Visar alla blogginlägg från: april 2019

Teachmeet för lärare i Skarpnäck och Södermalm

TeachmeetEn viktig del i att utveckla sin digitala kompetens är att dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras.

Ett teachmeet är en konferens där man på ett strukturerat sätt delar erfarenheter, inspireras och genom erfarenhetsutbyte får möjlighet att utveckla sin egen användning av digitala verktyg i klassrummet.

Tisdag kväll den 2 april 2019 anordnade Södermalmsskolan ett teachmeet för lärare och skolledare i grundskoleområde 6 – Skarpnäck-Södermalm. Det var rektorerna som ingår i områdets digitala utvecklingsgrupp som initierat kvällen och bjudit in sina lärare.

Nina Jonsson, rektor på Södermalmsskolan, hälsar oss välkomna till en kväll i digitaliseringens tecken. Hon börjar med att berätta om den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet som regeringen beslutade om 2017. Strategin är ett styrdokument som berör oss alla som arbetar i skolan och Nina lyfter särskilt det fokusområdet som handlar om Digital kompetens för alla i skolväsendet.

Camilla Askebäck Diaz, förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan, drar igång kvällens konferens och går snabbt igenom ramverket för kvällens teachmeet. Innan konferensen har sju lärare anmält att de vill visa exempel på hur de använder digitala verktyg i sin undervisning. Camilla berättar att talarna har max fem minuter på sig att visa och dela sin erfarenhet. Sedan startar Camilla sin digitala trollerihatt, en slumpgenerator och namnen på den första talaren slumpas fram.

Talsyntesen – en inkluderande funktion

Först ut är Pernilla från Södermalmsskolan som vill dela sin erfarenhet av en viktig inkluderande funktion, talsyntesen, den avancerade läsaren som finns inbyggd i Office 365.
Talsyntesen hittar du när du öppnar ett dokument i O365 under funktionen Visa/Avancerad läsare. Läsaren har även ett inbyggt bildstöd, du kan få texter översatta, och eleven kan även få hjälp att markera stavelser, substantiv etc.

Victor från Lugnets skola visar hur han arbetar med att skapa digitala utställningar med dina elever med appen Keynote på iPads. Eleverna bygger in interaktivitet i sina presentationer genom att skapa klickbara länkar. I hans klass i åk 2 har de gjort en utställning om nordiska däggdjur och en viktig del är att kunna arbeta med mottagarperspektivet: vem ska ta del av utställningen – vårdnadshavare eller andra klasser? Det ger ytterligare en dimension till arbetet.

David på Södermalmsskolan har undersökt hur han kan hålla koll på vad eleverna gör under lektionstid, alltså vilka appar de använder och hur väl de disponerar tiden med hjälp av Apple Classrum och demonstrerar hur det fungerar.

Högläsning online

Martin från Katarina Norra skola har funderat på hur man kan tillgängliggöra undervisningen så att även elever som av någon anledning inte finns på plats kan ta del av den. Detta resulterade i att han börjat publicera sin högläsning till eleverna online och beskriver det som ett ”lätt sätt att hjälpa eleverna att känna sig delaktiga”. Han använder tre appar för detta: Audiocopy, Soundcloud och delar sedan filen med eleverna i O365 Teams.

Johan från Lugnets skola uppmanar oss om att gå ut och uppleva naturen, att arbeta med IKT utomhus! Det finns oändliga möjligheter att arbeta utomhus, till exempel med kameran i en iPad. Johans elever hämtar inspiration och skriver dikter om naturen – i naturen. Dikterna skrivs och illustreras visuellt med hjälp av plattan. Stämningen höjdes direkt när Johan blev ombedd att läsa upp några av elevernas vackra dikter.

teachmeet1Pernilla från Katarina Södra och Calle från Lugnets skola har hittat webbsidan Classroomscreen och tipsar om den. Ingen inloggning krävs så den är enkel att komma igång med. Ett hjälpmedel för funktioner kring lektionen till exemepel trafiksymboler, trafikljus, äggklocka, skrivfunktion, ritfunktion, hänvisa via QR-kod, exit pott och så vidare. Testa!

”Den bästa appen enligt oss är Book Creator”, inleder Anette från Katarina Norra skola. Där man kan infoga text, bild, ljud och film och skapa collage i en interaktiv bok. Hennes nyanlända elever visualiserar och visar sina kunskaper i en egen bok inför utvecklingssamtalet. Hennes elever som arbetar med ASL (att skriva sig till läsning) tar texterna från Skolstil och importerar till Book Creator. Anette delar flera erfarenheter kring logistik i klassrummet vad gäller iPad-vagnar och laddning, inloggning för 8-åringar i Skolplattformen (jo, det går!) och avslutar med att dela en enkel men mycket uppskattad uppgift hennes elever gjort: ”Mejla hem och berätta om din skolvecka”. Så lyckad och uppskattad av alla – och så klart fick eleverna svar!

Nätkritik och nätetik

Jacob på Lugnets skola uppmanar oss att inte bara prata om faror och ”det dåliga” med nätet med våra elever. Prata med elever och vårdnadshavare om möjligheter med nätet och det som är bra, prata innan det dåliga hänt. Han delar med sig av ett koncept de arbetat efter på Lugnets skola efter att de haft föreläsare i ämnet nätsäkerhet och nätkritik, nätetik. Inställningen är att internet är en naturlig del av livet och om man tittar på statistiken från rapporten Svenskarna och internet så ser man att våra elever där, och då är det även där vi ska vara nyfikna och delaktiga.

Slutligen visar Camilla från Södermalmsskolan hur hon arbetar med Office 365 Teams med sina elever, med all information samlad och tydlighet för eleven var de hittar material, länkar och resurser. Hon använder även funktionen för att skapa uppgifter i teams. Där kan hon inte bara dela ut uppgifter till hela klassen utan även till enskilda elever samt även individanpassa och koppla en enskild uppgift till en elev/grupp till en resurs just för aktuell uppgift.

Smådiskussioner à la Edcamp

Efter presentationerna är det dags att runda av med en kort Edcamp-diskussion. Deltagarna får skriva ned sitt önskade diskussionsämne i dagens grid (schema) och dela upp sig i diskussionsgrupper efter intresse. Dagens samtalspunkter var: Teams på lågstadiet, Digiexam, programmering, digital prov, Apple Classroom och digital plan.
Lärare från Katarina Södra i gruppen som diskuterade hur man använder teams på lågstadiet.

teachmeet2

Tack alla som kom och gjorde kvällen intressant och givande! Vem tar över stafettpinnen och skapar nästa teachmeet?

Jessica Forsberg och Ulla-Karin Lundgren
Projekt- och processledare digitalisering, grundskoleområde 6

Källor:
Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf

Svenskarna och internet
https://2018.svenskarnaochinternet.se/

Teachmeet
https://en.wikipedia.org/wiki/TeachMeet