Visar alla blogginlägg med kategorin:
Digital Kompetens

Rålambshovsskolans språklärare + IKT= sant

Det kom ett brev till redaktionen:

Hej på er!Vi på Rålambshovsskolan i Stockholm har några internationella projekt. Skolan satsar på att förstärka sina internationella kontakter och att koppla ihop den med vår profil som teknikskola. Det som är mest aktuellt just nu är att vi programmerar appar tillsammans med lärare och elever från fyra andra skolor i Europa (Tyskland, Holland, Spanien och Italien). Projektet är ett så kallat Erasmus+ KA2 och finansieras av Europakommissionen. Ni kan läsa mer om det projektet i vår blogg .Vi har även två andra projekt som vi har startat i år, men dessa kommer vi kunna berätta mer om vid ett senare tillfälle om ni vill: Ett nordiskt projekt med Norge och Danmark som handlar om läsförståelse, nordiska språk och IKT. Projektet är finansierat av Nordplus junior/Nordiska ministerrådet. Ett Erasmus+/KA1-projekt där språklärarna på skolan åker till Malta, Tyskland och Spanien på IKT-kurser. Projektet är finansierat av Europakommissionen.

Här kommer en rapport från spansklärarna.

alla lärare
¡Buenos días Europa!

Rålambshovsskolan är en diplomerad teknikskola som ställer höga krav på att lärarna ska använda modern teknik i klassrummen. Förra året kände vi språklärare att vi ville uppdatera våra kunskaper för att IKT ska kunna integreras bättre i vår undervisning. Men det är mycket som är viktigt i skolans värld och för oss språklärare är det extra betydelsefullt att få input från de länder där målspråket talas.

Därför ville vi slå två flugor i en smäll – vi skulle lära oss mer IKT i våra respektive målspråksländer. Vi beslutade oss för att söka projektpengar genom Erasmus+/KA1 och till vår stora glädje gick ansökan igenom. Vi fick pengar för att fortbilda oss i IKT i våra målspråksländer: spansklärarna i Spanien, fransklärarna i Frankrike, tysklärarna i Tyskland och engelsklärarna på Malta.

Arbete i internationella grupper!Att gå på kurs utomlands ger oss även möjligheter att utöka våra internationella kontakter. Det är viktigt att lärare från olika europeiska länder träffas och arbetar tillsammans. Vi som arbetar med de unga medborgarna i Europa behöver ha en större förståelse för och kunskap om de andra länderna i vår union.

Nu har skolans spansklärare varit i Jaén i Andalusien på IKT-kurs hos en kursarrangör som heter English Matters i samarbete med universiteten i Jaén och Granada. Vi har arbetat med Glogster, Educaplay, PhotoPeach, Youtube, Kahoot, Google drive, Smartbord, sociala medier och andra verktyg att använda i klassrummet. Vi besökte även några städer som är skyddade av UNESCOS världsarv: Úbeda samt Baeza som är kända för sina välbevarade renässansbyggnader.

Sara Frankhammar, Ulrica Svensson, Maria Nyberg och Sofia Sik BookSom grand final på kursen åkte vi till Alhambra i Granada för att få uppleva en plats som vi ofta tar upp i spanskundervisningen, men som några i vår lilla spansklärargrupp aldrig hade besökt tidigare. Vi har även lärt känna några lärare från andra delar i Europa och kanske är detta starten för nya samarbeten. Det kanske blir nya hållplatser på vår internationella skolresa!

Sara Frankhammar, Ulrica Svensson, Maria Nyberg och Sofia Sik Book, Rålambshovsskolan

Kollegialt lärande och engagemang kring IKT på Nya Elementar

nya 1Citatet av Michael Fullan på Ateas BETT event 2016 är något som har blivit ett bestående intryck från resan till London. När vi i vårt IKT-råd skulle börja planera för vårt fortsatta arbete på Nya Elementar skola så fanns detta uttryck kvar som det starkaste och det som mest präglar oss i vårt arbete framåt. Utgångspunkten för studiedagen blev citatet och hur vi ska förändra vårt pedagogiska förhållningssätt för att nå en djupare förståelse hos våra elever och få dem att själva bli ”makers” i sitt egna lärande.

