Visar alla blogginlägg med kategorin:
Introduktionsperiod

Stockholms stad lockar lärarstudenter

Stockholm var en av de kommuner som var representerade på  SU:s inspirationslunch för lärarstudenter på  kårhuset. Där samlades dryga 120 studenter och lyssnade på Sara Halling, nyexaminerad lärare och hennes mentor Susanne Albrecht från Bromma gymnasium. Sara och Susanne pratade om vikten av att ha en introduktionsperiod som ny lärare. Stockholm erbjuder nätverk för alla nyexaminerade lärare och deras mentorer och Susanne Albrecht är en av nätverksledarna.

12345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Stanser rektor på Blommensbergsskolan hjälpte studenterna att hitta jobben i stan och tipsade dem om hur de kan profilera sig i sin ansökan för att möta stadens utmaningar.

SETT- mässan

Tidigare i år på SETT-mässan erbjöd utbildningsförvaltningen i Stockholm lärarstudenter att delta i spaningsrunda och sextiofem studenter deltog.

– Givande att träffa så många intresserade studenter som ser möjligheterna med kommunikativa läromedel, säger Maria Sturén VFU samordnare som var med ute på SETT.

101110 12141616 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus för årets konferens var temaområdena: 

  • Vetenskaplig grund
  • Beprövad erfarenhet
  • Lärmiljöer och inkludering

Tre utställare besöktes de presenterade kommunikativa undervisningsverktyg, läromedel i 3D och programmering med lego robotar.

Därefter en föreläsning och ett praktiskt pass med Vetenskapens hus om 3D-skrivare och dess mögligheter.

Rundan avslutades med att Medioteket presenterade sitt utbud.

VFU samordnare Karin Johansson berättar att studenterna var imponerade av stadens utbud och frågade förväntansfullt om man måste jobba i Stockholm för att få tillgång till allt det här.

Karin Johansson & Maria Sturén

Studiebesök från Singapore imponerades av Stockholms satsning på mentorer för nyexade lärare

Fredagen den 4 oktober gästades Stockholms stad av utbildare från flera yrkeshögskolor i Singapore. Besöket var en del av ett regeringsuppdrag som innebär att man vill titta på och få ta del av erfarenheter av hur man arbetar med mentorskap för nyexade lärare i Finland, Estland och Sverige.

Under dagen i Stockholm besöktes Eiraskolan och Tättorpsskolan. Vi diskuterade utbildningsförvaltningens organisation av introduktionsperiod och mentorskapets betydelse för att behålla nyexaminerade lärare i yrket. Skolledare, mentorer och nyexaminerade lärare från grundskola och gymnasieskola bidrog ur olika synvinklar med erfarenheter och reflektioner kring mentorskap och  introduktionsperiod.

Vi diskuterade skillnaden mellan att vara handledare till en student eller som i detta fall att stötta en nybliven kollega. Det gäller att ställa frågor som får läraren att reflektera. Det blir ett givande och tagande för mentor och nyexaminerad. En möjlighet att växa i sin yrkesprofession.

Gästerna från Singapore kunde sammanfatta sitt besök hos oss med att de var mycket imponerade över vårt arbete och att vi fokuserar på utvecklingen av lärarprofessionen. De jämförde med organisationen de hade fått se i Finland. En av skillnaderna är att i Finland träffar de nyutexminerade lärararna sina mentorer i grupp.

Det var en intressant och lärorik dag. Vi hade samstämmiga perspektiv på mentorsrollen och mentorernas behov av  kompetens.

Göran Fransson, från Gävle högskola, initierade besöket.

Här kan du läsa mer om mentorsskap och introduktioneperiod.

/Maria Sturen och Karin Johansson

Här nedanför kan du se bilder från studiebesöken i Eiraskolan och Tättorpsskolan den 4 oktober.

På bilderna kan du se:

Våra gäster från Singapore
Anne-charlott Rangne, mentor
Helena Bergmark, nyexaminerad lärare på Eiraskolan
Johan Erlandsson, mentor på ESS gymnasiet
Måns Boström, nyexaminerad/legitimerad lärare på ESS gymnasiet
Inger Forsmark nätverksledare mentor Tättorpsskolan
Catrin Järnberg, mentor Tättorpsskolan
Seidi Tuomaala, nyexaminerad lärare på Tätorpsskolan
Göran Fransson, Gävle högskola