Visar alla blogginlägg med kategorin:
Teknik

Inspireras på teknikkonferensen CETIS – utbyt erfarenheter och utvecklas

gäst datorerDen 18 oktober arrangerar Centrum för tekniken i skolan (CETIS) tillsammans med KTH konferensen Tekniken i skolan, TiS2018, för förskollärare, lärare och andra som är intresserade av teknikundervisning.
Årets tema är ”Människan och tekniken”. Vi fokuserar bland annat på de förändringar för teknikämnet som kommer genomföras under året, 200 timmar Teknik i grundskolan samt digital kompetens ochprogrammering.

Relationen mellan människa och teknik uppmärksammas på olika sätt under konferensdagarna, till exempel genom perspektiv på hållbarhet, etik och digitalisering. Hur påverkar detta oss – och teknikundervisningen?

Att gå på teknikkonferens är både inspirerande för dig som känner att du behöver komma igång med teknikundervisningen, men också en möjlighet för dig som arbetat mycket med tekniken i skolan och vill fördjupa dig och hitta nya infallsvinklar.

Aktiviteter för förskolan, grund- och gymnasieskolan

Under konferensdagen går du på tre av 21 valbara aktiviteter. Du väljer vilka pass du vill gå på redan i din anmälan. Förskollärare kan till exempel gå på föreläsningen ”Språka teknik i förskolan” med Anna Bergdahl Gustafsson från Tom Tits. Johnny Häger från Skolverket har en workshop för 4-9 och ”Den digitala världen och programmering”. För gymnasielärare håller Håkan Elderstig från Stockholm science and innovation school, SSIS, en workshop på temat ”Digital teknikundervisning”. Det finns både ett bred och ett djup ibland de valbara aktiviteterna och något som passar alla.

Hela programmet finns på: https://liu.se/cetis/konferenser/documents-tis-2018/program-stockholm-2018.pdf
Under lunchen arrangeras ett lunchseminarium på temat ”Genus och Teknik”. Medverkar gör bland annat Kristina Andersson, Universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Ulrika Sultan, doktorand, Linköpings universitet och Li Ljungberg-Nilsson, Teknikföretagen. Susanne Engström KTH/CETIS leder diskussionerna.

I samband med seminariet presenteras Teknikföretagens bok ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen” som Ulrika Sultan varit med och skrivit. Vi ser fram emot intressanta och viktiga diskussioner!

Konferensen inleds med en gemensam samling där Karin Ehrnberger, industridesigner och forskare, KTH ger en inspirationsföreläsning.

Vi hoppas att du vill inspireras och utvecklas tillsammans med oss på teknikkonferens den 18/10. För anmälan och mer information, se https://liu.se/cetis/konferenser/regionala_kon.shtml .

Charlotta Nordlöf, projektledare, Centrum för tekniken i skolan

Inspirerande konferens för alla som jobbar med teknik i skolan

cetisBehöver du inspiration eller bara fräscha upp dina kunskaper i teknikämnet? Då kan du boka upp den 19 oktober för en heldag på KTH. Där bjuds en dag med föreläsningar, seminarier och workshops för lärare från förskola till gymnasium.

Teknikämnet är mer aktuellt än någonsin då regeringen nyligen föreslagit 200 timmar teknik till grundskolan. Då kan en teknikkonferens vara både inspirerande för dig som känner att du behöver komma igång med teknikundervisningen, men också en möjlighet för dig som arbetat mycket med teknik i skolan och vill fördjupa dig och hitta nya infallsvinklar. Här visar skolor och förskolor från hela landet, lärosäten och museér upp vad som är på gång.

Programmet är brett och det finns något för alla oavsett vilka åldersgrupper du arbetar med. Du väljer tre aktiviteter som du vill delta i.

