Visar alla blogginlägg från: mars 2016

Erasmus+ tar ESS-gymnasiets lärare och elever ut i världen

ESS-gymnasiet jobbar strategiskt med sitt internationaliseringsarbete sedan 2012 då en av skolans lärare, Kristina Strand, deltog i Universitet-och högskolerådets fortbildning till EU-skolambassadör. Som  EU-skolambassadör ska Kristina vara en inspiratör och en kontaktperson mellan skolan och olika aktörer inom området.

– Jag kan vara den som tar initiativ till fortsatt utvecklingsarbete på skolan för internationaliseringen. Min roll kan också vara uppmuntrande och stödjande för den som önskar söka exempelvis stipendium, fortbildning och projekt. Målsättningen har från början varit att lärare och övrig personal och elever ska bli medvetna och förstå alla möjligheter som finns i skolan för internationalisering vad gäller exempelvis studier, fortbildning och utbyten.

Just nu är ESS-gymnasiet i full gång med att uppdatera sin internationaliseringsplan på skolan. De planerar även en Erasmus+ ansökan inför ett nytt projekt som ska handla om migration och integration.

I början av februari lämnade de in en ansökan om en fortsättning på deras Erasmus+ projekt för kompetensutveckling för lärare. Sedan två år har tjugo lärare varit delaktiga i ett IKT projekt med kurs på Malta som heter Let´s explore ICT. Läs gärna mer om projektet på deras blogg.

Universitets- och högskolerådet har i uppdrag att informera om och ge stöd till bland annat förskolor och skolor om internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, kompetensutveckling, praktik och studier utomlands.

31 mars kl 12 är sista ansökningsdag för Erasmus+ strategiska partnerskapskola.

Kristina Strand, lärare på ESS-gymnasiet

Läs om ett annat EU-projekt med fokus på hållbar utveckling, utomhuspedagogik och matematik.