Visar alla blogginlägg med kategorin:
Sex och samlevnad

Sommarkollot som vänder på utanförskapet

sommarkollo”Det är nu fjärde gången som vi har ordnat en kollovecka för ungdomar i åldern 12-16 med långvarig skolfrånvaro. Syftet med kollot är att sammanföra dessa ungdomar med andra i en liknande situation och välkomna och integrera dem i en gemenskap som präglas av acceptans och tillit. 23 ungdomar hade anmält sig till årets kollo, som än en gång ägde rum på ”Skatboet” på Värmdö.

Deltagandet var kostnadsfritt. Personalen jobbade ideellt och alla övriga kostnader täcktes av bidrag och gåvor av både Skandia (Idéer för livet) samt insamlingsstiftelsen Polstjärna.

Att inte bli förstådd

Det finns alltid anledningar till att ungdomar väljer att inte gå i skolan. Inte sällan har de upplevt någon form av utanförskap och ensamhet i sina respektive skolor. Många har inte fått stöd eller anpassad undervisning eller varit utsatta för kränkande behandling av personal eller andra elever.
Att inte bli förstådd, att inte få vara med eller inte bli sedd är smärtsamma upplevelser för oss människor – förmodligen ännu jobbigare på högstadiet.

Vårt kollo vill vara motvikt och alternativ till den isolering och det utanförskap som skolfrånvaron kan föra med sig i ungdomens liv. Vår ambition är inte att få barnen tillbaka i skolan. Ambitionen är att tillgodose deras behov av gemenskap, tillit och acceptans. Med dessa behov tillgodosedda väcks den inneboende livsgnistan och livsglädjen som finns i alla människor.

Väcka barnens tillit

Våra skolor behöver ställa sig frågan vad de gör för att väcka barnens tillit och deras upplevelse av gemenskap och acceptans? Människor som litar på att andra vill de väl, som känner sig accepterade och tillhörande VILL GÅ I SKOLAN. Detta kanske vårt kollo kan göra sitt bidrag till.

”När du kommer till det här kollot, då har du inget val: Du blir accepterad och då händer något i ditt liv. Det blir en sådan lättnad…” (deltagare, 15 år)

Läs mer om oss på www.facebook.com/sommarkollo4me eller www.sommarkollo4.me

Med kolloglada hälsningar,
Matthias”