  • Du som jobbar i förskolan kan till exempel välja att lyssna på Jessica Asplund som är förskollärare på Vittra Sjöstadens förskola som berättar om hur hon jobbat med teknik med 4-åringar.
  • För F-6 lärare finns mycket att välja på, från teknik med musik till tekniska system i staden. En workshop som passar alla målgrupper har titeln ”Teknikundervisning på vetenskaplig grund – hur gör man?” och där kommer forskningsresultat med relevans för teknikundervisning att diskuteras.
  • För gymnasielärare kommer till exempel Madeléne Beckman, intendent på ArkDes, att prata om Hållbar samhällsutveckling. PÅ programmet finns olika workshops där du får prova på praktiska saker, som att programmera eller bygga flygplan av pizzakartonger.

Här hittar du hela programmet.

cetis 2Förutom de tre valbara passen inleder vi med en gemensam samling där Skolverket och Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) informerar om sina verksamheter. I inledningen kommer också Anna Finne Wistrand docent i polymerteknologi, KTH att berätta om sin syn på teknik från högstadieelev till forskare. I programmet finns också tid för att besöka våra utställare, mingla och äta och fika tillsammans.

Vartannat år arrangerar CETIS en rikskonferens i Teknik och däremellan regionala konferenser på olika orter. I år kommer vi till Stockholm och vi hoppas att du kommer med och delar dagen med oss! http://www.liu.se/cetis/konferenser/regionala_kon.shtml

Charlotta Nordlöf
Licentiand i teknikens didaktik, TekNaD, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
Projektledare på Centrum för tekniken i skolan, CETIS, Linköpings universitet

Fyrorna på Bäckahagen testade programmering med Hour of code

kod”Hej!

Jag och mina två klasser i årskurs 4 har hakat på det internationella skolprojektet ”Hour of code”. Eleverna skulle under en timme i skolan få prova på grunderna i att programmera. När mina elever började i fyran såg vi ett inslag från Lilla Aktuellt där elever från en annan skola ute i landet fick ha programmering i skolan. Mina elever i båda klasserna ville så gärna pröva på det. Så när jag fick nys om Hour of code tvekade jag inte en sekund.

Vi lärde oss tillsammans

Jag har själv nästan ingen erfarenhet av att programmera så jag såg detta projekt som något där jag och eleverna skulle lära oss något nytt tillsammans. Som tur är så fanns det ett flertal inspirerande och instruerande filmer på projektets hemsida som var till stor hjälp. Övningarna var lätta till en början och fick eleverna att vilja lära sig mera. Eleverna fick verkligen använda sin förmåga att analysera och följa instruktioner samt sin problemlösningsförmåga.

kod minecraftProgrammeringen var förenklad och istället för att eleverna skulle skriva in programmeringskoden så fick de dra kommandon i olika block där de kunde förändra enklare variabler så det var inga problem att komma igång. Eleverna kunde relatera programmeringen till verkligheten då deras uppdrag var att programera figurer som för dem var kända från filmer och data-/tv-spel.

”Våga pröva”

kod 1Denna timme växte och eleverna vill inte sluta. Många elever ville bara fortsätta och de var verkligen sugna på nya utmaningar. Många av uppgifterna var både språkutvecklande och utvecklade deras matematiska förmåga.

Jag hoppas att många vågar prova på detta för det var verkligen något som engagerade eleverna!”

Med vänlig hälsning
David Gustafsson
Lärare MA/NO åk 4 Bäckahagens skola

kod 3

”Och som vanligt med programmering handlar det om att öva, öva, öva…”

Mitt temporära formativa omdömessystem i programmering

När jag undervisar programmering så är min pedagogiska idé att använda ”learning by do-ing”, det vill säga att det är först genom att arbeta med ett större antal uppgifter och övningar som eleven får en korrekt känsla för hur man programmerar. I programmering gäller definitivt ordspråket ”Övning ger färdighet”. Genom att arbeta med många uppgifter en efter en lyckas varje elev komma över alla de trösklar han/hon träffar på i sin inlärning.