nya 2I augusti 2016 tog vi som skola första steget  i vår satsning för att alla elever ska få ha sin egen ”device”. Nu, ett halvår senare är vi i slutfasen av implementeringen. Huvudsyftet med satsningen är i slutändan att elevernas måluppfyllelse ska ha ökat, speciellt för elever i behov av särskilt stöd. För att nå dit behöver vi arbeta systematiskt och tålmodigt tillsammans. Därför valde vi att avsätta en studiedag med det kollegiala lärandet i fokus. Över natten arrangerades dessutom delar av skolans lokaler om för att anta formen av ett mässområde, där det bjöds på teachmeets och workshops inom minecraft, QR-koder, office365, DigiExam, programmering mm. Till Nya Elementar behövde vi inte ta in föreläsare eller inspiratörer för att höja personalens digitala kompetens, det sköts helt och hållet inom personalgruppen.

nya 3Andan som fyller den annars elevtomma studiedagen är nyfikenhet, engagemang och glädje i att jobba och utvecklas tillsammans för att kunna ge våra elever den bästa tänkbara starten i deras liv! Vi förbereder ju för ett liv i en framtid som vi faktiskt inte vet så mycket om men att den kommer kräva digital kompetens – det är vi överens om! Våra elever ska bli ”makers, not just users”.

När studiedagen är avklarad, sätter vi oss och planerar nästa event: Google Expeditions kommer på besök för att möta våra elever. Mer om det i nästa blogginlägg.

/Stojanka & Sara

nya 4nya 5

Fyrorna på Bäckahagen testade programmering med Hour of code

kod”Hej!

Jag och mina två klasser i årskurs 4 har hakat på det internationella skolprojektet ”Hour of code”. Eleverna skulle under en timme i skolan få prova på grunderna i att programmera. När mina elever började i fyran såg vi ett inslag från Lilla Aktuellt där elever från en annan skola ute i landet fick ha programmering i skolan. Mina elever i båda klasserna ville så gärna pröva på det. Så när jag fick nys om Hour of code tvekade jag inte en sekund.

Vi lärde oss tillsammans

Jag har själv nästan ingen erfarenhet av att programmera så jag såg detta projekt som något där jag och eleverna skulle lära oss något nytt tillsammans. Som tur är så fanns det ett flertal inspirerande och instruerande filmer på projektets hemsida som var till stor hjälp. Övningarna var lätta till en början och fick eleverna att vilja lära sig mera. Eleverna fick verkligen använda sin förmåga att analysera och följa instruktioner samt sin problemlösningsförmåga.

kod minecraftProgrammeringen var förenklad och istället för att eleverna skulle skriva in programmeringskoden så fick de dra kommandon i olika block där de kunde förändra enklare variabler så det var inga problem att komma igång. Eleverna kunde relatera programmeringen till verkligheten då deras uppdrag var att programera figurer som för dem var kända från filmer och data-/tv-spel.

”Våga pröva”

kod 1Denna timme växte och eleverna vill inte sluta. Många elever ville bara fortsätta och de var verkligen sugna på nya utmaningar. Många av uppgifterna var både språkutvecklande och utvecklade deras matematiska förmåga.

Jag hoppas att många vågar prova på detta för det var verkligen något som engagerade eleverna!”

Med vänlig hälsning
David Gustafsson
Lärare MA/NO åk 4 Bäckahagens skola

kod 3

ESS-lärare till Malta på IKT-projektet Let´s explore ICT

ICT 1Nu är arbetet i gång inom Erasmus+ projektet: Let´s explore ICT. Två lärargrupper med sammanlagt åtta lärare har deltagit under hösten i kursen ”ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning” på Malta. Arbetet i projektet fortsätter nu i skolan med workshops i lärargruppen. Nästa höst kommer ytterligare tre lärargrupper att delta i ”Smart solutions” kurs på Malta.

