Visar alla blogginlägg med kategorin:
Dans

”Att främja hälsa, vad innebär det i idrott och hälsas rörelsepraktik?”

sabinaJag heter Sabina Vesterlund och är antagen vid Gymnastik- och idrottshögskolans forskarskola i ämnet idrott och hälsas didaktik. Jag forskar på halvtid sedan november 2014 och arbetar halvtid som lärare i idrott och hälsa på Ösbyskolan i Värmdö kommun. Hösten 2018 ska jag vara klar med min licentiatuppsats, som har arbetsnamnet ”Att främja hälsa, vad innebär det i idrott och hälsas rörelsepraktik?”

Jag och mina två kollegor Daniel Hamilton, lärare i idrott och hälsa och Anders Lagerqvist, svenska och matematiklärare har nyligen satt igång en Learning Study med lärandeobjektet:

”Innebörden av Känsla av sammanhang (KASAM) vid genomförandet av en dansuppgift.”

KASAM är ett begrepp som jag länge har velat göra till analysredskap för hälsa i rörelseuppgifter.
Hur ska jag och mina kollegor få elever att förstå begreppets innebörd och kunna tillämpa det? Jag vill att elever ska kunna använda KASAM som värderingsverktyg för uppgifter i rörelse, för att sedan att kunna planera rörelseuppgifter som främjar hälsa.

Vi genomför projektet med skolans tre nior. Nedanstående cykel upprepas i de tre klasserna.
Vår Learning Study cykel består av

  1. förtest med dans och reflektion,
  2. lektion ett med dans och reflektion
  3. samt eftertest med reflektion.

Hälsar

Sabina Vesterlund
Ösbyskolan Gustavsberg

(mer…)

Nobel i Rinkeby 2015 – för tjugosjunde året

RinkebyskolanElever från klass 7 B och 7-9 G som tillsammans med Vanja Lidberg, Gunilla Lundgren, Margit Svensson och Ingela Henriksson arbetat inför årets besök av Nobelpristagaren i litteratur.

”Någon av er kan få Nobelpriset!”

Så säger vi på fullt allvar till barnen i Rinkeby när vi inleder vårt ”Nobelarbete” varje höst.
Det började 1988 när kulturvetare Elly Berg kom med idén att göra ett häfte till Naguib Mahfouz tillsammans med arabisktalande barn och deras modersmålslärare i Stockholm.
Alltsedan dess har barn och ungdomar i Rinkeby arbetat med Nobelpriset genom att skriva och teckna ett häfte till Nobelpristagaren i litteratur. Arbetet sker i nära samarbete med lärarare, skolbibliotek, Rinkeby bibliotek, Stockholms Stadsbibliotek och Nobelmuseet.

Besök av tjugoen Nobelpristagare

I Rinkeby bor barn från hela världen, man säger att här talas fler än hundra språk, och därför är ett internationellt litteraturpris en stor inspiration för oss som arbetar eller bor i Rinkeby. Många av litteraturpristagarna är dessutom flerspråkiga och har skrivit flera av sina viktiga verk i exil. Vi översätter våra häften till pristagarnas modersmål och vi har fått träffa tjugoen Nobelpristagare för att personligen överlämna vårt arbete. De senaste åren har vi även gjort flerdimensionella ”tittskåp” om prisen.

I december 2010 utkom en bok om de tjugo årens arbete, Nobel i Rinkeby. Om att upptäcka världen, språket och sig själv (Lundgren/Silfverhielm. Premiss förlag, Arenagruppen). Vi har även gjort en liten film till Tomas Tranströmer i samarbete med Kulturskolan Stockholm/Unga berättar. 2013 följde TV-producenten Birgitta Öhman och filmfotografen Mattias Högberg arbetet och gjorde en dokumentärfilm för utbildningsradion, UR Nobel i Rinkeby-en språklig utmaning. Filmen visades på SVT den 7 december 2014.

Nytt tema varje år

Varje år väljer vi ett tema som passar årets pristagare. Till Dario Fo gjorde vi en dockteaterfars om tre kvinnor som grälar i tvättstugan. Till J M Coetzee illustrerade vi Pojkår, till Wislawa Szymborska skrev vi dikter. År 2010 läste vi delar av Berättaren samt Staden och hundarna av Mario Vargas Llosa.
Det årets tema var ”flykt och förtryck”, därför studerade vi även Nelly Sachs liv och dikt.
År 2011 läste vi Tomas Tranströmer och eleverna skrev ner sina tankar och illustrerade främst tre dikter; Romanska bågar, Allegro och I Nildeltat. År 2012 läste vi och illustrerade delar av Mo Yans roman Ximen Nao och hans sju liv. År 2013 läste vi noveller av Alice Munro. En grupp flickor närläste Kungligt stryk ur novellsamlingen Tiggarflickan. År 2014 läste och illustrerade eleverna Dora Bruder av Patrick Modinao.

