Tony Mufic och Attila Szabo i Skolforskningsnämnden ›

tonyRegeringen har nu beslutat om sammansättningen av den nämnd som ska finnas vid Skolforskningsinstitutet. Bland de elva ledamöterna finns både utbildningsdirektör Tony Mufic samt fil. lic. och FOU-koordinator Attila Szabo från utbildningsförvaltningen.

Skolforskningsnämnden beslutar om vilka systematiska sammanställningar av forskningsresultat som Skolforskningsinstitutet ska genomföra. Men också om vilka utlysningar av forskningsmedel institutet ska göra.

Nämndens sammansättning speglar flera perspektiv och verksamheter.
– Jag representerar framför allt skolchefsperspektivet och erfarenheter från förskola till vuxenutbildning som pedagog och chef, säger Tony Mufic.

attila nyHan menar att nämndens arbete är viktigt då inriktningen på praktiknära forskning bejakas i form av resursallokering (fördelning av resurser mellan olika områden).

– Vi blir föredömliga i mötet mellan etablerade forskare och verksamhet redan i nämndarbetet, säger Tony Mufic som tycker att det är bra att stadens medarbetare syns i goda sammanhang.
– Ett sätt att utvidga sitt eget lärande om vetenskaplig grund är att samarbeta med etablerade forskare, vilket jag har nytta av i mitt uppdrag som utbildningsdirektör.

Läs mer om skolforskningsnämnden och dess ledamöter.

Läs mer om skolforskningsnämnden och dess ledamöter.

1 kommentar

  1. Toura Hägnesten, 7 oktober 2015

    Bra att du är invald, Attila! Ser fram mot att höra mer om Skolforskningsnämndens arbete. /Toura

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.