De åtta som har varit i väg på kursen  hittills på Malta är Christer Willborg, Ewa Antonovic, Lena Rudström-Steinmo, Kristina Berg, Kristina Strand, Stefan Lindgren, Monica Algeborg och (sittande) Åke Näslund. Sammanlagt ska 20 kollegor delta i projektet.

Följ gärna projektet i bloggen: https://digitaliseringblog.wordpress.com/

Kristina Strand
lärare på ESS-gymnasiet

Twitter ledde till spännande konferens och nya lärarkompisar

lottaI somras besökte jag en fantastisk konferens i Atlanta USA, #ISTE2015 International Society for Technology and Education. Nästa sommar är konferensen i Philadelphia,

Det var tack vara Twitter som jag kom iväg. Jag följde tweets från förra årets konferens och blev nyfiken. Fick tips om stipendium att söka via Twitter. Hittade svenskar som skulle dit via Twitter. Fick kontakt med några att hänga med i USA via Twitter. Och slutligen, nya kompisar på konferensen via Twitter.

Läs mer om mina upplevelser på min blogg.
http://lottabo.se/a-digital-marathon/

Lotta Bohlin, Årstaskolan
@lottabo 

 

”Och som vanligt med programmering handlar det om att öva, öva, öva…”

Mitt temporära formativa omdömessystem i programmering

När jag undervisar programmering så är min pedagogiska idé att använda ”learning by do-ing”, det vill säga att det är först genom att arbeta med ett större antal uppgifter och övningar som eleven får en korrekt känsla för hur man programmerar. I programmering gäller definitivt ordspråket ”Övning ger färdighet”. Genom att arbeta med många uppgifter en efter en lyckas varje elev komma över alla de trösklar han/hon träffar på i sin inlärning.

Eleverna i programmering måste lära sig att kompilera ett program och åtgärda eventuella kompileringsfel. Efter det att kompileringsfelen är åtgärdade skall eleverna exekvera programmet och lära sig att åtgärda eventuella exekveringsfel och logiska fel. För att bli bra på detta måste man öva och åter öva. Ingvar Gratte som är en av Sveriges mest kända författare för programmeringskurser skriver i inledningen i många av hans böcker följande: ”Och som vanligt i samband med programmering handlar det om att öva, öva, öva…!”  Jag har själv läst många programmeringsböcker och när jag övar på uppgifterna som finns i böckerna får jag en mycket bättre förståelse än om jag enbart läser boken utan att praktisera det som står i den.

Omdömessystemet inspirerar eleverna

Nästan varje uppgift som finns i programmeringsböckerna tar upp en ny funktion, metod eller tankesätt på hur man skall lösa ett problem. Därför är det ganska uppenbart för en person som har ett utvecklat pedagogisk sinnelag att ju mer olika programmeringsuppgifter man gör desto bättre blir man i programmering.
Eftersom jag vill betona för eleverna hur viktigt det är för dem att konstant göra olika övningar och uppgifter har jag använt mig av ett temporärt omdömessystem som är kopplat till hur många övningar de har gjort. Med detta temporära omdömessystem försöker jag pusha och inspirera eleverna att göra ännu mer övningar så att de får ännu bättre programmeringskunskaper.

Denna process där jag ger en återkoppling till eleverna beroende på hur bra de löser sina uppgifter är en formativ bedömningsprocess som kännetecknas av att målet för undervisningen är att närma sig så mycket som möjligt att göra alla efterfrågade uppgifter. I denna formativa bedömningsprocess tydliggörs och synliggörs var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet (han kan se i omdömessystemet vilka uppgifter han inte har gjort).

Positiva kriterier

Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande enligt Skolverket.
Jag delar upp uppgifterna i olika delar där varje del behandlar ett specifikt område i kursen. I detta exempel har vi tre delar där varje del består av tolv uppgifter. Jag har valt följande kriterium för att generera automatiskt det temporära omdömet i varje del:
 Omdömet ”Bättre kan du!” om eleven har gjort färre än 6 uppgifter.
 Omdömet ”Bra!” om eleven har gjort 6 eller 7 uppgifter.
 Omdömet ”Mycket bra!” om eleven har gjort 8 eller 9 uppgifter.
 Omdömet ”Utmärkt!” om eleven har gjort 10 eller 11 uppgifter.
 Omdömet ”Enastående” om eleven har gjort alla uppgifterna.