I år har vi läst och illustrerat berättelser ur De sista vittnena och Zinkpojkar av Svetlana Aleksijevitj. Pristagaren som kommer till Rinkeby bibliotek den 9 december blir hyllad med ett stämningsfullt luciatåg från Askebyskolan under ledning av Rolando Pomo. När barnen har visat sin utställning och presenterat sitt häfte och sina ”tittskåp” bjuder de på te och orientaliska bakverk. Vi arbetar under hela höstterminen med detta projekt och varje år är det nya barn och lärare som deltar. Efter litteraturpristagaren Mario Vargas LLosas besök år 2010 skrev han en artikel i El Pais
där han bland annat skrev:

”Av den svindlande mängd saker som jag gjorde och såg under de åtta dagar jag nyligen tillbringade i Stockholm var det få som rörde mig så som den eftermiddag jag var i Rinkeby.”

Gunilla Lundgren, författare och projektledare
Lotta Silfverhielm, tecknare och grafisk formgivare

Medverkande klasser år 2015: Klass 7-9 G från grundsärskolan och elever från klass 7B
Ansvariga lärare 2015: Ingela Henriksson och Vanja Lidberg

Bilder från årets besök av Svetlana Aleksijevitj

svetlana_aleksijevitj_04

svetlana_aleksijevitj_08
svetlana_aleksijevitj_07
svetlana_aleksijevitj_03

Svetlana togs emot av fjorton elever från Rinkebyskolan. Det blev ett varmt och glatt möte. Svetlana var genuint intresserad av eleverna och deras bakgrund. De samtalade efter det fina framträdandet eleverna gjorde. Där presenterades Alfred Nobel och eleverna berättade om sina känslor och tankar kring det de läst av Svetlanas litteratur. Luciatåget kom från Askebyskolan.

Ingela Henriksson

Projektledare Rinkeby Ord-och Bildverkstad 1993-1998: Iris Berggren
Musiklärare: Rolando Pomo
Skolbibliotekarier: Jasemina Okanovíc-Samuelsson, Susanne Nordqvist, Mikael Wannerstam, Zornitsa Salaman. Biblioteket i Rinkeby
Kultursekreterare Ulrika Nilsfors-Eriksson, Rinkeby Kista

 

Nobelpristagare som barnen i Rinkeby hyllat och träffat 1988- 2015

1. Naguib Mahfouz 1988
Mahfouz kom inte till Sverige på grund av hög ålder. Barnen träffade hans två döttrar på Mäster Olofsgården i Gamla stan och överlämnade vårt första häfte.

2. Octavio Paz 1990
Vi arbetade med författaren men gjorde inget häfte.

3. Nadine Gordimer 1991
Vi arbetade med författaren, men gjorde inget häfte.

4. Derek Walcott  1992
Barnen träffade Walcott på Mäster Olofsgården i Gamla stan och överlämnade sitt häfte.

5. Toni Morrison  1993
Vi lämnade häftet på Grand Hotel.

6. Kenzaburo Oe  1994
Vi lämnade häftet på Grand Hotel.

7. Seamus Heaney  1995
Barnen träffade Heaney och överlämnade häftet på Stockholms Stadsbibliotek vid Odenplan.

8. Wislawa Szymborska  1996
Barnen överlämnade häftet på Skansen till Szymborskas svenska översättare Anders Bodegård.

9. Dario Fo  1997
Fo kom till biblioteket i Rinkeby.

10. José Saramago 1998
Saramago kom till Rinkeby bibliotek.

11. Günter Grass  1999
Grass kom till Rinkeby bibliotek.

12. Gao Xingjian  2000
Xingjian kom till Rinkeby bibliotek.

13. V.S. Naipaul  2001
Barnen träffade Naipaul på Internationella Biblioteket i Stockholm.

14. Imre Kertész  2002
Kertesz kom till biblioteket i Rinkeby.

15. J.M Coetzee  2003
Coetzee kom till Rinkeby bibliotek.

16. Elfriede Jelinek  2004
Jelinek kom inte till Sverige. Barnen överlämnade häftet till hennes svenska översättare Margareta Holmqvist samt till Per Wästberg från Svenska Akademien på Rinkeby bibliotek.

