdepartementet och vi har redovisat resultatet av vår förstudie av Somalilands läroplaner etc. Utbildningsministern och hans medarbetare diskuterade livligt och enades så småningom om vad som bör ingå i en kommande läroplan och kursplaner. De var tacksamma och imponerade över vad vi se och hunnit åstadkomma under de två veckor vi varit i landet. Innan vi reser hem kommer ”Extension of the Feasibility Study” att undertecknas av Somalilands utbildningsminister. Ett dokument som vi nu tar med oss hem till Stockholm och stadsdirektören, Lars Rådh. En slutrapport av förstudien kommer under hösten, där planerna för det fortsatta arbetet dras upp – under förutsättning att Stockholms stad och Somaliland godkänner detta.

Torsdag kväll var vi på Kulturfestival. Jättehäftigt med vacker musik, dans och god mat!

Andra ”hotellgäster” inom området

11 okt Gasell 11 okt sköldpaddaGaseller av olika sorter finns inom hotellområdet. De är orädda och kommer ända fram till bord och hotellentré. En jättesköldpadda spankulerar omkring. Idag ville den absolut lämna området och gav sig iväg mot hotellentrén och försökte passera vakterna. Poliserna fick ingripa för att få in den igen. Inte helt lätt för den är jättetung och fick typ släpas in igen!

På måndag börjar vår resa hem till Stockholm, där vi landar under tisdagen. Och på onsdag är vi på jobbet igen många erfarenheter och upplevelser rikare!

Slut på vår blogg – för den här gången!

Kicki och Monica

Onsdag 7 oktober

7 okt  Nura DiinSkolbesök! fyra skolbesök hann vi med i dag. Två privata skolor och två allmänna:

  • Nura-Diin Girls Secondary School. (Private).
  • 26 June Secondary School (Public)
  • Alif-doon Primary School (Public)
  • 7 juni 26 Juni Sch
    7 okt Golden P
    Golden Primary School (Private)

Nura Diin Girls Secondary School – en privat flickskola – med mycket bra och välutrustade lokaler, välutbildade lärare/professorer, böcker, bibliotek, laboratorium etc. Avgiften/barn uppgavs till 250 dollar per månad. Skolan tar emot cirka 1 500 elever.

26 June Secondary School – en allmän skola – som tar emot både flickor och pojkar. Litet trångt i klassrummen, så eleverna satt ofta fyra vid samma bord/bänk, fast borden var avsedda för tre elever. Eleverna hade tillgång till böcker. På skolan finns för närvarande 12 döva elever. Andra elever hjälper dem under skoldagen. Inga speciallärare finns.

Alif-doon Primary School – en allmän skola – tar emot cirka 1 000 elever, uppdelat på för- och eftermiddagar.Skolan tar emot både flickor och pojkar. Skolan har ett stort behov av reparationer, faciliteter, material med mera. Barnens säkerhet är ett stort orosmoment för rektor och skolpersonal eftersom det finns trasiga fönster, det rasar från fasaderna etc. Brist på utbildade/”kurser” lärare är ett stort bekymmer. Det finns inga utbildade lärare på skolan. 2002 fick några lärare ”fortbildning” (training) men nu går 5-6 lärare ”kurser”.

Golden Primary School – en privat skola – tar emot både flickor och pojkar. Vi besökte några klasser bland annat femåringar, som sjöng och sjöng om hur viktigt det är med utbildning! I en annan klass frågade vi om barnens drömmar, vad vill du bli etc. och svaren var till exempel doktor, pilot och polis!

De slutsatser vi drar efter dessa skolbesök är att de privata skolorna har mer pengar, är välskötta, har bättre utbildad personal och elevernas tillgång till böcker är betydligt bättre än när det gäller de allmänna skolorna.

Kicki och Monica

Måndag den 5 oktober 2015

5 okt Centret 2 5 okt CentretSöndag förmiddag (arbetsdag i Somaliland) träffade vi ordförande för Somaliland National Human Rights Commission, Fathia Hussein Ahmed. Hon informerade oss om deras arbete som bland annat handlar om
• frihetsberövade och frågor relaterade till mänskliga rättigheter
• sexuellt och genderbaserat våld
• stöd till de mest sårbara samhällsmedborgarna
• öka medvetandet om mänskliga rättigheter genom utbildning.

Kommissionen har arbetat mycket med flickors rättigheter när det gäller utbildning.

Flera kvinnliga advokater arbetar på kommissionen till stöd för kvinnor för kvinnors rättigheter, t.ex. med skola, skilsmässa, misshandel och sexuella övergrepp samt hemlösa flickor.