Se bedömningsformuläret här.

För att åstadkomma detta använder jag till exempel i cell B3 formeln =ANTAL.OM(H3:S3;”x”). Med hjälp av denna formel beräknar jag på ett automatiskt sätt hur många uppgifter Elev1 har gjort i del1.
För att beräkna automatiskt elevens temporära omdöme använder jag följande formel i cell C3 =OM(B3<6;”Bättre kan du!”;OM(B3<8;”Bra!”;OM(B3<10;”Mycket bra!”;OM(B3<12;”Utmärkt!”;”Enastående!”)))). Därefter kan man med hjälp av autofyll-funktionen se till att övriga rader får motsvarande formel.

Kan användas i andra ämnen

Med hjälp av detta temporära omdömessystem använder man IT som ett pedagogiskt verktyg i en formativ bedömningsprocess och gör eleverna ännu mer medvetna om de möjligheter man har när man använder sig av IT verktyg. Detta omdömessystem kan användas i alla olika ämnen där det är viktigt att eleverna gör många och varierande uppgifter. Om jag vore rektor skulle jag rekommendera mina lärare att använda detta temporära omdömessystem som ett pedagogiskt verktyg i den formativa bedömningsprocessen.

Till sist vill jag betona att vid programmeringskurserna så får eleverna göra också ett skriftligt prov (och omprov om det skulle behövas). Det är detta prov som i kombination med hur bra eleven har klarat sina olika uppgifter som avgör elevens betyg i kursen.

Peter Semiotakis, lärare på St Eriks gymnasium

När jag säger Google – vad tänker du på då?

När jag säger Google kanske du tänker på en sökmotor. Men vad säger egentligen ordet sökmotor om det amerikanska internetföretag som bland sina tjänster erbjuder en söktjänst? Många av oss använder verbformen att googla i utvidgad form som ett verb för att söka på webben. Googles söktjänst är så självklar att vi slutar se den för vad den är: en tjänst som erbjuds av ett kommersiellt företag vars affärsidé är att erbjuda annonser och annonsplats kopplat till vårt sökbeteende.

När jag googlar ”java” är Google det självklara valet. Tjänsten har som ambition ”att organisera världens information och göra den tillgänglig och användbar för alla”. De säger vidare att ”även om du inte vet exakt vad du letar efter så är det vår uppgift att hitta svaret åt dig”. De vill organisera världens information och erbjuda en söktjänst som vet vad jag söker efter innan jag ens formulerat det för dig själv. Det är fantastiskt!

Men för att Google ska kunna erbjuda en sådan söktjänst måste jag och Google vara överens om deras beskrivning av mig och av mina intressen. Hur vet Google om jag söker efter javakaffe, Javahalvön eller javaskript? När jag googlar ”java” får jag träffar på programmering och skript, trots att det kanske är en resa jag tänker på. Det beror på att Google organiserar informationen på webben utifrån mitt tidigare sökbeteende, för att jag enkelt ska kunna hitta den information som är relevant för mig och mina intressen.

Risken är stor att jag inte får tillgång till alternativa perspektiv utan hamnar i en ekokammare, som gör att jag inte ifrågasätter det som jag redan känner till och är bekväm med. Googles tjänst bygger på att förstärka de föreställningar som vi redan har och göra dem än mer förankrade och på så sätt stärka vår världsbild. När jag googlar får jag ta del av det som jag redan känner till och tidigare varit intresserad av.

I min värld är det en fara. Tjänstens enkelhet och vilja att veta vad jag söker innan jag ens har sökt, kan göra att jag tror på de svar Google ger mig utan att ställa frågor om vad som styr urvalet och vilka värderingar som finns bakom sökresultatet.

En viktig del av en demokrati är tillgången till många perspektiv. Hur ska vi och våra elever utmanas i vår världsbild om vi aldrig möter andra perspektiv och föreställningar än de som redan stämmer överens med det som vi redan har googlat efter? Hur vet vi om de svar som Google ger stämmer överens med våra demokratiska värderingar? Hur lär vi elever att hantera en tjänst vars algoritm stärker det som de redan tycker och vars syfte är att vi ska klicka på annonser som ska leda till ett köp?