16. Frank Wilczek fysik 2004
Wilczek kom till Rinkeby bibliotek.

17. Harold Pinter 2005
Kom inte till Sverige på grund av sjukdom. Per Wästberg tog emot häftet på biblioteket i Rinkeby.

17. Robert Auman och Thomas Schelling ekonomi 2005
Kom till Rinkeby bibliotek.

18. Orhan Pamuk  2006
Kom till Rinkeby bibliotek.

19. Doris Lessing  2007
Lessing kom inte till Sverige. Hennes dotter Jean Cowen och dotterdotter kom till Rinkeby bibliotek och tog emot häftet.

19. Mario Capecchi medicin 2007
Kom till Rinkeby bibliotek.

20. Jean M G Le Clezio 2008
Kom till Rinkeby bibliotek.

21. Herta Müller 2009
Kom till Sverige men gjorde ytterst få besök. Hennes svenska översättare Karin Löfdahl kom till Rinkeby bibliotek och tog emot häftet.

21. Venkatraman Ramakrishnan kemi 2009
Kom till Rinkeby bibliotek.

22. Mario Vargas Llosa 2010
Kom till Rinkeby bibliotek.

23. Tomas Tranströmer 2011
Kom till Rinkeby bibliotek.

24. Mo Yan 2012

Kom till Rinkeby bibliotek.

25. Alice Munro 2013

Alice Munro kom inte till Stockholm. Hennes dotter Jenny Munro kom till Rinkeby bibliotek och tog emot häftet och barnens hyllning.

26.Patrick Modiano 2014
Kom till Rinkeby bibliotek.

Ansvariga 1988-2004 Gunilla Lundgren, författare och Elly Berg, konstvetare
Ansvariga 2005- Gunilla Lundgren, författare och Lotta Silfverhielm, grafisk formgivare

Egen skolsång skapar vi-känsla

Elinsborgsskolan i Tensta har en alldeles egen skolsång. I det här inlägget berättar biträdande rektor Terhi Sörensen och musikprofilansvarig Anders Enkvist hur det gick till när sången kom till  för 20 år sedan och varför den fortfarande är lika populär bland skolans elever.

Elever på Elinsborgsskolan har alltid fått skriva avslutningslåtar till kända melodier. Dessa sånger framförs fortfarande på avslutningen. 1993 skrev tre elever texten till ”Plugget och jag”. Melodin skriver vi alltid ”traditionell” eftersom vi inte vet vem som skrivit den. Skolans musiklärare Anders Enkvist har till och med kontaktat Stim för att höra med dem om de har någon information om melodin. Tyvärr har vi gått bet där, men enligt de elever som skrev texten var det svenska längdskidlandslaget som sjöng originalversionen. Det har dock inte gått att få bekräftat.

Alla  på vår skola kan den sången – personalen sjunger den för eleverna vid läsårsstart och vi sjunger den på alla gemensamma samlingar och fester. Eleverna känner en enorm samhörighet när de sjunger den och de älskar den verkligen. När gamla elever besöker skolan, till exempel vid Elinsborgsskolans dag, trallar de glatt med i sången när den spelas. Ibland har gamla elever helt spontant börjat sjunga på ”Plugget och jag” då de besökt skolan. Härligt! Vid jul- eller sommaravslutningar framför våra musikprofilslärare den för sina kollegor, och ibland för eleverna, i ett lugnare mer soft tempo.

Fritidshemsevent

Just nu har sången fått ett nytt lyft i och med Fritidshemmens event den 20 maj 2014, då fritidshemspersonalen fick tillfälle att visa upp goda exempel ur sin verksamhet. Elinsborgsskolan var en av de utvalda. Fritidshemspersonalen tyckte att ”Plugget och jag” passade som bakgrundsmusik till filmen om fritidshemmets verksamhet. Bilderna visar sitt tydliga språk och sångens text är lika aktuell nu som då, när sången skrevs.

Sången ger oss alla en vi-känsla som vi är stolta över. Vi får tacka de elever som skrev texten till denna sång. Inte trodde de väl att den skulle sjungas på skolan 21 år efter att den skrevs!

Med vänliga hälsningar

Terhi Sörensen, biträdande rektor, och Anders Enkvist, musikprofilansvarig