Visar alla blogginlägg från: november 2017

Blackebergs gymnasieelever forskar vid Askölaboratoriet

Camilla och andersBiologi- och naturkunskapslärarna Camilla Bredberg och Anders Nordlöf på väg ut mot Askölaboratoriet i Trosas skärgård tillsammans med elever från Blackebergs gymnasium.

Ett gymnasiearbete tar sin början – en klimatresa 12 000 år bakåt i tiden

Sedan fem år tillbaka har Blackebergs gymnasium ett samarbete med geologiska institutionen på Stockholms universitet. Via samarbetet får eleverna en unik möjlighet att besöka forskningsstationer och följa med forskare ut i fält som en del i sitt gymnasiearbete. Samarbetena har möjliggjort fältarbeten på spännande platser så som den vindpinande ön Islay i Skottland, på Gotlands vackra stränder och norr om polcirkeln på Abisko naturvetenskapliga station.

I denna blogg kommer vi två lärare från skolan, Anders Nordlöf och Camilla Bredberg, att skriva om elevernas arbete i fält i Trosas skärgård och på Stockholms universitets marina forskningsstation Askölaboratoriet samt om några av de olika personerna som de mötte under sitt arbete.

Anders och eleverStina Svensson, Wilma Sohlén och Michela Sandin från Blackebergs gymnasium har precis ankommit till Askö laboratoriet.

Eleverna som gör gymnasiearbetet

Namn: Stina Svensson, Wilma Sohlén och Michaela Sandin
Årskurs: tredje året på Natur-Natur och Natur–Sam på Blackebergs gymnasium
Vilka är era förväntningar på dagarna här ute på Askölaboratoriet?
– Det ska bli kul att åka båt och det känns som en unik möjlighet att få göra sitt arbete med en forskare från universitetet. Men jag tror att det kommer att bli svårt eftersom det är ett nytt ämne säger Wilma Sohlén.
– Ja, det tror jag också, fyller Stina i. Men det känns ändå skönt att få ett ämne från början som är intressant.
– Ja, och det ska bli coolt att kunna se så långt bak i tiden som 12000 år i en borrkärna från Östersjönshavsbotten, tycker Michala. Och det är häftigt att det är anknutet till riktig forskning och en fördel att kunna be om hjälp av en expert på plats.

Richard GMaringeologen Richard Gyllencreutz på forskningsfartyget Limanda.

Forskaren i fält

Namn: Richard Gyllencruetz, lektor
Forskningsområde: Studerar paleooceanografi och bland annat klimatförändringar i Arktis. Han försöker bland annat förstå sambandet mellan havsisarna och havsströmmarna med hjälp av bottensediment och geofysik.
Hur väcktes ditt intresse för geologi?
– Jag samlade på stenar redan som liten och fick en stenbok av min farmor som jag läste från pärm till pärm. Då tyckte jag främst att stenarna var vackra och samla på och visste inte att man kunde jobba med det.
När jag sen gått ut gymnasiet visste jag att jag ville hålla på med något inom naturvetenskap. Jag sökte till utbildningar som läkarlinjen, molekylärbiologlinjen och geologiutbildning. Av en slump startade geovetarlinjen först och jag gick dit fast jag egentligen hade bestämt mig för att gå molekylärbiologilinjen som startade en vecka senare. Men jag blev fast redan på första föreläsning.
Vad är det bästa med jobbet som forskare?
– Friheten att planera sin egen arbetstid och att undersöka och gå till botten med hur saker och ting hänger ihop.
Vad är det sämsta med jobbet som forskare?
– Friheten, det är lätt att jobba för mycket eftersom man aldrig är riktigt ledig. Det går inte att skylla på någon annan. Det är ditt eget ansvar att projektet rors iland.
Varför ska våra gymnasieelever satsa på att plugga geologi?
– Det finns en mycket stark arbetsmarknad och de flesta som går färdigt utbildningen får ett jobb som de trivs med. Arbetsuppgifterna omfattas ofta av båda praktiska som teoretiska moment.
Vilka typer av branscher kan man jobba inom?
– Framför allt olika typer av geologiska kartläggningsarbeten tex när nya bostadsområden ska byggas, väg, tunnel, prospektering i gruvindustrin, järnvägsprojekt och olika typer av mätningar inom miljöområdet.

Fältarbete och bearbetning av material

Tillsammans med maringeologen Richard Gyllencreutz testar eleverna olika typer av bottenprovtagning och får lära sig hur man kan beskriva Östersjöns historiska miljöförändringar med hjälp av en sedimentkärna. Kärnorna fungerar som ett arkiv där man exempelvis kan se vid vilka perioder det har varit syrefria bottenförhållanden eller stormhändelser.
Anders elever på brygga på båtenelever jobbarbåtenElever, lärare och forskare under provtagning och bearbetning av material.

Skeppare och tekniker på Askö

mattias mMattias Murphy skeppare och tekniker på Askölaboratoriet.

Namn: Mattias Murphy
Titel: Skeppare/tekniker (Laboratorieutrustning och etiska tillstånd)
Arbetsuppgifter: Skeppare på de båtar som är knutna till Askö forskningslaboratorium samt ansvarig för bräckvattenförsörjningen. Samt att sköta runtverksamheten på forskningstationen.
Erfarenhetsbakgrund: Mattias är uppvuxen i närheten av Askö och är sedan barnsben båt- och teknikintresserad. Han arbetade som pianist i olika band fram till 30-års åldern men tröttnade på villkoren och hoppade på en ettårig marinbiologiskkurs på folkhögskola och vidareutbildade sig senare till sjöbefäl. Mattias har arbetat som skeppare på Askö sedan 2002.
Fördelar med arbetet: Jag får arbeta i en miljö som jag trivs väldigt bra i och har ständigt möjlighet att lära mig nytt som såväl skeppare som tekniker. Eftersom att jag arbetar på en ö måste jag ständigt lösa olika praktiska problem med den utrustning som man har. Det är utmanande och kräver kreativitet. Jag uppskattar också kontakten med forskare och studenter som periodvis är här.
Nackdelar med arbetet: Det är framför allt allt pappersarbetet, att sköta all administration av olika tillstånd som krävs för verksamheten är tidkrävande. Det kan också bli rätt ensamt under vinterhalvåret då det är lite forskningsaktivitet.

Bearbetning av data och skrivande av rapport

elever till sjössNu återstår bearbetning av materialet.

Nu återstår bearbetning av materialet, labarbete och skrivande av rapport. Kanske kommer Michala, Wilma och Stina delta med sin rappport på Unga forskares utställning i vår.

Vi önskar lycka till!

Anders Nordlöf och Camilla Bredberg, Blackebergs gymnasium