Visar alla blogginlägg från: september 2016

Forskare och elever från Blackeberg klimatforskar i Abisko

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Under sin tid i Forskarskolan för lärare initierade Camilla Bredberg vid Blackebergs gymnasium (här på bild med Mats från Kunskapsgymnasiet, resan 2013) ett samarbete mellan forskare på Institutionen för geologiska vetenskaper och gymnasieskolor i Sverige. Det har resulterat i att elever från skolan fått göra sitt fältarbete i kursen gymnasiearbete i samarbete med forskare. Idag den 29 september reste de iväg till Abisko för att genomföra sina studier. Här berättar hon om höstens resa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doktorand Christoffer Hemmingsson tillsammans med elever mäter metangasutsläppet på myren.

Klimatforskning i Lappland

Fredagen den 30 augusti

Snart är det dags för några av våra elever att sticka ner metallstaven i marken på Stordalsmyren för att känna den frysta permafrosten. Sedan fyra år tillbaka har elever på Blackebergs gymnasium haft den stora förmånen att göra sitt fältarbete i kursen gymnasiearbete i samarbete med forskare från Stockholms universitet. Eleverna har bland annat varit på ön Islay och studerat Snow ball earth, på Gotland och studerat fossil samt mätt partikelhalten på Stockholms gator.
I år är det fjärde året som vi åker upp till Abisko naturvetenskapliga forskningsstation för att studera klimatförändringar tillsammans med professor Patrick Crill och doktoranden Christoffer Hemmingsson. Vi lärare som åker med upp är Sven Björkman, geografilärare och jag Camilla Bredberg, biologi- och naturkunskapslärare och vi kommer här blogga om elevernas förberedelser och fältarbete på myren.

Sven Björkman läraren som följer med i år. Han har inte varit med tidigare

Geografiläraren Sven Björkman. Här tillsammans med elever från en resa till Gotland.

Tisdagen den 20 september

Från Blackeberg är vi 15 elever och två lärare som är inbjudna till Stockholms universitet, Geologiska institutionen. Vi ska få en inledande föreläsning, praktisk information och genomgång av gaskromatografen inför resan till Abisko Naturvetenskapliga Forskningsstation. Det som eleverna ska undersöka gås igenom och förklaras av Patrick Crill och Christoffer Hemmingsson och problematiken sätts också in i sitt stora sammanhang, den globala uppvärmningen. Vi känner oss väldigt priviligierade att få ta del av deras kunskap, engagemang och avancerade utrustning. De ska ju dessutom handleda eleverna i fält på plats i Abisko.

Elever som hoppar från 2014

Avgångselever från Blackebergs gymnasium resan 2014.

Hälsningar

Camilla Bredberg och Sven Björkman, Blackebergs gymnasium

Inspirerande konferens för alla som jobbar med teknik i skolan

cetisBehöver du inspiration eller bara fräscha upp dina kunskaper i teknikämnet? Då kan du boka upp den 19 oktober för en heldag på KTH. Där bjuds en dag med föreläsningar, seminarier och workshops för lärare från förskola till gymnasium.

Teknikämnet är mer aktuellt än någonsin då regeringen nyligen föreslagit 200 timmar teknik till grundskolan. Då kan en teknikkonferens vara både inspirerande för dig som känner att du behöver komma igång med teknikundervisningen, men också en möjlighet för dig som arbetat mycket med teknik i skolan och vill fördjupa dig och hitta nya infallsvinklar. Här visar skolor och förskolor från hela landet, lärosäten och museér upp vad som är på gång.

Programmet är brett och det finns något för alla oavsett vilka åldersgrupper du arbetar med. Du väljer tre aktiviteter som du vill delta i.

  • Du som jobbar i förskolan kan till exempel välja att lyssna på Jessica Asplund som är förskollärare på Vittra Sjöstadens förskola som berättar om hur hon jobbat med teknik med 4-åringar.
  • För F-6 lärare finns mycket att välja på, från teknik med musik till tekniska system i staden. En workshop som passar alla målgrupper har titeln ”Teknikundervisning på vetenskaplig grund – hur gör man?” och där kommer forskningsresultat med relevans för teknikundervisning att diskuteras.
  • För gymnasielärare kommer till exempel Madeléne Beckman, intendent på ArkDes, att prata om Hållbar samhällsutveckling. PÅ programmet finns olika workshops där du får prova på praktiska saker, som att programmera eller bygga flygplan av pizzakartonger.

Här hittar du hela programmet.

cetis 2Förutom de tre valbara passen inleder vi med en gemensam samling där Skolverket och Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) informerar om sina verksamheter. I inledningen kommer också Anna Finne Wistrand docent i polymerteknologi, KTH att berätta om sin syn på teknik från högstadieelev till forskare. I programmet finns också tid för att besöka våra utställare, mingla och äta och fika tillsammans.

Vartannat år arrangerar CETIS en rikskonferens i Teknik och däremellan regionala konferenser på olika orter. I år kommer vi till Stockholm och vi hoppas att du kommer med och delar dagen med oss! http://www.liu.se/cetis/konferenser/regionala_kon.shtml

Charlotta Nordlöf
Licentiand i teknikens didaktik, TekNaD, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
Projektledare på Centrum för tekniken i skolan, CETIS, Linköpings universitet