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är chef för Internet i skolan på Stiftelsen för internetinfrastruktur.

Hur du får elever att engagera sig i svåra problem

Entreprenöriellt lärande! Vi var väl både en och två pedagoger som förvånat och till och med ironiskt, höjde på ögonbrynen när begreppet entreprenöriellt lärande dök upp i läroplanen. Att det var närmast omöjligt att uttala var vi överens om men vad betydde det och hur skulle det märkas i undervisningen? Att inte alla elever i framtiden skulle bli egna företagare förstod vi nog och snart förstod vi också att det snarare handlade om ett sätt att närma sig kunskap. Att ta sig an kunskap på ett nyfiket, experimenterande och undersökande sätt. Eleverna skulle ges möjlighet att ta egna initiativ, pröva egna idéer och lösa problem.

När vi på Ärvingeskolan hörde talas om en tävling som skulle heta Next Up insåg vi att detta handlade om precis detta entreprenöriella lärande. Tävlingen Next Up är en IT-inspirerad aktivitet inom IT&Telekomföretagens VäljIT-initiativ, där eleverna i åk 8 får ta sig an ett verkligt case som presenteras av ett företag. Alla case är på något sätt relaterade till framtida användning av IT och eleverna ställs inför ett antal problem som de ska hitta lösningar på.

Som pedagog är det både intressant och inspirerande att se med vilket intresse och engagemang eleverna griper tag i dessa inte helt enkla problem. Livliga diskussioner om hur framtida sociala medier ska kunna leda till verkligt inflytande för ungdomar. Sökande efter kunskap om kognitiva system för att minska miljöpåverkan av skolmat. Plötsligt blir kunskapen något levande och verkligt. Att eleverna sedan också ska presentera sina lösningar för representanter för de aktuella företagen skapar naturligtvis en extra krydda till det hela. Kanske kommer flera av de deltagande eleverna om tio år brottas med liknande problem i sina yrken, men även om inte alla i framtiden kommer att syssla med IT har de i alla fall fått möta en del av verkligheten i sin skolvardag.

Roger Terner, SO-lärare och förstelärare, Ärvingeskolan

 

 

 

 

 

 

 

Filmad återkoppling skapar kvalitetstid för eleverna

Jag har jobbat med Josef Sahlins skrivprojekt Monstret,  med mina elever i årskurs 4. Eleverna har skrivit sina texter i wikispaces vilket gör att jag alltid har tillgång till alla elevers texter och jag kan följa deras utveckling eftersom alla versioner av texten sparas.

(http://josefsahlin.se/?page_id=239)

(http://www.wikispaces.com)

Under lektionstid är det svårt att hinna med att hjälpa alla elever. För att kunna få igång fler elever samtidigt har jag filmat både allmäna instruktioner och individuell återkoppling som jag lagt upp på wikispaces. Instruktionerna ligger på sidan ”home” för vår gemensamma wiki och den individuella återkopplingen lägger jag på elevens egen sida.

Jag använder screencast-o-matic, (http://www.screencast-o-matic.com) som är ett skärminspelningsverktyg som är gratis och webbaserat. Det spelar in det jag väljer att visa av min skärm. Jag använder datorns inbyggda mikrofon och pratar med eleven medan jag spelar in och visar i texten. En gul ring visar hur jag rör markören och det gör att det är lätt att peka på olika delar av texten. När filmen är färdig är det bara att spara ner som filmfil eller ladda upp på youtube direkt.

Eleverna uppskattar filmerna. De tycker om att de kan titta på dem hur många gånger som helst och de tycker att det är lättare när jag beskriver muntligt och inte bara lämnar en skriftlig kommentar. En del sparar sina filmer och ser dem om och om igen, andra raderar dem när de lyssnat och tycker sig färdiga med informationen. Jag tycker om att jag kan sitta och småprata lite med eleven, även om jag gör det genom datorn. Det känns inte lika uppstyrt och omdömesmässigt när jag pratar, istället för att lämna en skriftlig kommentar. Jag kan förklara mer utförligt och lättare visa direkt i texten vad jag menar. Självklart önskar jag att jag hade tiden att sitta med varje elev individuellt varje lektion, men så ser det tyvärr inte ut. Filmad återkoppling tycker jag är ett bra sätt att komma eleverna lite närmare i alla fall.