Senare var vi inbjudna till The Hargeysa Cultural Center. Jama Musse Jama, professor i matematik i Italien, har återvänt till Somaliland och byggt upp kulturcentret. Centret öppnades för sex månader sedan och har redan besökts av 8 000 personer.

Inom centret finns
• bibliotek med över 15 000 titlar för både barn och vuxna och från många olika länder och olika genrer (bland annat skymtade vi en av Stieg Larssons millenieböcker)
• teater med till 70 sittplatser
• utomhusscen
• konstgalleri
• kurser
• skådespeleri, dans, fotografi, somaliska språket och kreativt skrivande för personer som är intresserade av kultur och konst
• etnomatematik.

Kicki och Monica

Tisdag den 6 oktober 2015

6 okt Klassrum 6 okt Kök 6 okt Matsal 6 okt SkolskjutsIdag har vi besökt Hargeysa Center and School för Special Needs (HSSN), som är en undreorganisation till Somaliland Association för Special Education (SASE). SASE är en icke vinstdrivande och politiskt oberoende organisation.

Målgruppen är barn med särskilda behov av olika slag samt deras föräldrar. Föräldrarna får träning i att bemöta och att ta hand om sina barn.

SASE:s
vision: genomföra en verksamhet där barn oberoende av svårigheter och oavsett kön, ålder och status ges kunskaper och möjligheter till ett självständigt liv i framtiden.

budskap: barn med särskilda behov får specialundervisning och livskunskaper och annat speciellt stöd.

mål: skapa medvetenhet bland familjer och andra personer runt barnet så att de har en tydlig förståelse för de särskilda behoven, samt stärka stödsystemet och tillsynen kring barnen.

Elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas inte så mycket i Somaliland. Kunskapen om hur deras behov kan tillgodoses är heller inte stor och speciallärare saknas i stort sett helt.

Ibland säger bilder mer än ord. Matsalsmöbler saknas helt och köket… , klassrummen och bänkar/stolar… Som sagt – bilderna talar.

Trots allt detta är det en bra verksamhet som bedrivs med nyfikna, glada barn, som välkomnade oss på ett fantastiskt sätt liksom personalen.

Kicki och Monika

Tony Mufic och Attila Szabo i Skolforskningsnämnden ›

tonyRegeringen har nu beslutat om sammansättningen av den nämnd som ska finnas vid Skolforskningsinstitutet. Bland de elva ledamöterna finns både utbildningsdirektör Tony Mufic samt fil. lic. och FOU-koordinator Attila Szabo från utbildningsförvaltningen.

Skolforskningsnämnden beslutar om vilka systematiska sammanställningar av forskningsresultat som Skolforskningsinstitutet ska genomföra. Men också om vilka utlysningar av forskningsmedel institutet ska göra.

Nämndens sammansättning speglar flera perspektiv och verksamheter.
– Jag representerar framför allt skolchefsperspektivet och erfarenheter från förskola till vuxenutbildning som pedagog och chef, säger Tony Mufic.

attila nyHan menar att nämndens arbete är viktigt då inriktningen på praktiknära forskning bejakas i form av resursallokering (fördelning av resurser mellan olika områden).

– Vi blir föredömliga i mötet mellan etablerade forskare och verksamhet redan i nämndarbetet, säger Tony Mufic som tycker att det är bra att stadens medarbetare syns i goda sammanhang.
– Ett sätt att utvidga sitt eget lärande om vetenskaplig grund är att samarbeta med etablerade forskare, vilket jag har nytta av i mitt uppdrag som utbildningsdirektör.

Läs mer om skolforskningsnämnden och dess ledamöter.

Läs mer om skolforskningsnämnden och dess ledamöter.

Rapport från Somaliland 2:a och 3:e oktober 2015

Röda HavetFredag den 2 oktober

Idag har vi varit lediga. Fredag är här ungefär som vår lördag, det vill säga, de flesta jobbar inte. Vi har tillbringat mycket tid i Röda Havet och på stranden. Underbart!

I morgon återvänder vi till Hargeysa och det fortsatta jobbet.

Kicki och Monica

 

 

Lördag den 3 oktober

Innan vi lämnade Berbera idag besökte vi Yovenco NGO, Youth Volunteers for Development & Environment Conservation, som bedrivs i samarbete med och stöd från Rädda Barnen och Unesco.

lördagYovenco bedriver viss ”lärlingsutbildning” (vuxna) som till exempel byggverksamhet, lära sig sy på maskin och laga luftkonditioneringar i syfte att eleverna direkt efter utbildningen får sin utrustning – till exempel en symaskin – för att själva kunna försörja sig.  Yovenco ger även utbildning för ”gatubarn” mellan 11-16 år.
En manual för att stödja gymnasieeleverna i medborgarutbildning har tagits fram i samarbete med Caritas Luxemburg, European Union, Somaliland National Human Rights Commission och Utbildningsministeriet.