Eleverna i programmering måste lära sig att kompilera ett program och åtgärda eventuella kompileringsfel. Efter det att kompileringsfelen är åtgärdade skall eleverna exekvera programmet och lära sig att åtgärda eventuella exekveringsfel och logiska fel. För att bli bra på detta måste man öva och åter öva. Ingvar Gratte som är en av Sveriges mest kända författare för programmeringskurser skriver i inledningen i många av hans böcker följande: ”Och som vanligt i samband med programmering handlar det om att öva, öva, öva…!”  Jag har själv läst många programmeringsböcker och när jag övar på uppgifterna som finns i böckerna får jag en mycket bättre förståelse än om jag enbart läser boken utan att praktisera det som står i den.

Omdömessystemet inspirerar eleverna

Nästan varje uppgift som finns i programmeringsböckerna tar upp en ny funktion, metod eller tankesätt på hur man skall lösa ett problem. Därför är det ganska uppenbart för en person som har ett utvecklat pedagogisk sinnelag att ju mer olika programmeringsuppgifter man gör desto bättre blir man i programmering.
Eftersom jag vill betona för eleverna hur viktigt det är för dem att konstant göra olika övningar och uppgifter har jag använt mig av ett temporärt omdömessystem som är kopplat till hur många övningar de har gjort. Med detta temporära omdömessystem försöker jag pusha och inspirera eleverna att göra ännu mer övningar så att de får ännu bättre programmeringskunskaper.

Denna process där jag ger en återkoppling till eleverna beroende på hur bra de löser sina uppgifter är en formativ bedömningsprocess som kännetecknas av att målet för undervisningen är att närma sig så mycket som möjligt att göra alla efterfrågade uppgifter. I denna formativa bedömningsprocess tydliggörs och synliggörs var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet (han kan se i omdömessystemet vilka uppgifter han inte har gjort).

Positiva kriterier

Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande enligt Skolverket.
Jag delar upp uppgifterna i olika delar där varje del behandlar ett specifikt område i kursen. I detta exempel har vi tre delar där varje del består av tolv uppgifter. Jag har valt följande kriterium för att generera automatiskt det temporära omdömet i varje del:
 Omdömet ”Bättre kan du!” om eleven har gjort färre än 6 uppgifter.
 Omdömet ”Bra!” om eleven har gjort 6 eller 7 uppgifter.
 Omdömet ”Mycket bra!” om eleven har gjort 8 eller 9 uppgifter.
 Omdömet ”Utmärkt!” om eleven har gjort 10 eller 11 uppgifter.
 Omdömet ”Enastående” om eleven har gjort alla uppgifterna.

Se bedömningsformuläret här.

För att åstadkomma detta använder jag till exempel i cell B3 formeln =ANTAL.OM(H3:S3;”x”). Med hjälp av denna formel beräknar jag på ett automatiskt sätt hur många uppgifter Elev1 har gjort i del1.
För att beräkna automatiskt elevens temporära omdöme använder jag följande formel i cell C3 =OM(B3<6;”Bättre kan du!”;OM(B3<8;”Bra!”;OM(B3<10;”Mycket bra!”;OM(B3<12;”Utmärkt!”;”Enastående!”)))). Därefter kan man med hjälp av autofyll-funktionen se till att övriga rader får motsvarande formel.

Kan användas i andra ämnen

Med hjälp av detta temporära omdömessystem använder man IT som ett pedagogiskt verktyg i en formativ bedömningsprocess och gör eleverna ännu mer medvetna om de möjligheter man har när man använder sig av IT verktyg. Detta omdömessystem kan användas i alla olika ämnen där det är viktigt att eleverna gör många och varierande uppgifter. Om jag vore rektor skulle jag rekommendera mina lärare att använda detta temporära omdömessystem som ett pedagogiskt verktyg i den formativa bedömningsprocessen.

Till sist vill jag betona att vid programmeringskurserna så får eleverna göra också ett skriftligt prov (och omprov om det skulle behövas). Det är detta prov som i kombination med hur bra eleven har klarat sina olika uppgifter som avgör elevens betyg i kursen.

Peter Semiotakis, lärare på St Eriks gymnasium