Kontakta mig gärna om du har frågor eller kommentarer. Jag nås på:

karin.nygards@stockholm.se eller på twitter under namnet @grishund

Vad kan man göra mer med AirServer?

När jag började använda Airserver höll jag i en presentation över hur jag tänkte att man skulle kunna använda airserver tillsammans med projektorn i undervisningen, dessa appar använde jag som inspiration till kollegor:

Explain everything: Utmärkt som whiteboard, man kan lägga in en webbläsare som man kan ha aktiv eller rita på. Finns flera alternativ till denna såklart som Show me eller Educreation, men det är nog mer en smaksak eller tillfälle som avgör vilken man vill använda.

Google Drive: Använder google apps på jobbet, så uppgiften kan ges där/bygga upp i introduktionen och sen dela dokumentet med eleverna.

TeachersPick: SlumpApp. Man skriver in gruppens namn, som slumpar elev eller elever med valda direktiv. Eleverna kan själva se att namnen slumpas fram.

Moji Klocka: Jobba med klockan tillsammans, skicka runt iPaden i klassrummet för att diskutera och hjälpas åt att ställa in klockan rätt.

Let´s name things: Rolig app till engelskan, har även använt den som förslag till våra SvA-elever på skolan, genom att inte ta det på engelska, utan svara på svenska istället.

Elementary school math: Bara för att påvisa att man använda matteappar till gruppdiskussion. Ibland är det väldigt bra bilder att prata om. (Bl. a. många appar som handlar om bråk, procent)

Geoboard: Grym i geometri när det handlar om att visualisera area och omkrets.

Slice it: De svårare uppgifterna kan diskuteras i klassen, innan vi testar tillsammans vart strecken ska dras.

Probability tools: Sannolikhet!

Farfar Spöke: Läsa saga för eleverna, men låta bilderna visas på projektorn så att alla barn ser. (Man kan ju låna böcker på biblioteket via iPad)

Eyeillusions, Build a Body & 3D4Medical Images: Snygga bilder till NO som gör sig bra på projektor.

My ScriptCalculator: Alltid bra att ha en miniräknare till hands när vi diskuterar matematik =)

Youtube: Kolla relevanta klipp med elever.

Origami: Träna finmotorik och att följa instruktioner.

Stickyboard2: Skriv ner idéer, skicka runt iPaden och låt alla skriva sin post-it!

Graphs: Olika diagram att prata i helklass omkring.

Mentimeter: Snabba undersökningar, där resultatet kommer live!

Kameran: Tänk er att rikta kameran mot era elever och se deras leenden första gången de ser sig själva på projektorduken? Härligt! Tror ni att det var många som började vinka?

När fröken (Jag) sen säger; ska jag gå med iPaden och tjuvkika vad de andra eleverna gör i andra delar av skolan, och de inser att de kommer att se mitt bus på projektorduken? Obeskrivligt härligt! Och med ett enat JAAAA! så gjorde fröken det =D Hahaha!

Att använda Airserver i undervisningen har för mig blivit oumbärligt!

Friheten att kunna röra sig i klassrummet, att kunna interagera med eleverna, kunna vara vart som helst i klassrummet för att visa, diskutera och låta eleverna vara en del av genomgången.

Att se elevernas stolthet när de lätt kan visa upp vad de kan på ett enkelt sätt, att kunna snabbt förtydliga saker ur böcker.

Man kan säga att jag flippar in eleverna i genomgången istället för att flippa lektionen. Aktiva elever = Intresserade elever!

Följ gärna min blogg; www.livetsgladapussel.blogspot.se eller häng med på twitter: @Askeback

// Camilla Askebäck Diaz, tycker att alla ska få ta del av detta verktyg för att skapa tillsammans med eleverna!