Yovenco har också särskilda uppdrag kring barn som förlorat sina föräldrar, eller för barn i stora familjer med ofantliga försörjningssvårigheter.

Yovenco arbetar också mycket med mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

Ja, nu är vi återigen i huvudstaden Hargeysa. Det har varit fantastiska dagar i Berbera!

Kicki och Monica

Rapport från Somaliland 29/9 till den 1/10 2015

29 september 2015

gatubild 1Tisdagmorgon var vi inbjudna till the National Curriculum Develepment Center (ansvariga för läroplanerna) och fick information om hur långt de kommit i sitt arbete med läroplanerna. Vi fick bland annat veta att
• deras första läroplan för grundskolan togs fram 1998
• 2003 hade endast en elev på tio egna läroböcker. 2008/09 hade antalet läroböcker ökat till en bok på fem elever. Problemet med läroböcker till eleverna kvarstår.
• Från 2015 har Somaliland övergått från en innehållsbaserad läroplan till resultatbaserad både för grundskolan och gymnasieskolan.
• Arbetet med en ny läroplan pågår och har kommit ganska långt. Arbetet pågår i samarbete med African Education Trust – ett utvecklingsprojekt med stöd från/ som leds av Unesco och European Union.

gatubild 2
Sen eftermiddag tog Monica, Jeff och jag en promenad utanför hotellet. Där finns marknader med affärer, kaféer, frisörer med mera, med mera. En spännanade och trevlig upplevelse där alla var jättevänliga och nyfikna på oss.

 

 

 

Kicki och Monica

Onsdag den 30 september

biblioteketPå förmiddagen besökte vi Somalilands ”statistikkontor” och blev informerade om hur de samlar in statistikuppgifter/data om skolor/elever.

Ett nytt bibliotek, Somaliland National Library, håller på att byggas med assistans från Norge. Vi besökte arbetsplatsen, där arbetet är i full gång. Det kommer att bli ett stort bibliotek i fyra plan.

30 sept SamosaAfrican Education Trust (Unesco och European Union) var vårt nästa besök där vi fick mer information om den kommande läroplanen. Det beslutades att vi kommande lördag kommer att få ta del av den kommande läroplanen.

På kvällen åt vi Samosa – en somalisk rätt, som man bjuder sina vänner på – hemma hos en familj. Jätte-, jättegott! .

Monica och Kicki

Torsdag den 1 oktober

Berbera reg kontorTidig morgon inledde vi vår resa norrut till Berbera, en kust- och stor hamnstad vid Röda Havet. Vägarna var bra och en lång nyanlagd vägsträcka var riktigt bra. På resan åkte vi förbi många små byar och getter, åsnor och kameler. Det är ett dramatiskt savannlandskap med höga berg och just nu torrlagda floder. När regnet sen kommer, kommer också grönska.

När vi kom till Berbera besökte vi det regionala skolkontoret. Vi fick träffa chefen, lärare och elever från både grundskolan och gymnasieskolan. Eleverna och lärare berättade om skolan/undervisningen. Både elever och lärare var nöjda med undervisningen. Eleverna påpekade att de har bra lärare, men att de behöver fler läroböcker, så att var och en har en egen bok. Lärarna instämde i detta och pekade också på brist på laboratoriematerial och möjligheter till idrott. Det är också en stor brist på datorer. Ingen av eleverna hade tillgång till dator, inte heller kontoret.
CollegeVi var inbjudna på besök även till Berbera College of Fisheries & Maritime Studies. College grundades 2005 som en utbildnings- och forskningsinstitution. De utbildar sjöofficerare till den somaliska marinen. De arbetar också med exempelvis föreskrifter när det gäller piraters aktiviteter. Colleget samarbetar med Malmö universitet. Colleget tillverkar också båtar – ett projekt i samarbete med en pensionerad professor från Norge. Båtarna år av mycket hög kvalitet och säljs som fiskebåtar. För närvarande är det kö till att få köpa båtarna, då priserna är nästan hälften av importerade båtar av samma klass.
Kameler nyDagen avslutades med ett dopp i Röda Havet! Varmt, höga vågor, sandstrand, inga solstolar och parasoller utan bara en vacker sandstrand. Befriande! Det var inte så mycket folk på stranden, men – en ”kamelkaravan” passerade!

Kicki och MonicaSolnedång

Söndag den 4 oktober 2014

4 okt Human RightsSöndag förmiddag (arbetsdag i Somaliland) träffade vi ordförande för Somaliland National Human Rights Commission, Fathia Hussein Ahmed. Hon informerade oss om deras arbete som bland annat handlar om
• frihetsberövade och frågor relaterade till mänskliga rättigheter
• sexuellt och genderbaserat våld
• stöd till de mest sårbara samhällsmedborgarna
• öka medvetandet om mänskliga rättigheter genom utbildning.

Kommissionen har arbetat mycket med flickors rättigheter när det gäller utbildning.

Flera kvinnliga advokater arbetar på kommissionen till stöd för kvinnor för kvinnors rättigheter, t.ex. med skola, skilsmässa, misshandel och sexuella övergrepp samt hemlösa flickor.

Senare var vi inbjudna till The Hargeysa Cultural Center. Jama Musse Jama, professor i matematik i Italien, har återvänt till Somaliland och byggt upp kulturcentret. Centret öppnades för sex månader sedan och har redan besökts av 8 000 personer.

Inom centret finns
• bibliotek med över 15 000 titlar för både barn och vuxna och från många olika länder och olika genrer (bland annat skymtade vi en av Stieg Larssons millenieböcker)
• teater med till 70 sittplatser
• utomhusscen
• konstgalleri
• kurser
• skådespeleri, dans, fotografi, somaliska språket och kreativt skrivande för personer som är intresserade av kultur och konst
• etnomatematik.

Kicki och Monica

Framgångsrik skolutveckling genom aktionsforskning

johanna fredmanFramgångsrik skolutveckling genom aktionsforskning. Det var med dessa ord vår vetenskapliga ledare Anki Wennergren inledde vår avslutningsdag i forskningscirkeln. Forskningscirkeln som har varit en del av Alviksskolans Språklyft, har haft som syfte att genom samverkan mellan verksamheter öka elevernas måluppfyllelse. Verksamheterna består av Alviksskolans hörselklassverksamhet och hörselhabiliteringen i Stockholms läns landsting.

Att kommunicera ut våra resultat och de slutsatser vi dragit i våra undersökningar är en del i att bepröva de egna erfarenheterna. Externa personer hade därför bjudits in från de båda verksamheterna, SPSM och utbildningsdepartementet.

Affischer ska tryckas upp

Dagen var upplagd i seminarieform. Vi deltagare presenterade först den egna postern eller en powerpoint under 10 minuter. Därefter följde ett samtal under cirka 20 minuter under ledning av vår vetenskaplige ledare. Att presentera det systematiska kvalitetsarbetet genom en poster är fantastiskt finurligt tycker jag. Det är visuellt och fångar läsarens uppmärksamhet att förhoppningsvis vilja läsa mer om undersökningen. Postrarna kommer tryckas upp som affischer och ramas in så att de synliggörs i de båda verksamheterna.

Efter halva dagen lämnade de inbjudna gästerna seminariet och vi deltagare samt verksamheternas båda chefer ägnade resterande tid åt utvärdering och framåtblickande. Inför denna dag hade vi deltagare gjort en SWOT-analys, en fyrfältare där vi belyste:
• Styrkor med projektets genomförande och utfall
• Svagheter med projektets genomförande och utfall
• Möjligheter för att använda sig av lärdomar från projektet (framtid)
• Risker/utmaningar med att använda sig av lärdomar från projektet (framtid)

Vad händer nu?

Forskningscirkeln är nu avslutad men jag och alla som deltog under dagen ser detta som början på en mer proaktiv och långsiktig samverkan mellan våra verksamheter. Nu har vi identifierat några samverkansområden och det tror jag är av yttersta vikt när man just ska samverka. Erfarenheter och resultat från forskningscirkeln kommer även att publiceras både i en vetenskaplig artikel samt i en kommande D-uppsats.

Ett systematiskt kvalitetsarbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter
Det som har varit så utvecklande och faktiskt ganska svårt är att vi har tränat oss i och tillämpat de vetenskapliga förmågorna:
• Att analysera våra skuggningsprotokoll
• Dra slutsatser av litteratur vi läst i triogrupper
• Att vi systematiskt dokumenterat vårt arbete både genom minutpapper och skuggningsprotokoll
• Att vi har använt oss av forskning för att förstå vår praktik
• Att vi har spridit och publicerat våra kunskaper inom våra professioner

Avslutningsvis vill jag gjuta mod i alla er därute som skulle vilja initiera eller delta i en forskningscirkel. Det är fantastiskt vilken kraft och energi det genererar!

Hälsningar
Johanna Fredman
Projektledare för samverkansprojektet/forskningscirkeln